מקס סטוק פותחת את 2024 עם המשך תנופת הפעילות ועלייה ברווחים

ההכנסות ברבעון הראשון של 2024 צמחו בכ-12% לכ-313 מיליון שקל; הרווח הנקי לבעלי המניות עלה בכ-24% לכ-26 מיליון שקל

 

 

אורי מקס, מקס סטוק, צילום: רמי זרנגראורי מקס, מקס סטוק, צילום: רמי זרנגר

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/05/2024

מקס סטוק פותחת את 2024 עם המשך תנופת הפעילות ועלייה ברווחים:

ההכנסות ברבעון הראשון של 2024 צמחו בכ-12% לכ-313 מיליון שקל. 

הרווח הנקי לבעלי המניות עלה בכ-24% לכ-26 מיליון שקל.

הצמיחה – הודות לגידול של כ–4% במכירות בחנויות זהות ששיקף עלייה בהיקף התנועה בחנויות הרשת; לצד פתיחה של חנויות חדשות.

המכירות בחנויות זהות בינואר-אפריל 2024, תקופה הכוללת גם השנה וגם אשתקד את מכירות חג הפסח, עלו בשיעור אף גבוה יותר של למעלה מ - 10%.

רשת מקס סטוק מפעילה כיום 64 סניפים בישראל ועד כה חתמה על פתיחה והרחבה של 5 סניפים חדשים עד לסוף שנת 2026 לצד סניפים נוספים שנמצאים במשא ומתן.

החברה צפויה להתחיל להפעיל מרלו"ג חדש בשטח של כ-31 אלף מ"ר בדרום הארץ במטרה לתמוך בצמיחה בהיקפי הפעילות בשנים הבאות, בהתאם לתכנית האסטרטגית.

אורי מקס, מייסד ומנכ"ל מקס סטוק: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2024 עם המשך תנופת הפעילות וישום אסטרטגיית ההתרחבות, תוך שמירה על רמת מחירים אטרקטיבית מאוד וניהול הדוק של הפריטים בחנויות. בתקופה מורכבת זו מקס סטוק ממשיכה להביא ערך מוסף ופתרון אמיתי לצרכן הישראלי. לשמחתנו, הלקוחות מצביעים ברגליים, ואנו מציגים גידול של מעל 10% במכירת בחנויות זהות בחודשים ינואר-אפריל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. נאחל לעם ישראל ימים של ביטחון ושקט, החלמה מלאה ומהירה לכל הפצועים, תנחומינו העמוקים למשפחות הנופלים ואנו ממשיכים להתפלל שכל חיילינו והחטופים יחזרו הביתה בשלום." 

רשת מקס סטוק פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2024, המלמדות על  צמיחה דו-ספרתית בהכנסות בתמיכת עלייה במכירות חנויות זהות ושיפור ברווחיות הגולמית. החברה מציגה ברבעון רווחי שיא לבעלי המניות מאז הנפקתה, וכן ממשיכה ביישום התוכנית האסטרטגית לפתיחת סניפים חדשים.

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון של שנת 2024:

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 צמחו בכ-12% לכ-313 מיליון שקל, בהשוואה לכ-280 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מפתיחת סניפים חדשים ומעלייה במכר חנויות זהות של כ-4% בהשפעת העלייה במספר הלקוחות המבקרים בסניפי הרשת.  זאת, למרות עיתוי חג הפסח 

שחל השנה ברבעון השני, בעוד שאשתקד חל ברבעון הראשון. מכר חנויות זהות בתקופה של ינואר-אפריל 2024, תקופה הכוללת גם השנה וגם אשתקד את מכירות חג הפסח, עלה בשיעור גבוה יותר של כ-10.3%.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-14% לכ-133 מיליון שקל, בהשוואה לכ-116 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-42.3% מההכנסות, בהשוואה לכ-41.4% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווחיות הגולמית נבע בעיקר מקיטון בהוצאות הלוגיסטיות כאחוז מהמכר לצד שיפור בתנאי הסחר. 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-16% לכ-43 מיליון שקל, בהשוואה לכ-37 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול בהיקפי הפעילות ומהשיפור האמור ברווחיות הגולמית, שקוזזו בחלקם על ידי עלייה בהוצאות התפעול, בין היתר, מגידול בהוצאות המיוחסות לפתיחת סניפים חדשים ומגידול בהוצאות המיוחסות לפעילות החדשה בפורטוגל. הרווחיות התפעולית עלתה ברבעון לכ-13.7%, בהשוואה לכ-13.3% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הראשון של שנת 2024 עלה בכ-24% לשיא של כ-25.9 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-20.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הנקי נבעה, כאמור, מהעלייה בהיקפי הפעילות של החברה ומהשיפור ברווחיות התפעולית. 

ה–EBITDA המתואמת (לפני יישום תקן IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) ברבעון הראשון של שנת 2024 עלתה בכ-17% לכ-42.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-36.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA ברבעון כללה גם הפסד בסך של כ-1.2 מיליון שקל המיוחס לפעילות בפורטוגל. בנטרול הוצאות אלה, עלתה ה-EBITDA  המתואמת לכ-44.1 מיליון שקל. 

נתוני מאזן ליום ה-31.03.2024 ודגשים עיקריים:

לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-149 מיליון שקל. מנגד, לחברה חוב פיננסי בסך של כ-31 מיליון שקל. בהתאם לכך, לחברה מזומנים נטו בסך של כ-118 מיליון שקל.

הונה העצמי של החברה עמד על כ-196 מיליון שקל, וזאת לאחר שיקוף התחייבות לחלוקת דיבידנד בסך של כ-60 מיליון שקל ששולם בחודש אפריל השנה.

החברה צפויה להתחיל להפעיל מרלו"ג חדש בשטח של כ-31 אלף מ"ר בקיבוץ שומריה שבדרום הארץ. מבנה זה צפוי לשמש כמרלו"ג אחוד עבור כלל פעילות החברה ולתמוך ביכולת החברה להגדיל את היקפי פעילותה בשנים הבאות, בהתאם לתכנית האסטרטגית. עד למרלו"ג החדש החברה פעלה באמצעות 3 מרלו"גים וספקים חיצוניים. החברה מעריכה שההשקעה עבור ההתאמות הנדרשות במרלו"ג, לרבות אוטומציה, תסתכם בכ-30 מיליון שקל, כאשר תקופת השכירות הראשונה היא 10 שנים.

פתיחת סניפים – רשת מקס סטוק מפעילה כיום 64 סניפים בפריסה ארצית ו-2 סניפים בפורטוגל. מסוף הרבעון המקביל אשתקד ועד למועד פרסום הדוחות המשיכה החברה ביישום אסטרטגיית הצמיחה שלה, ובכלל כך חנכה 5 סניפים חדשים בבעלות בערים בארות יצחק, בת ים, קריית גת, יבנה וקריית ים; וכן פתחה 

חנות חדשה בנשר שהחליפה חנות קיימת. במקביל, חתמה החברה על הסכמים לפתיחה 4 סניפים נוספים בבעלות עד סוף שנת 2026 בגדרה, גן יבנה, עד הלום (באר טוביה) ובאר שבע. בנוסף, החברה מרחיבה את הסניף הקיים בטבריה. החברה מנהלת משאים ומתנים לפתיחת סניפים נוספים. 

לגרף מקס סטוק לחצו כאן

162 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 71.04 מיליון במקס סטוק
קרנות נאמנות שמחזיקות את מקס סטוק. לרשימה המלאה
x