מרכז עירוני חדש יוקם במרכז תל אביב

מגדל דובנוב מגורים ומגדל דובנוב תעסוקה תשלם לרמ"י כ-437 מיליון שקל על זכייתה במכרז למגרש ברחוב דובנוב בת"א שבו יוקם המרכז העירוני

 

הדמיה: קרדיט רשות מקרקעי ישראלהדמיה: קרדיט רשות מקרקעי ישראל

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/05/2024

מכרז מס': תא/230/2023

תל אביב-יפו

מרחב תל אביב

במכרז שווקה בהצלחה קרקע במגרש לשימוש עירוני משולב. למכרז הוגשו 8 הצעות. 

להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

מתחם

שטח במ''ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ - 

מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכיה

שם זוכה

א

2,363

170

6,194,807

208,117,000

45,740,000

436,999,777

מגדל דובנוב מגורים-שותפות מוגבלת, מגדל דובנוב תעסוקה-שותפות מוגבלת


המגרש ששווק במכרז מיועד לשימוש עירוני מעורב למגורים, מסחר, תעסוקה, מוסדות ומבני ציבור ומלונאות כחלק מתוכנית 'דובנוב 4-6' המתפרשת על כ-3 דונם ברח' דובנוב מדרום למוזיאון ת"א ומצפון לבית הסוכנות בין הרח' חיים לסקוב ולאונרדו דה וינצ'י.

המגרש הינו חלק מאזור עירוני מעורב הכולל מגדל בן 45 קומות משולב למגורים (כ-170 יח"ד ובהן דירות קטנות), מסחר ומשרדים לצד שטחי ציבור. בניין הקיבוץ הארצי במתחם מיועד לשימור והשטח הפתוח בין הבניינים יקושר בכיכר ציבורית מגוננת ומעברים להולכי רגל.

המתחם כולל שטחים למלונאות (כ-1,600 מ"ר), מסחר (כ-2800 מ"ר), תעסוקה (כ-11,600 מ"ר) ומבני ציבור (כ-1,500 מ"ר).

x