חרף המלצת בג"צ: לשכת סוכני הביטוח לא תמשוך את עתירתה

לשכת סוכני הביטוח החליטה לא למשוך את העתירה שהגישה בנושא רפורמת ביטוחי הבריאות למרות המלצת בג"צ, ואף ביקשה לקבל את פסיקת ביה"מ בעתירה

 

 

 
לשכת סוכני ביטוחלשכת סוכני ביטוח
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/05/2024

בדיון בבג"צ הבוקר בעתירת לשכת סוכני הביטוח בעניין הרפורמה בביטוחי הבריאות, המליצו שופטי העליון יצחק עמית, רות רונן ויחיאל כשר, ללשכה למשוך את העתירה. במילים אחרות, ביה"מ הביע עמדה לפיה העתירה תידחה.

לאחר התייעצות קלה של הלשכה עם נציגיה המשפטיים, הודיע בא כוחה עו"ד בני וינסטון ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן ושות', הודיע לשופטים, כי הלשכה החליטה שלא למשוך את העתירה וכי היא מבקשת את פסיקת בית המשפט לגביה.

כפי שפרסמנו אתמול, הלשכה הגישה את העתירה לבג"צ יחד עם 3 מבוטחים בביטוחי בריאות נגד הכנסת, ועדת הבריאות, הממשלה, היועצת המשפטית לממשלה ורשות שוק ההון. העותרים, באמצעות משרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן, ביקשו מבג"צ מתן צו על תנאי ולהורות על ביטול הרפורמה בביטוחי הבריאות (שאושרה כחלק מחוק ההסדרים) "שמעבירה באופן אוטומטי וכפוי מבוטחים מפוליסת ניתוחים 'השקל הראשון' לפוליסת 'משלים שב"ן' בלבד, ללא הסכמת המבוטחים, תוך פגיעה קשה ובלתי חוקתית בחופש החוזים וההתקשרות, לרבות פגיעה במבוטחים. לחילופין, מבקשת לשכת סוכני הביטוח ליישם את החוק רק על פוליסות ביטוחי בריאות חדשות ולא באופן רטרואקטיבי," נכתב בבקשה.

עוד טוענת הלשכה בעתירתה, כי "פוליסת משלים שב"ן הינה מוצר נחות יותר לעומת פוליסת 'שקל ראשון', מאחר שהיא תלויה בזמינות המנתחים שעובדים עם השב"נים, ומגבילה באפשרויות הבחירה של בתי חולים פרטיים, בעיקר בשל הבעלויות שיש לקופות החולים על בתי החולים הפרטיים".

בעתירה טוענת לשכת סוכני הביטוח בנוסף, כי כבר ב-2016 חויבו חברות הביטוח להציע למבוטחים קודם כל פוליסת משלים שב"ן, והמבוטחים כרתו חוזים מפורשים לפיהם הם מבקשים להצטרף לביטוח מהשקל הראשון. "הרפורמה מהווה פגיעה בחוק החוזים ולא עומדת במבחן החוקתי," נטען בעתירת הלשכה.

פסק הדין בנושא העתירה אמור להינתן בימים הקרובים.

x