איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה: "שיא כל הזמנים בהכנסות רבעוניות"

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2024. רבעון שיא בהכנסות עם גידול של 8% לכ- 108 מיליון שקל, תוך המשך צמיחה של כל פעילויות הליבה; גידול של 12% ב- EBITDA לכ- 49 מיליון שקל

 

 

איתי בן זאב, מנכ״ל הבורסה, צילום: קובי קנטוראיתי בן זאב, מנכ״ל הבורסה, צילום: קובי קנטור

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/05/2024

ההכנסות ברבעון הראשון של השנה, עמדו על למעלה מ- 108 מיליון שקל לעומת כ- 100 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 8%. 

ה-EBITDA המתואם ברבעון הראשון של שנת 2024 רשם גידול של כ- 12% והסתכם בכ- 49 מיליון שקל, לעומת כ- 43.5 מיליון שקל  ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח המתואם ברבעון הראשון הסתכם לסך של כ- 28 מיליון שקל לעומת סך של כ- 26 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 7%.

שווי שוק המניות נכון לסוף הרבעון הראשון של 2024 עמד על סך של כ- 1.2 טריליון שקל, גבוה בכ- 9% לעומת שווי השוק בסוף 2023, וזאת כתוצאה מעליית מדדי המניות בבורסה. 

גידול משמעותי במחזורי המסחר היומיים ברבעון עם עלייה של 7% במניות ו- 18% באג"ח, לעומת הממוצע בשנת 2023.

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, אמר היום: 

"אנו מסכמים את הרבעון הראשון עם דוחות חזקים ושיא כל הזמנים בהכנסות רבעוניות ו-EBITDA  מתואם. תוצאות הרבעון מראות שוב, כי למרות הימשכות המלחמה, הבורסה יציבה וחסונה והיא ממשיכה לצמוח בפעילויות הליבה שלה. אנו נמשיך בתהליך הצמיחה והשגת היעדים שהצבנו לעצמנו בהתאם לתוכנית האסטרטגית, ונעשה כל הנדרש על מנת לחזק את הפרופיל הבינלאומי שלה. 

אולם, איננו פועלים בחלל ריק – דווקא בעת הזו, על הממשלה לפעול באופן אקטיבי על מנת לעודד השקעות בשוק ההון המקומי, שהוא חלק בלתי נפרד מהחוסן הכלכלי והלאומי של המדינה. יש לקדם בנחישות הסרת חסמים ולהגדיל את האטרקטיביות של השקעה בישראל - מצד הציבור הרחב, הגופים המוסדיים המנהלים את הכסף של הציבור הישראלי וכמובן מצד המשקיעים הגלובליים. ישראל היא פלא כלכלי, אך עוצמתה, בראייה ארוכת טווח, תוכל להתקיים רק כאשר היא חלק מהעולם ומהכלכלה העולמית. על כולנו לפעול כדי לחזק את הגשרים שבנינו ואנו בונים בעמל רב לשווקי העולם".

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (ת"א: ברסה) מדווחת היום על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31.03.2024. 

ברבעון הראשון של 2024 כשישראל עדיין בעיצומה של המלחמה, הפגין השוק חוסן ומדדי ת"א-35 ות"א-90 רשמו תשואה חיובית של כ-8% וכ-11%, בהתאמה, זאת לעומת עלייה של כ-6% ושל כ-10% במדדי הדאו ג'ונס וה-S&P 500 בארה"ב. עליות שערים אפיינו גם את מרבית המדדים הענפיים ובראשם, מדד ת"א-רשתות שיווק שעלה בכ-24%. שווי שוק המניות נכון לסוף הרבעון עמד על סך של כ- 1,155 מיליארד שקל, גבוה בכ- 9% לעומת שווי השוק בסוף 2023, וזאת כתוצאה מעליית מדדי המניות בבורסה. 

ברבעון הראשון חל גידול משמעותי במחזורי המסחר באפיקים המרכזיים של המסחר ביחס לשנת 2023.

בשוק המניות מחזורי המסחר היו גבוהים בכ- 7% לעומת המחזור היומי הממוצע בכל שנת 2023 ועמדו על כ-2.1 מיליארד שקל בממוצע ליום וזאת למרות שהמסחר בשנת 2023 התאפיין בתנודתיות גבוהה ובמחזורים גבוהים, לאור אירועי הקיצון שהיו בשנה זו. 

ברבעון הראשון שתי חברות חדשות ביצעו הנפקה ראשונית לציבור IPO, זאת לעומת חברה אחת בלבד בכל שנת 2023. הגיוסים בשוק המניות הסתכמו בכ-2.5 מיליארד שקל, בדומה לגיוסים ברבעון המקביל אשתקד, אך גבוהים ביותר מפי שניים מהגיוס ברבעון הקודם. בחודש מאי חברה נוספת ביצעה IPO.

בשוק איגרות החוב נרשמה עלייה בפעילות בכל איגרות החוב לסוגיהן. המחזור היומי הממוצע באיגרות החוב הממשלתיות הסתכם בכ-3.4 מיליארד שקל - עלייה של כ-18% לעומת שנת 2023, שנבעה בעיקר מאיגרות החוב השקליות. המחזור היומי הממוצע באיגרות החוב הקונצרניות הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל – עלייה של כ-14% לעומת שנת 2023. הגידול בפעילות נבע, בין היתר, מהמשך גיוסי החוב של משרד האוצר, לנוכח הימשכות המלחמה וגידול בגירעון המצטבר.

סך גיוסי האוצר בארץ ובחו"ל בהנפקות של איגרות חוב לציבור הסתכמו בכ-80.6 מיליארד שקל ברבעון הראשון לעומת כ-59 מיליארד שקל שגויסו ברבעון הקודם. רוב החוב- כ-51.9 מיליארד שקל גויס באמצעות הנפקת אג"ח בתל אביב, וזאת לעומת כ-36 מיליארד שקל ברבעון הקודם. בנוסף, האוצר גייס בתחילת חודש מרץ בחו"ל סכום שיא של כ-28.7 מיליארד שקל, לעומת כ-23 מיליארד שקל ברבעון הקודם, עם ביקוש שיא, הגבוה ביותר בכל תולדות מדינת ישראל בהיקף של פי 5 מהכמות שהונפקה, בהשתתפות כ-400 משקיעים שונים מכ-36 מדינות ברחבי העולם. 

בשוק האג"ח הקונצרני  - היקף הגיוס על ידי החברות עמד על כ-21.8 מיליארד שקל, נמוך  במעט מהסכום שגויס ברבעון המקביל אשתקד, שעמד על כ-21.9 מיליארד שקל, ונמוך מהסכום שגויס ברבעון הקודם (כ- 25.4 מיליארד שקל).

גידול נרשם במחזורי מסחר במק"מ שעמדו על כ- 1.9 מיליארד שקל בממוצע ביום, גבוה בכ-38% מהמחזור היומי הממוצע בשנת 2023.

גידול נרשם גם בשווי החזקות הציבור בקרנות החוץ הנסחרות בבורסה, שעמדו בסוף הרבעון הראשון על כ- 8.8 מיליארד שקל, גבוה בכ-2.3 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף שנת 2023. 

המשך יישום התוכניות האסטרטגית לפיתוח ושכלול שוק ההון הישראלי ונגישותו לעולם

חיזוק הפרופיל הבינלאומי של תל אביב

גם בתקופה זו הבורסה ממשיכה לפעול וליישם את התוכנית האסטרטגית לחיזוק הפרופיל הבינלאומי. במסגרת זו, פרסמה הבורסה קול קורא בשיתוף רשות ניירות ערך ובנק ישראל בנוגע למעבר למסחר גם בימי שישי כמקובל בעולם, לפי אחת משתי חלופות: מסחר בימים ראשון (תחילת מסחר לקראת הצהריים) עד שישי, או מסחר בימים שני עד שישי. בבורסה רואים חשיבות גבוהה מאד בהתאמה מיטבית של ימי המסחר למצב בעולם, שתתרום להגדלת הנגישות של המשקיעים הגלובליים לשוק ההון המקומי ולחברות הישראליות.

בתחילת אפריל החל לפעול חבר בורסה חדשJump Trading  - גוף מסחר בינלאומי, הפועל בתחום המסחר האלגוריתמי מהמובילים באירופה ומשמש כעושה שוק וספק נזילות בבורסות הגדולות בעולם. 

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון של שנת 2024: 

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו לסך של כ- 108.3 מיליון שקל לעומת הכנסות ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 100.0 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ- 8.3%. עיקר הגידול בהכנסות נובע מהכנסות הפצת מידע ושירותי קישוריות שתרם לגידול של כ- 5.5%. כמו כן, היה גידול בהכנסות ממסחר וסליקה, בדמי רישום ואגרות, שירותי מסלקה אשר כל אחד ההכנסות תרם כ-1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

העלויות ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו לסך של כ- 75.4 מיליון שקל לעומת עלויות בסך של כ- 70.0 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 8%. הגידול בעלויות נובע בעיקר מגידול בהוצאות מיחשוב בשיעור של כ- 2.6% וכתוצאה מהוצאות הנוגעות לפעילות הסייבר. כמו כן, כתוצאה מהמלחמה עובדים לא ניצלו את ימי החופש, מה שהביא לעלייה בהוצאות של כמיליון ש"ח ובנוסף העלויות כוללות את תוכנית התגמול ההונית החדשה.

הכנסות מימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו לסך של כ- 1.4 מיליון שקל לעומת הכנסות מימון, נטו ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכמו בסך של כ- 2.5 מיליון שקל, ירידה של 43.1%. הכנסות מימון ברבעון גדלו מהכנסות ריבית על הפיקדונות ובמקביל הוצאות המימון גדלו בגין ההלוואה שנלקחה בסוף שנת 2023, כך שהכנסות המימון בנטו קטנו.

ה- EBITDAהמתואם ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכם לסך של כ- 48.6 מיליון שקל, לעומת סך של כ- 43.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 12%. הגידול נובע מעלייה ברווח לפני מימון, כמפורט לעיל, בסך של 2.9 מיליון שקל ובניטרול הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות והוצאות פחת בסך 2.1 מיליון שקל.

הרווח המתואם ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכם לסך של כ- 27.8 מיליון שקל, לעומת סך של כ- 26.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 7%. הגידול נובע מהתאמת העלייה בעלויות בגין תשלומים מבוססי מניות.

הון עצמי ודיבידנד – ההון העצמי לסוף הרבעון הראשון הסתכם לסך של כ- 630.7 מיליון שקל, גידול בשיעור של כ- 57% בהשוואה לסוף שנת 2023. בעקבות העסקה שנחתמה בחודש דצמבר האחרון על מכירת מניות הבנקים, הגידול בהון נובע בעיקר, מתקבולים ממכירת מניות הבנקים למשקיעים מקומיים וגלובליים, בסך של כ- 242.5 מיליון שקל שנזקפו ישירות לקרן הון, אשר ישמשו לטובת פיתוח ההשקעות בתשתיות המחשוב בבורסה. 

הבורסה חילקה במסגרת אותה עסקה דיבידנד מיוחד בסך של כ- 231 מיליון שקל (הפער בין הדיבידנד לבין התשלום שהתקבל ממכירת המניות הותירה 11 מיליון שקל שנוספו להון העצמי של הבורסה). בנוסף שילמה הבורסה דיבידנד נוסף בסך 42 מיליון שקל במהלך חודש מרץ המהווה 50% מרווחי הבורסה בשנת 2023. 

הודעה זו אינה מחליפה את האמור בדוחותיה התקופתיים של החברה לרבעון הראשון 2024 בהם נכלל המידע המלא והמדויק.

עונתיות

הכנסות החברה ממסחר וסליקה מושפעות, בין היתר, ממספר ימי המסחר והסליקה. ברבעון הראשון  לשנת 2024 מספר ימי המסחר הסתכם ל- 63 לעומת 64 ברבעון המקביל אשתקד. 


לגרף הבורסה לניירות ערך לחצו כאן

95 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 79.84 מיליון בהבורסה לניע בתא
קרנות נאמנות שמחזיקות את הבורסה לניע בתא. לרשימה המלאה
x