מה אפשר ללמוד מנתוני התחלות וגמר בנייה ב-2023? ואיזה נתון מדאיג במיוחד?

הבירוקרטיה בארץ אמנם מסורבלת ומאריכה תהליכים, אבל מה קורה אחרי שמתקבל ההיתר הנכסף?

 

 

 
Photo-Denisismagilov-Dreamstime.comPhoto-Denisismagilov-Dreamstime.com
 

מוטי קפלן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/04/2024

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסמו לאחרונה, בשנת 2023 הונפקו היתרי בנייה עבור 72,780 דירות, ירידה של 6.0% בהשוואה לשנת 2022. מסך הדירות שהונפקו עבורן היתרים בשנת 2023 כ-45.8% היו במחוזות המרכז ותל אביב – 25.5% ו-20.4% בהתאמה. כ-2.0% מהדירות שהונפקו עבורן היתרים היו למטרת הסדרת בנייה בלתי חוקית – היתרי לגיטימציה, דירות אלו אינן נכללות בסך כל הדירות בהיתרים וביתר סדרות הבנייה.


הפעילות באתרי הבנייה זינקה בחודש דצמבר 2023

בניגוד לתחזיות הקודרות של מומחים למיניהם שצפו חידלון בענף הבנייה, אמנם בחודש אוקטובר 2023 בעקבות מלחמת חרבות ברזל, רק 23% מאתרי הבנייה היו פעילים בצורה מלאה או חלקית, אבל בחודש דצמבר אחוז זה עלה באופן משמעותי ועמד על כ-61%. אחוז הפעילות במבנים למגורים גבוה יותר לעומת מבנים שאינם מיועדים למגורים, כמו כן, נראה כי מרבית תשומות העבודה מוקדו בפרויקטים גדולים הכוללים מבנים עם מספר דירות רב (תרשים 1).


היתרי הבנייה

כזכור בשנת 2023 הונפקו היתרי בנייה עבור כ-72,780 דירות, ירידה של כ-6.0% לעומת שנת 2022, אז הונפקו היתרי בנייה עבור 77,690 דירות. מסך הדירות שהונפקו עבורן היתרים בשנת 2023 כ-45.8% היו במחוזות המרכז ותל אביב 25.5% ו-20.4%-בהתאמה (תרשים 2). כ-2.0% מהדירות שהונפקו עבורן היתרים היו למטרת הסדרת בנייה בלתי חוקית היתרי לגיטימציה, דירות אלו אינן נכללות בסך כל הדירות בהיתרים וביתר סדרות הבנייה.


עד שסוף סוף מקבלים היתר בנייה, מחכים...

כמה דיבורים, דיונים, ועדות והצעות מפה ועד להודעה חדשה, השקיעו במשך השנים כדי לנסות לזרז את הבירוקרטיה בכל הקשור לסחבת וההליך המייגע והממושך במשך שנים, להוצאת היתר בנייה במדינת ישראל, בניסיון לקצר את ההליכים המסורבלים ולהיות יעילים יותר כפי שמקובל בעולם המערבי.

וראו זה פלא, עד שכבר מקבלים את ההיתר הנכסף, מסתבר שטרם החלה הבנייה ב-60% מסך הדירות שקיבלו היתר בניה בהיתרים שהופקו ברבעון הרביעי של שנת 2023, ושל 37.7% מסך הדירות בהיתרים שהופקו ברבעון השלישי של שנה זו! (תרשים 3).


כלומר היזמים והקבלנים שקיבלו את ההיתר מחליטים לא להתחיל בבנייה, בניגוד גמור לרושם שהם נוהגים לפזר באופן קבוע (והמוצדק במקרים רבים) על מחדלי הבירוקרטיה בכל הקשור להליכי אישור תוכניות והוצאת היתרי בנייה בישראל הנמשכים שנים, ופוגעים בהיצע.

אפשר להתמודד עם התופעה הפסולה של קבלת היתרים והימנעות מימוש ההיתר בגלל אינטרסים, למשל קנסות לכל חודש ללא בנייה או אפילו ביטול ההיתר לאחר מיספר חודשים.


כ-66.6% מהדירות שהחלה בנייתן נבנו למטרת מכירה, מהן כ-11.8% בסבסוד ממשלתי כ-4,890 דירות. מספר הדירות הגדול ביותר במסגרת סבסוד ממשלתי היה במחוז המרכז, כ-1,950 דירות שהן כ-40% מכלל הדירות הנבנות במסגרת זו. אחריו היה מחוז הדרום עם 1,130 דירות שהן 23.0% מכלל הדירות הנבנות במסגרת סבסוד ממשלתי .

התחדשות עירונית בשנת 2023 החלה בנייתן של כ-11,490 דירות כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, יותר ממחציתן כ-53.4% נבנו במחוז תל אביב וכ-23.7% במחוז המרכז.

ירושלים ותל אביב יפו ממשיכות להוביל בהתחלות הבנייה

התחלות בנייה של דירות לפי יישוב -היישובים שבהם החלה בנייתן של יותר מ2,000 דירות במהלך 2023 היו: ירושלים (5,780), תל אביב-יפו (5,080), אשדוד (2,590) ובת ים (2,100). היישובים הבולטים שבהם נמשכה בשנת 2023 העלייה בהתחלות הבנייה שנרשמה בשנת 2022 היו: חיפה, אשדוד, רעננה, לוד, וירושלים. בין היישובים הבולטים שבהם נרשמה עלייה ניכרת במספר הדירות שהחלה בנייתן בשנת,2023 לאחר ירידות שנרשמו בשנת 2022 היו: טבריה, גבעתיים, נצרת, רחובות, נתיבות ואור יהודה.


x