לבקשת משרד החינוך - ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מתייקר שוב

יעלה 73 ₪ בשנת הלימודים הקרובה, לעומת 69 ₪ עד כה

 

 

 
Photo-Yuri-Arcurs-Dreamstime.comPhoto-Yuri-Arcurs-Dreamstime.com
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/05/2024

ועדת החינוך, התרבות והספורט בראשות חבר הכנסת יוסף טייב אישרה היום (שני) את התייקרות ביטוח תאונות אישית לתלמידים לשנה"ל תשפ"ה שיעמוד של 73 ₪ ויכלול סכומי פיצוי מוגדלים מבעבר. נודע כי הבקשה לייקור הפוליסה באה בעקבות דרישת המבטחת, חברת איילון.


בשנת הלימודים הנוכחית עמד הסכום על 69 ₪ אחרי שאושר בוועדה סכום זה לשנת הלימודים תשפ"ג ולשתי תקופות נוספות, כך שיכלול את עמלות מקסימליות בגובה 3%+ מע"מ שהמבטח יהיה רשאי לשלם לסוכני הביטוח. ואולם, היום ביקש משרד החינוך את אישורה של הוועדה להעלאת דמי הביטוח לסכום של 73 ₪ בשנת הלימודים הקרובה.

יו"ר הוועדה ח"כ יוסף טייב ביקר את התנהלות משרד החינוך: "הייתם אמורים להציג פה תכנית חומש. בשנה שעברה היתה לי הבטחה של מנכ"ל משרד החינוך שיגישו תכנית מקצועית לוועדה כדי שבסוף תהיה ירידה הדרגתית עד לביטול תשלומי ההורים - ועד היום לא קיבלתי מהם שום דבר. תפסיקו להטיל את הטירוף הזה על ההורים. אני אצביע בעד כדי שלא יישאר תלמיד ללא כיסוי ביטוחי."

נציגת משרד החינוך סימה עובדיה פורצנל: "שר החינוך שקל את החלופות האם לצאת למכרז חדש או לעדכן את התעריף והוחלט להביא לאישורה הדחוף של הוועדה את עדכון המדד. עד שנת 2016, אז נחקק חוק שמחייב את השלטון המקומי לפרסם מכרז לביטוח, המחיר היה אחיד – 75 ₪. מהרגע שיש חוק שמחייב התקשרות אחידה בכל הרשויות המקומיות, אנחנו מגיעים לכנסת אחרי שעשינו את כל הבדיקות בבית, עם הסכומים הכי נמוכים בתנאים האפשריים. אזכיר כי הכיסוי הביטוחי חל על כל שנת הלימודים, 24/7, כולל חודשי יולי אוגוסט ולהורים ישנה אפשרות להגיש בקשה לקבלת מלגה על תשלומי החובה, כמו תשלומי הרשות."

מירום שיף, יו"ר הנהגת ההורים הארצית: "אנחנו ההורים לא כספומט. יש מסים במדינת ישראל. מבחינת משרד החינוך תשלומי הורים הוא מקור תקציבי."

x