חדש: קרן נאמנות חדשה להשקעה באג"ח בחו"ל

אילים משיקה קרן נאמנות חדשה שתאפשר למשקיעים להיחשף לאיגרות חוב של מדינות וחברות מהעולם, בדמי ניהול של 0.59% בלבד

 

 
Photo-Rawin-Tanpin-Dreamstime.comPhoto-Rawin-Tanpin-Dreamstime.com
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/05/2024

אילים קרנות נאמנות משיקה קרן נאמנות מסורתית אקטיבית שתשקיע באג"ח בחו"ל.2

מדובר בפתרון השקעה בחו"ל שיגוון את פורטפוליו קרנות של החברה.

הקרן תציע דמי ניהול אטרקטיביים במיוחד בשיעור של 0.59% בלבד, הנמוכים בקטגוריה.3

קרן נאמנות חדשה של אילים קרנות נאמנות¹:

אילים (1D)  10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות

מס' קרן: 5138714 

דמי ניהול: 0.59% בלבד3

טמיר שפירא, מנכ"ל אילים קרנות נאמנות, מסר: "אנו שמחים להנפיק קרן נאמנות אקטיבית שתאפשר למשקיעים להיחשף להשקעה באיגרות חוב הנסחרות בחו"ל. להערכתנו, תשואות האג"ח בחו"ל אטרקטיביות והזדמנותיות כיום ואנו סבורים שריביות הבנקים המרכזיים לא יישארו ברמתן הנוכחית לאורך זמן ועשויים לרדת לשיעור נמוך יותר בהמשך, לכן נעדיף לקבע את תשואות האג"ח בחו"ל כבר כיום ברמות הנוכחיות לשנים קדימה.4 אנו באילים תמיד קשובים לצרכי ציבור המשקיעים ונמשיך לפעול עבורם במקצועיות, אחריות, שקיפות וחדשנות."

יחידות הקרן יוצעו לראשונה בתאריך 28.05.24, התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים לא יאוחר מיום 11.07.24.

דיסקליימר:

מנהל הקרן הינו אילים קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן יוצעו לראשונה בתאריך 28.05.24. מועד סיום התאמת נכסים 11.07.24.  2. ראה מדיניות השקעות מפורטת בתשקיף הקרן. 3. דמי ניהול - מחושב כאחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת באמצעות דיווח מיידי, כאחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. למיטב ידיעת מנהל הקרן נכון למועד זה דמי הניהול הנמוכים ביותר בקטגוריה מתוך 19 קרנות בקטגוריה אג"ח בחו"ל חשופת מט"ח לא כולל קרן זו. 4. להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד.  אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר במגנא מס' אסמכתא: 2024-03-049750 ששודר בתאריך 21.05.24. קיימים דמי נאמן בקרן. (1D): עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט, עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. טלח.

x