בנק מזרחי טפחות: צמיחה או מיתון?

על פי רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי טפחות, ההשקעה רשמה עלייה לאחר שהתכווצה בשיעור שנתי של 69% ברבע הקודם

 

 
צמיחה או מיתון, איור: פאנדרצמיחה או מיתון, איור: פאנדר
 

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/05/2024

בהתאם להערכות, רשם המשק התאוששות נאה ברביע הראשון של השנה, אם כי סימני מלחמת חרבות ברזל עדיין ניכרים בו וסביר שיורגשו שוב ביתר שאת בנתוני הרביע השני.

כפי שאותתו האינדיקטורים המובילים לצריכה הפרטית, כמו סך הרכישות בכרטיסי אשראי ומדדי אמון הציבור, נרשמה התאוששות משמעותית בנתוני ההוצאה לצריכה פרטית. לא בכדי הראה סקר אמון הצרכנים האחרון על נכונות גדולה של משקי הבית לבצע רכישות של מוצרים גדולים.

כמו כן, כפי שהיה צפוי, גם ההשקעה בנכסים קבועים רשמה עלייה חזקה, לאחר שהתכווצה בשיעור שנתי של 69% ברבע הקודם.

עם זאת, כאמור, הפעילות הכלכלית עדיין לא החזירה את כל הירידות שספגה ברביע הקודם ותתקשה לעשות זאת בקרוב.

השפעות המשך המלחמה ניכרות גם בצריכה הציבורית, המושפעת מההוצאות הביטחוניות וההוצאות האזרחיות הקשורות למלחמה. לכן הצריכה הציבורית נשארה גבוהה בהרבה מהרגיל והוסיפה להכביד על התוצר העסקי.
לבסוף, ייבוא הסחורות והשירותים, שברביע הקודם צנח ובכך מנע קיטון חד עוד יותר של התוצר, שינה כיוון ברביע הראשון של 2024 וגרע מרמת ההתאוששות של התוצר המקומי. גידול זה בייבוא הסחורות והשירותים לא הפתיע משום שלרכיב הביטחוני היה משקל גדול בסך הייבוא.

בשורה התחתונה, לאחר שצנח ב-21.7% במהלך הרביע האחרון אשתקד, גדל התוצר ב-14.1% במהלך הרביע הראשון השנה, אך נותר נמוך ב-2.8% מרמתו הריאלית ברביע השלישי של השנה שעברה, לפני שפרצה המלחמה. יצוין, עם זאת, כי המשק חמק מהגדרה של מיתון, הכוללת ירידה רצופה של התוצר במשך שני רביעים לפחות.

בתוך כך, צמח גם התוצר העסקי ב-21%, לאחר ירידה חדה של 34.2% ברביע הקודם, ונותר גם הוא נמוך ב-5.5% מרמתו ברבע השלישי אשתקד. עם זאת, רשם התוצר העסקי ירידה מצטברת חדה יותר מזו של התוצר הכללי, נתון שמעיד על דחיקה החוצה של חלק מפעילות הסקטור העסקי לטובת המגזר הציבורי.

ההוצאה לצריכה הפרטית צלחה את שני הרביעים – הרביעי אשתקד והראשון השנה – בצורה המוצלחת ביותר. היא זינקה 26.3% ברביע הראשון של השנה, שיעור די דומה לירידה של 27.2% ברבע הקודם. בסך הכול הצריכה הפרטית נמוכה כיום ב-2.1% "בלבד" בהשוואה לרביע השלישי אשתקד.

ההשקעה בנכסים קבועים בענפי המשק, שהתכווצה ב-45.5% ברביע האחרון אשתקד, קפצה ב-33.2% ברביע הראשון של 2024. סעיף זה חשוב מאוד בשל השפעתו על התוצר הפוטנציאלי של המשק.

ענף הבנייה, שיחד עם ענף התיירות ספג את המכה הקשה ביותר, התאושש גם הוא. לאחר שההשקעה בנכסים קבועים בבתי מגורים נשחקה ב-95.5% ברביע האחרון אשתקד, היא גדלה כמעט פי 4 ברביע הראשון של 2024.

השפעותיה השליליות של המלחמה התבטאו היטב בייצוא הסחורות והשירותים שהתכווץ הן ברביע האחרון של 2023 והן ברביע הראשון של 2024 בשיעורים של 21.7% ו-11.0%, בהתאמה. חשוב לציין כי ענפי היהלומים וחברות ההזנק לא השפיעו מהותית על התוצאות.
בהשוואה לרביע המקביל של 2023, התכווץ התוצר המקומי הגולמי ב-1.4%, לאחר ירידה חדה יותר של 4.0% בין הרביע האחרון של 2022 לרביע האחרון של 2023. גם התוצר העסקי התכווץ בשתי התקופות: 8.1%- ו 4.1%-, בהתאמה.

בשורה התחתונה, ביצועי המשק ברביע הראשון עלו פחות או יותר בקנה אחד עם ההערכות המוקדמות. ייתכן כי ניתן היה לצפות תוצאות (מעט) טובות יותר, אך בסך הכל הן אינן משקפות, נכון להיום, חולשה של ממש. לכן, כשלעצמן הן לא אמורות להוות גורם שיתמוך בהורדת הריבית במשק, מה עוד שהאינפלציה עלתה בחודשיים האחרונים והתרחקה שוב מרמת היעד של 2 אחוזים.

סביר להניח כי לאחר שני רביעים ששיקפו, תחילה, את הזעזוע הגדול שפקד את המשק ואחר כך התאוששות "מתקנת", הרביעים הבאים ישקפו טוב יותר את התמודדות המשק עם המשך המלחמה ונזקיה – הן בהווה והן לאחר שתסתיים (במונחי שיקום תשתיות, חידוש פעילויות ועוד).

הרביע השני של 2024 יעמוד בסימן המשך המלחמה ותלוי רבות בהתפתחויות הצבאיות. אם וככל שהמלחמה תגיע לסיום מהיר, כך יקל על המשק להתאושש עוד במהלך 2024 ולרשום צמיחה מהירה, יחסית, בשנה הבאה. זאת משום יסודותיו האיתנים, הימצאותו במצב של "תעסוקה מלאה" ויכולתו המוכחת מהעבר להתמודד עם אירועי משבר. אולם, במקרה של הסלמה מתמשכת ומערכה רחבה יותר, יתקשה המשק לחמוק ממיתון והצמיחה תישאר ברמת חסר גם השנה וגם בשנה הבאה.

x