האם בג"צ יעצור את כניסתה לתוקף של הרפורמה בביטוחי הבריאות?

מחר יקיים ביה"מ דיון בעתירת לשכת סוכני הביטוח למתן צו מניעה נגד הרפורמה שאמורה להיכנס לתוקף ב-1 ביוני

 

 

 
/Image-by-rawpixel.com-on-Freepik/Image-by-rawpixel.com-on-Freepik
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/05/2024

5 ימים לפני כנסת הרפורמה בביטוחי בריאות לתוקף, בג"צ יקיים מחר (ב') דיון בעתירת לשכת סוכני הביטוח בנושא הרפורמה, שבמסגרתה יועברו אוטומטית, מה-1 ביוני, כ-1.3 מיליון מבוטחים מפוליסת שקל ראשון לפוליסת משלים שב"ן. מדובר על פוליסות שנרכשו בין ה-1 בפברואר 2016 לבין ה-30 בספטמבר 2023. המבוטחים שקיבלו הודעה על כך מחברות הביטוח שלהם בשבועות האחרונים, יכולים לסרב להעברה באמצעות פנייה אקטיבית שלהם. הודעות הסירוב יוכלו להישלח עד ה-31 במאי 2025. 

הלשכה הגישה את העתירה לבג"צ יחד עם 3 מבוטחים בביטוחי בריאות נגד הכנסת, ועדת הבריאות, הממשלה, היועצת המשפטית לממשלה ורשות שוק ההון. העותרים, באמצעות משרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן, ביקשו מבג"צ מתן צו על תנאי ולהורות על ביטול הרפורמה בביטוחי הבריאות (שאושרה כחלק מחוק ההסדרים) "שמעבירה באופן אוטומטי וכפוי מבוטחים מפוליסת ניתוחים 'השקל הראשון' לפוליסת 'משלים שב"ן' בלבד, ללא הסכמת המבוטחים, תוך פגיעה קשה ובלתי חוקתית בחופש החוזים וההתקשרות, לרבות פגיעה במבוטחים. לחילופין, מבקשת לשכת סוכני הביטוח ליישם את החוק רק על פוליסות ביטוחי בריאות חדשות ולא באופן רטרואקטיבי," נכתב בבקשה.

עוד טוענת הלשכה בעתירתה, כי "פוליסת משלים שב"ן הינה מוצר נחות יותר לעומת פוליסת 'שקל ראשון', מאחר שהיא תלויה בזמינות המנתחים שעובדים עם השב"נים, ומגבילה באפשרויות הבחירה של בתי חולים פרטיים, בעיקר בשל הבעלויות שיש לקופות החולים על בתי החולים הפרטיים".

בעתירה טוענת לשכת סוכני הביטוח בנוסף, כי כבר ב-2016 חויבו חברות הביטוח להציע למבוטחים קודם כל פוליסת משלים שב"ן, והמבוטחים כרתו חוזים מפורשים לפיהם הם מבקשים להצטרף לביטוח מהשקל הראשון. "הרפורמה מהווה פגיעה בחוק החוזים ולא עומדת במבחן החוקתי," נטען בעתירת הלשכה.

x