מ. אביב תעשיות בניה: השלימה בהצלחה גיוס בהיקף של כ- 127.6 מיליון שקלים

ש"ח באמצעות הרחבת סדרת אג"ח

 

 

 
צאלה רוזנבלום עמור, צילום: יח״צצאלה רוזנבלום עמור, צילום: יח״צ
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/05/2024

חברת הנדל"ן מ. אביב תעשיות בניה (ת"א: אביב) הודיעה כי השלימה בהצלחה גיוס בהיקף של כ- 127.6 מיליון ש"ח, באמצעות הרחבת סדרת אג"ח 7.
 
במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים והמכרז הציבורי התקבלו בקשות לרכישת סך כולל של 336,049 יחידות (ביקוש של מעל לפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן), כאשר המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז לציבור הינו 1,021 ש"ח. לאור הביקושים החברה הגדילה את היקף הגיוס המתוכנן והנפיקה במסגרת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף 125,000,000 ש"ח ע.נ. אג"ח סדרה 7.
 
האג"ח הינן שקליות, נושאות ריבית קבועה של כ- 6.9% במח"מ של 1.73 שנים. תשלום הקרן הינו ב- 4 תשלומים שנתיים שווים בכל ספטמבר 2024-2027 (כולל). הריבית משולמת בחודשים מרץ וספטמבר 2023-2027 (כולל).
 
איגרות החוב מדורגות בדירוג Baa1.il (אופק שלילי) ע"י מידרוג.

את ההנפקה הובילו אוריון חיתום ווליו בייס חיתום.

צאלה רוזנבלום-עמור, מנכ"לית אביב בניה: "החברה מודה למשקיעים על הבעת האמון בה, המשתקף במחיר האג"ח שנקבע בהנפקה ובביקושים גבוהים של מעל לפי 3, שהתקבלו ממגוון רחב של גופים בשוק ההון. תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה לפעילותה השוטפת ולצורך פירעון חובות והתחייבויות החברה."

x