בנק הפועלים: "עליית המדד הייתה גבוהה מהתחזיות - הושפעה מסעיף הוצאות לנסיעות לחו“ל"

על פי כלכלני בנק הפועלים, עליית המדד שהגביהה מעל התחזיות הושפעה מסעיף הוצאות לנסיעות לחו“ל שעלה ב-11.1% ותרמה כמעט 0.5 נקודות אחוז למדד

 

 

 
מדד המחירים לצרכן, צילום: פאנדרמדד המחירים לצרכן, צילום: פאנדר
 

כלכלני הפועלים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2024

מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2024 עלה ב-0.8%. בשנים-עשר החודשים האחרונים המדד עלה בשיעור של 2.8%, והמדד ללא אנרגיה עלה ב-2.5%. 

מחירי הדירות, שאינם משתקללים במדד המחירים לצרכן, עלו ב-0.9% בסקר האחרון (נתונים ארעיים) ובארבעת החודשים האחרונים עלו ב-3.6%. מחירי הדירות גבוהים ב-1.1% מהרמה לפני שנה. מחירי הדירות החדשות עלו החודש ב-0.5%, ובניכוי מכירות דירות מחיר למשתכן הם עלו ב-0.2%. בהשוואה לשנה שעברה מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.6%.


תחזית מדד המחירים לצרכן

עליית המדד הייתה גבוהה מהתחזיות והושפעה מסעיף הוצאות לנסיעות לחו“ל שעלה ב-11.1% ותרמה כמעט 0.5 נקודות אחוז למדד. העלייה החדה משקפת התייקרות מצטברת במחירי הטיסות מפרוץ המלחמה. אנו מניחים שהתייקרות תימדד בסעיף זה גם בחודשים הבאים. מחירי הארחה ונופש רשמו עליית מחיר עונתית בשיעור של 7.7%. מדד שירותי דירות בבעלות (שכ“ד) עלה ב-0.5% וקצב העלייה השנתי עומד על 2.0%. את העליות החודש קיזז במעט סעיף הירקות והפירות שירד ב-1.3%, וריהוט וציוד לבית שמחירם ירד החודש ב-0.5%.


במבט קדימה סיכוני האינפלציה ממשיכים להיות גבוהים, ויש לא מעט גורמים שפועלים לעליית האינפלציה. בחודש מאי צפויה עלייה גבוהה במחירי המזון, ובעיקר במחירי מוצרי החלב. מחירי הטיסות לחו“ל צפויים להמשיך לעלות בחודשים הקרובים. קצב עליית השכר ממשיך להיות גבוה- 7.7% בחודשים ינואר-פברואר לעומת אשתקד. בחודש אפריל עלה שכר המינימום ב–5.5%. עליות שכר אלו צפויות להשפיע בעיקר על מחירי השירותים. עליית הגירעון הממשלתי מהווה גורם אינפלציוני נוסף, היא תביא ככל הנראה עליית מיסים עקיפים שתורמים לעליית האינפלציה. יתכן כי שיעור המע"מ שצפוי לעלות בחודש ינואר 2025 יוקדם. בשלב זה אנו משאירים את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה על 3.2%, ומעריכים שהסיכונים מוטים לאינפלציה גבוהה יותר.

השפעה על המדיניות המוניטרית

עליית סביבת האינפלציה כפי שהיא באה לידי ביטוי במדדי המחירים האחרונים, בעליית השכר, בעלייה במחירי הדירות וכן בעליית הציפיות לאינפלציה, כל אלו לא יאפשרו הפחתת ריבית בחודשים הקרובים. אנו מעריכים כי הריבית לא תפחת לפני שהפד האמריקני יעשה זאת. נתוני הצמיחה לרבעון הראשון היו גבוהים-14.1% במונחים שנתיים, אם כי רמת התוצר לא שבה לזו של לפני המלחמה. הזינוק בצמיחה הושג הרבה בזכות מדיניות ממשלתית מאוד מרחיבה שאינה יכולה להתקיים לאורך זמן. נתוני הצמיחה והרכבה תומכים אף הם בהחלטה לא לשנות את הריבית. 
 

x