הבורסה זינקה וקרנות הנאמנות גייסו כ 1.7 מיליארד שקלים השבוע

בקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות), נרשמו השבוע רכישות בסכום של כ-860 מיליון שקל - כמה גיוסו המחקות S&P500 סיכום שבוע המסחר בבורסה 5 - 9 במאי 2024

 

 

 
בורסה, Image-by-freepikבורסה, Image-by-freepik
 

נורית דרור, יחידת המחקר הבורסה לני"ע
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/05/2024

>>> עליות שערים במדדי המניות ובמדדי איגרות החוב. מדד הפחד ירד.

>>> רוח גבית למסחר היו דיווחים בדבר אפשרות לעסקה.

>>> תשואת איגרות החוב הממשלתיות לטווח של 10 שנים בארץ ירדה לכ-4.6%, זאת בדומה למגמה בארה"ב.

>>> בקרנות המחקות – התגברו רכישות של קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500, ונמשכו רכישות של קרנות העוקבות אחר מדד ת"א-125. הציבור רכש השבוע קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד.

>>> בקרנות האקטיביות נמשכה הזרמת הכספים לקרנות הכספיות. בנוסף, הוזרמו כספים לקרנות המשקיעות באיגרות חוב בארץ.

>>> המסחר בתל אביב בשבוע שהסתיים התנהל על רקע המשך הסלמה בגבול הצפון, וכניסתו של צה"ל לרפיח, כשהצדדים לעסקת שחרור החטופים טרם הגיעו לכדי הסכם. למרות זאת, השפעה חיובית הייתה לדיווחים על עסקה אפשרית.

>>> בסוף השבוע האחרון טורקיה הקפיאה את הסחר הימי עם ישראל במטרה להפעיל לחץ על ישראל בעניין הלחימה בעזה. בדוח שפרסם בנק ההשקעות האמריקניJ.P Morgan  צוין כי לחרם הטורקי תהיה השפעה מוגבלת על הכלכלה הישראלית.

>>> מדד הפחד נותר השבוע כמעט ללא שינוי בכ-16 נקודות – בדומה לרמה בה היה בתחילת השנה.

>>> בשוקי חו"ל, המסחר התנהל על רקע פרסום דו"חות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2024 ע"י החברות הציבוריות. פרסום נתוני התעסוקה בארה"ב, לפיהם שיעור האבטלה עלה ל-3.9% באפריל לעומת 3.8% במרץ, וחולשת נתונים ריאליים נוספים המעידים על האטה בפעילות הכלכלית, תומכים בציפיות להורדת הריבית.

>>> נתוני הצמיחה בגוש האירו מעידים על צמיחה חיובית של 0.3% בתמ"ג של הכלכלות הגדולות ברבעון הראשון של 2024, לאחר קיפאון במשך חמישה רבעונים. נתונים אלה יחד עם נתוני אינפלציה שנתית בשיעור של כ-2.4% באפריל, הקרוב ליעד העומד על 2%, מחזקים את הציפיות להורדת ריבית ראשונה השנה ע"י ה-ECB במועד העדכון הקרוב שיחול ביוני.

>>> הבנק המרכזי באנגליה (BOE) הודיע היום (9 במאי) כי הוא משאיר את הריבית ללא שינוי בשיעור של 5.25%.

>>> מחיר נפט ברנט ירד השבוע והגיע לכ-84 דולר לחבית לקראת סוף השבוע ואילו מחיר הזהב עלה השבוע ל-2,309 דולר לאונקיה - עלייה של כ-8% ושל כ-12%, בהתאמה, מתחילת השנה (נתוני הסחורות נכונים ליום רביעי).

>>> מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע בכ-3.3% ובכ-2.7%, בהתאמה, זאת במקביל לעלייה של כ-2.3% בממוצע במדדי ה- Dow Jones וה-S&P 500 בארה"ב, וגם במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

>>> עליות שערים אפיינו את המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א טק-עילית שעלו השבוע בכ-6.0% ובכ-5.4%, בהתאמה.

>>> מדד ת"א בנקים-5 נותר השבוע כמעט ללא שינוי (0.2%+), על רקע פרסום החלטת סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית S&P בדבר הפחתת דירוג הבנקים הגדולים – לאומי ופועלים מדירוג A לדירוג -A זאת כשלושה שבועות לאחר שהורידה לראשונה את דירוג האשראי של ישראל.

>>> עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב.

>>> את עליות השערים הובילו איגרות החוב הממשלתיות הכלולות במדד תל גוב שקלי 10+ שעלה השבוע בכ-1.1%.

>>> התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה השבוע בכ-0.1% והגיעה לכ-4.6% בסוף השבוע. זאת בדומה לתשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שירדה השבוע בכ-0.1% במקביל והגיעה לכ-4.5% לקראת סוף השבוע.

קרנות הנאמנות גייסו כ 1.735 מיליארד שקלים השבוע - לפי החלוקה הבאה:

בקרנות המחקות


בקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות), נרשמו השבוע רכישות בסכום של כ-860 מיליון שקל:

בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים התגברו הרכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500, והסתכמו בכ-520 מיליון שקל, לאחר רכישות בסכום של כ-135 מיליון שקל בשבועיים הקודמים.

בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים נמשכו רכישות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד ת"א-125, בסכום של 200 מיליון שקל, זאת לאחר רכישות נטו בסכום דומה בשבועיים הקודמים.

בקרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים נרשמו רכישות נטו בהיקף של 140 מיליון שקל, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד, זאת לאחר שלא נרשמה פעילות מהותית בקרנות אלה בשבועיים הקודמים.

בקרנות האקטיביות

בקרנות האקטיביות נמשכו ההזרמות לקרנות הכספיות והסתכמו בכ-715 מיליון שקל השבוע, לאחר סכום של כ-900 מיליון שקל שהוזרם לקרנות אלה בשבועיים הקודמים. 

לקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב הוזרם השבוע סכום של כ-160 מיליון שקל נטו,  זאת לאחר פעילות לא מהותית בקרנות אלה בשבועיים האחרונים.

הנפקת מניות

בשוק המניות בת"א גויסו השבוע כ-42 מיליון שקל בהנפקת זכויות ובהקצאה פרטית:


הנפקת איגרות חוב חברות

בשוק איגרות החוב השבוע גויסו השבוע כ-890 מיליון שקל בשלוש הנפקות לציבור ובהקצאה פרטית למשקיעים מסווגים:


הנפקת איגרות חוב ממשלתיות / מק"מ

משרד האוצר גייס השבוע בהנפקת איגרות חוב בבורסה סכום של כ-3.4 מיליארד שקל, לאחר גיוס של כ-4.3 מיליארד שקל בשבוע הקודם. כ-66% מהסכום גויס באג"ח שקלי, וכ-34% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד.

בנק ישראל מכר השבוע מק"מ לציבור בהיקף של 40 מיליארד שקל ע.נ. בהמשך לגיוס בהיקף של 38 מיליארד שקל ע.נ בחודש הקודם. מזה, 26 מיליארד שקל ע.נ במק"מ לפידיון בעוד 3 חודשים, ו-14 מיליארד שקל ע.נ במק"מ לפידיון בעוד שנה.

שונות

המדד המשולב

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש מרץ 2024 ירד בכ-0.05%, בהמשך לירידה בשיעור דומה בחודש הקודם. ירידת המדד מבטאת התמתנות מחודשת, זאת לאחר שהראה על התאוששות המשק בחודשים דצמבר 2023, וינואר 2024.


x