שינויים בלוח הזמנים של המסחר בבורסה ביום 6.5.2024 - יום הזיכרון לשואה ולגבורה

השינוי יחול רק על יום זה

 

 

 
הבורסה, צילום: Photo-Tupungato-Dreamstime.comהבורסה, צילום: Photo-Tupungato-Dreamstime.com
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/05/2024

הרינו להודיעכם, כי בשל העובדה שביום 6.5.2024, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אמור לחול מסחר הפתיחה במועד החופף למועד השמעת צפירת הזיכרון, החליט מנכ"ל הבורסה לדחות את מועדי מסחר הפתיחה כמפורט להלן:

1. שלב מסחר הפתיחה במניות קבוצה א' (מניות הכלולות במאגר תמר, יחידות בקרנות סל בשוק המניות, יחידות בקרנות חוץ נסחרות בשוק המניות ויחידות בקרנות נאמנות סגורות) יתקיים במועד אקראי, בין השעה 10:09 לבין השעה 10:10 (במקום בין השעה 9:59 לבין השעה 10:00).

2. שלב מסחר הפתיחה במניות קבוצה ב' (מניות שאינן כלולות במאגר תמר, ניירות ערך המירים למניות, מניות מוסדיים ובתעודות התחייבות ניתנות להמרה למניות מוסדיים) יתקיים בשעה 10:20 (במקום השעה 10:15).

3. ביתר מועדי שלבי המסחר לא יחול שינוי. 

השינויים האמורים יהיו תקפים ב- 6 במאי, 2024 בלבד.

x