רשות שוק ההון חשפה את שיעור התייקרות פוליסות הבריאות בעקבות התוכנית הכלכלית - לפני כולם

ההתייקרות הממוצעת היא 39%; מספר המבוטחים בשקל ראשון ב-2023 עמד על יותר מ-1.8 מיליון

 

 
Image-by-rawpixel.com-on-FreepikImage-by-rawpixel.com-on-Freepik
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/05/2024

ועדת הבריאות של הכנסת מקיימת היום דיון על היערכות לקראת יישום הרפורמה למניעת כפל ביטוחי בריאות (התוכנית הכלכלית), וזאת, עם העברת מבוטחי פוליסות "שקל ראשון" ל"משלים שב"ן" הצפויה להתבצע ב-1 ביוני באופן אוטומטי. למועברים, שקיבלו הודעות מחברות הביטוח, יש זכות להודיע ביוזמתם לחברות הביטוח על התנגדותם להעברה החל מה-1 במאי 2024.

לקראת הדיון בוועדת הבריאות, חושפת רשות שוק ההון את שיעור התייקרות הפוליסות בעקבות התוכנית. 


על פי הנתונים, תהיה התייקרות ממוצעת של 39% בפוליסות מסוג "שקל ראשון" למי שיבחרו להישאר בפוליסה זו. ההתייקרות המשמעותית ביותר היא לגילאי 66 ומעלה – 45%.

עוד עולה מנתוני הרשות, כי מספר המבוטחים ב"שקל ראשון" בשנת 2023 היה יותר מ-1.8 מיליון מבוטחים ומבוטחות.


הרשות מציינת, כי מספר המבוטחים בפוליסות צפוי בקרוב להשתנות, בעקבות העברת מבוטחים לפוליסות ביטוח ניתוח "משלים שב"ן" בהתאם לתוכנית. עוד נמסר, כי בשלב זה אין נתונים אודות העברת המבוטחים או ביטול העברה. 

x