לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח הראל - אפריל 2024

 

Photo-Funtap-P-Dreamstime.comPhoto-Funtap-P-Dreamstime.com

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2024

ממשק תשואה ליצוא - ביטוח

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

יתרה

98

88

הראל מסלול כללי

אפריל

  -1.22% 

     3.04% 

     8.01% 

    11.77% 

   28.54% 

     3.78% 

    5.15% 

    21,048,078.06 

171

89

הראל מסלול אג"ח ללא מניות

אפריל

  -0.44% 

     0.48% 

     3.02% 

      0.83% 

     5.98% 

     0.28% 

    1.17% 

         975,674.39 

92

90

הראל מסלול אג"ח (עד 20% מניות)

אפריל

  -0.37% 

     1.49% 

     4.50% 

      6.28% 

   16.86% 

     2.05% 

    3.17% 

      4,964,449.66 

93

91

הראל מסלול אג"ח (עד 10% מניות)

אפריל

  -0.16% 

     0.89% 

     3.07% 

      3.58% 

   11.85% 

     1.18% 

    2.27% 

      1,075,219.56 

94

92

הראל מסלול מניות

אפריל

  -3.18% 

     4.81% 

   13.81% 

    15.39% 

   48.37% 

     4.89% 

    8.21% 

      2,858,414.57 

174

93

הראל מסלול שקלי טווח קצר

אפריל

    0.31% 

     1.38% 

     4.54% 

      5.75% 

     6.26% 

     1.88% 

    1.22% 

         855,451.47 

100

163

הראל מסלול חו"ל

אפריל

  -0.43% 

     4.96% 

   12.70% 

    24.85% 

   39.09% 

     7.68% 

    6.82% 

      3,038,352.37 

101

177

הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

אפריל

  -0.63% 

   -0.73% 

     1.45% 

     -2.65% 

   -0.28% 

   -0.89% 

  -0.06% 

         191,244.55 

102

178

הראל מסלול אג"ח קונצרני

אפריל

  -0.17% 

     1.80% 

     7.39% 

      4.68% 

   13.27% 

     1.54% 

    2.52% 

         358,476.65 

103

195

הראל מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר

אפריל

    0.31% 

     1.38% 

     4.54% 

      5.75% 

     6.26% 

     1.88% 

    1.22% 

           53,321.61 

104

196

הראל מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות

אפריל

  -0.44% 

     0.48% 

     3.02% 

      0.83% 

     5.98% 

     0.28% 

    1.17% 

           60,642.64 

105

197

הראל מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות

אפריל

  -3.18% 

     4.81% 

   13.81% 

    15.39% 

   48.38% 

     4.89% 

    8.21% 

         190,229.62 

175

8592

הראל מסלול אג"ח חו"ל

אפריל

    0.40% 

     2.94% 

     7.69% 

    14.08% 

   21.26% 

     4.49% 

    3.93% 

         134,714.41 

108

9561

הראל מסלול פאסיבי כללי

אפריל

  -1.72% 

     3.06% 

     8.81% 

      6.40% 

   15.42% 

     2.09% 

    2.91% 

         447,210.51 

6571

9562

הראל מסלול לבני 50 ומטה

אפריל

  -1.59% 

     3.03% 

     8.28% 

    10.70% 

   28.93% 

     3.45% 

    5.21% 

      2,650,035.71 

6572

9563

הראל מסלול לבני 50 עד 60

אפריל

  -1.33% 

     2.73% 

     7.90% 

    10.33% 

   25.83% 

     3.33% 

    4.70% 

      1,587,504.67 

6573

9564

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

אפריל

  -0.85% 

     1.73% 

     5.45% 

      6.24% 

   17.52% 

     2.04% 

    3.28% 

      1,785,812.42 

6451

9565

הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

אפריל

  -1.31% 

     2.85% 

     8.54% 

      9.46% 

   24.74% 

     3.06% 

    4.52% 

      2,374,651.38 

6452

9566

הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

אפריל

  -0.65% 

     1.56% 

     5.61% 

      5.38% 

   15.89% 

     1.76% 

    2.99% 

      1,003,146.37 

183

11400

הראל-מסלול משתתף ברווחים מדרגות עד 50

אפריל

  -1.59% 

     3.03% 

     8.28% 

    10.70% 

   28.92% 

     3.45% 

    5.21% 

           30,602.70 

178

11402

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 60 ומעלה

אפריל

  -0.85% 

     1.73% 

     5.45% 

      6.24% 

   17.52% 

     2.04% 

    3.28% 

         243,210.66 

182

11403

הראל-מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה

אפריל

  -1.31% 

     2.85% 

     8.54% 

      9.46% 

   24.73% 

     3.06% 

    4.52% 

      1,594,672.46 

181

11404

הראל-מסלול משתתף ברווחים אג"ח עד 20% במניות לקבלי קצבה

אפריל

  -0.65% 

     1.56% 

     5.61% 

      5.38% 

   15.89% 

     1.76% 

    2.99% 

         534,122.62 

184

11401

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 50 עד 60

אפריל

  -1.33% 

     2.73% 

     7.90% 

    10.33% 

   25.82% 

     3.33% 

    4.70% 

         143,702.01 

202

15029

הראל מסלול פאסיבי מדדי מניות

אפריל

  -2.67% 

           -  

           -  

             -   

           -  

           -  

          -  

           45,673.08 

194

13437

הראל מחקה  מדד ת"א 35

אפריל

  -2.98% 

     4.70% 

   10.11% 

    18.31% 

           -  

     5.76% 

          -  

         163,374.70 

190

13433

הראל מחקה מדד ממשלתי שקלי ריבית קבועה

אפריל

  -1.52% 

   -2.29% 

   -0.14% 

   -10.64% 

           -  

   -3.68% 

          -  

           39,252.67 

191

13434

הראל מחקה מדד S&p500

אפריל

  -1.33% 

   10.74% 

   28.53% 

    44.83% 

           -  

   13.14% 

          -  

      1,565,261.15 

197

14414

הראל מסלול עוקב מדדים גמיש

אפריל

  -1.47% 

     3.31% 

   11.59% 

             -   

           -  

           -  

          -  

           54,608.89 

192

13435

הראל מחקה מדד ממשלתי 5-10

אפריל

  -0.71% 

   -1.05% 

     0.18% 

     -5.50% 

           -  

   -1.87% 

          -  

           46,810.96 

196

14211

הראל מסלול קיימות

אפריל

  -2.69% 

   -0.82% 

   -5.49% 

             -   

           -  

           -  

          -  

           10,181.09 

193

13436

הראל מחקה מדד תל בונד 60

אפריל

  -0.18% 

     1.36% 

     5.54% 

      2.08% 

           -  

     0.69% 

          -  

         154,228.16 

185

12981

הראל מסלול הוני ללא אג"ח

אפריל

  -1.32% 

     3.67% 

     5.71% 

    11.78% 

           -  

     3.78% 

          -  

         192,968.03 

20002

259011

הראל-קרן ט'

אפריל

  -1.10% 

     2.88% 

     8.29% 

    12.89% 

   30.31% 

     4.12% 

    5.44% 

         931,119.77 

20003

259012

הראל-קרן י' ישנה

אפריל

  -1.19% 

     3.24% 

     8.75% 

    13.14% 

   32.33% 

     4.20% 

    5.76% 

    24,165,161.05 

20004

259013

הראל-קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04

אפריל

  -1.19% 

     3.24% 

     8.75% 

    13.14% 

   32.33% 

     4.20% 

    5.76% 

         829,233.33 

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

x