כלכלני הבורסה: האוצר צפוי לגייס ביוני בהיקפים דומים לאלו של מרץ ואפריל

על פי כלכלני הבורסה, האוצר מדלל בחצי הנפקות בחלק האולטרה ארוך של עקומי התשואה כדי להימנע מקיבוע תשואות גבוהות לטווחים מאוד ארוכים, ומהחלקות בהנפקות הארוכות שזוכות לפחות ביקושים

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/05/2024

האוצר צפוי לגייס בחודש יוני 2024 היקפים דומים לגיוסים של מרץ ואפריל האחרון (מאי הייתה הנפקה אחת פחות בגלל החג).

ההבדל המרכזי בהרכב ההנפקה החודש הוא שהאוצר בחוכמה מדלל בחצי הנפקות בחלק האולטרה ארוך של עקומי התשואה ( 1151 צמוד ו 1152 שקלי). בחוכמה אני אומר כי האוצר מנסה להערכתי גם להימנע מקיבוע תשואות גבוהות לטווחים מאוד ארוכים וגם להימנע מהחלקות בהנפקות הארוכות שזוכות באופן מסורתי לפחות ביקושים. העובדה שהריבית במשק לא צפויה לרדת בקרוב מקטינה את התמריץ של המשקיעים להסתער על חוב ממשלתי אולטרא ארוך ועד שסביבת הריבית לא תשתנה האוצר יכול וצריך לנצל את העובדה שמחמ החוב הממשלתי ארוך והיקפי המחזור הנדרשים סבירים ולגייס את המינימום ההכרחי בטווחים הארוכים. היה והאינדיקציות על גירעון ממשלתי של 8-8.5 אחוזים יתממשו אזי היקפי הגיוס הנוכחיים יגדלו והלחץ של עליית תשואות יגבר. על מנת שכל הטוב הזה לא יתממש חובה להקדים תרופה למכה ולבשר אתמול על צעדים פיסקאליים מהותיים ובמקביל בנק ישראל צריך להוריד רשתות הסוואה ולאותת כי הוא עוקב וערוך לפעול במידת הצורך בשוק החוב המשני כל זאת על מנת להקדים תרופה למכה.


x