לפני גמל נט - תשואות פנסיה מנורה מבטחים - מאי 2024

פנסיה מנורה מבטחים

 

 
Image-by-Glen-Kelp-from-PixabayImage-by-Glen-Kelp-from-Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/06/2024

מנורה פנסיה מאי 2024


 

נכסים ליום 31.05.2024  בש''ח

תשואה לחודש הדיווח

תשואה מתחילת שנה

תשואה מצטברת 12 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

הערות

ממוצע 3 שנים

ממוצע 5 שנים

מנורה מבטחים פנסיה

מסלול כללי

       100,325,355,549 

1.43%

5.31%

11.32%

19.97%

43.43%

 

6.26%

7.48%

מסלול מניות

             4,499,789,490 

2.03%

7.31%

16.46%

22.80%

55.48%

7.09%

9.23%

מסלול יעד לפרישה 2030

             7,744,971,453 

0.80%

3.51%

8.24%

16.70%

36.51%

5.28%

6.42%

מסלול יעד לפרישה 2040

          14,698,764,094 

1.27%

4.97%

11.05%

19.36%

45.87%

6.08%

7.84%

מסלול יעד לפרישה 2055

          10,540,859,328 

1.53%

5.64%

12.52%

20.83%

48.85%

6.51%

8.28%

פאסיבי מדדי מניות חו"ל

             3,458,971,303 

0.87%

7.82%

19.27%

28.14%

המסלול הופעל בחודש ינואר 2021

8.62%

 

מחקה מדד 500 S&P - מקיפה 

             7,195,691,050 

2.19%

10.48%

20.81%

 

 

המסלול הופעל בחודש אפריל 2022

 

 x