גידול חד של 84% ברכישת דירות באפריל

סקירת הנדל"ן של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מעלה כי בחודש אפריל נרכשו 7,345 דירות, כולל בסבסוד ממשלתי - גידול חד של 84% בהשוואה לאפריל אשתקד

 

 
סקירת ענף הנדלן חודש אפריל 2024 / תמונת אילוסטרציה: Dreamstimeסקירת ענף הנדלן חודש אפריל 2024 / תמונת אילוסטרציה: Dreamstime
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/06/2024

אגף הכלכלן הראשי צוות מחקר - נדל"ן במשרד האוצר פרסם אמש את סקירת ענף הנדל"ן למגורים אפריל 2024, ממנה עולה כי בחודש אפריל נרכשו 7,345 דירות (כולל בסבסוד ממשלתי) - גידול חד של 84% בהשוואה לאפריל אשתקד.

עם זאת, צריך לציין שרמת העסקאות באפריל אשתקד היתה מהנמוכות ביותר שנרשמו בשוק הנדל"ן לפחות מאז תחילת שנות האלפיים. בהשוואה לחודש הקודם נרשמה ירידה של 10% במספר העסקאות, כאשר זו מוסברת במיעוט היחסי של ימי עבודה בחודש אפריל על רקע חג הפסח.

נתונים נוספים מסקירת ענף הנדל"ן לחודש אפריל 2024

בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש אפריל על ,6,782 גידול של 90% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה של 8% בהשוואה לחודש הקודם.
בהשוואה היסטורית של מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי אפריל מאז תחילת שנות האלפיים נמצא כי אפריל השנה נמצא באמצע דרוג היסטורי זה, זאת תוך הבדלים משמעותיים בין פלח השוק של דירות חדשות (השני בגובהו בהשוואה זו (לבין יד שנייה( מדורג בחלק התחתון בדירוג זה).

מכירות הקבלנים בחודש אפריל הסתכמו ב-3,264 דירות, גידול חד של 119% בהשוואה לרמת השפל באפריל אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם זוהי ירידה של ,14%  בין היתר על רקע חג הפסח.

בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-2,701 דירות, גידול חד של 157% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה של 10% בהשוואה לחודש הקודם.

בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה נמצא כי שיעור הדירות הנמכרות "על הנייר" בחודש אפריל עמד על 64% - גידול של נקודת אחוז בהשוואה לחודש הקודם. בהשוואה לאפריל אשתקד חלה עליה מתונה של חצי נקודת אחוז בשיעור זה. בכך נבלמה הירידה הרצופה בשיעור הדירות הנמכרות "על הנייר" שהחלה באוגוסט אשתקד (כל חודש לעומת המקביל לו בשנה קודמת).

תזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות עמד בחודש אפריל על 8 מיליארד שקל. גבוה בשיעור חריג של 135% בהשוואה לרמת השפל שנרשמה באפריל אשתקד. עם זאת, בהתבסס על דוחות מע"מ של הקבלנים נמצא כי התזרים בפועל (לפני ניכוי תשומות) רשם ירידה של .10%.

פערים אלו מוסברים בעיקר במבצעי המימון של הקבלנים, בפרט בדירות הנרכשות "על הנייר." תזרים המזומנים נטו (בקיזוז תשומות) רשם דווקא גידול ניכר, המבטא ירידה משמעותית בתשומות, יתכן בין היתר על רקע הקשיים בגיוס כ"א לאתרי הבנייה.

מכירות יד-שנייה בחודש אפריל הסתכמו ב-4,081 דירות, גידול של 62% בהשוואה לרמת השפל שנרשמה באפריל אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם זוהי ירידה של 6%.

גידול של 108% ברכישות המשקיעים

רכישות המשקיעים בחודש אפריל הסתכמו ב-1,175 דירות, גידול חריג של 108% בהשוואה לרמה הנמוכה באפריל אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם זוהי ירידה של 9%. 

משקל המשקיעים בסך העסקאות עמד על 16%,  גידול של שתי נקודות אחוז בהשוואה לאפריל אשתקד וללא שינוי בהשוואה לחודש הקודם.

רכישות תושבי החוץ

רכישות תושבי החוץ (נכללים בתוך סגמנט המשקיעים) הסתכמו בחודש אפריל ב-134 דירות, גידול של 83% בהשוואה לרמת השפל שנרשמה באפריל אשתקד.

בהשוואה לחודש הקודם נרשם גם כן גידול ברכישות תושבי החוץ (תוספת של כשלושים דירות שנרכשו על ידם, לעומת ירידה ברכישות ישראלים) המוסברת, בין היתר, במבצעי מכירות שעורכים קבלנים בחול המועד לתושבי החוץ.

במקביל, מכרו תושבי החוץ 37 דירות בחודש אפריל, כך שנטו סך רכישות סגמנט זה בחודש אפריל עמד על 97 דירות בלבד, נמוך משמעותית מהערכות שהשמיעו גורמים בענף מאז פרוץ המלחמה.

גידול של 51% במכירות המשקיעים

מכירות המשקיעים בחודש אפריל הסתכמו ב-1,339 דירות, גידול של 51% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה מתונה של 2% בהשוואה לחודש הקודם. "מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת בקצב איטי.

רכישות דירה ראשונה הסתכמו בחודש אפריל ב-4,354 דירות, גידול חד של 97% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה של 7% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי הרכישות בסבסוד ממשלתי הסתכמו רכישות אלו בשוק החופשי ב-3,691 דירות, גידול של 115% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה של 3% בהשוואה לחודש הקודם. 

בפילוח גיאוגרפי, בולט אזור ב"ש אשר הוביל רכישות סגמנט זה בשוק החופשי, עם 650 דירות שנרכשו, גידול של 126% בהשוואה לאפריל אשתקד. זהו גם האזור היחידי שרשם גידול ברכישות אלו גם בהשוואה לחודש הקודם.

רכישות משפרי הדיור בחודש אפריל הסתכמו ב-1,916 דירות, גידול של 49% בהשוואה לרמה הנמוכהשנרשמה באפריל אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם זוהי ירידה של 15%.

שיעור "מצמצמי" הדיור רשם לראשונה מאז פרוץ המלחמה עליה, אולם מתונה (מ-20% בחודש הקודם ל-21% בחודש אפריל.) עם זאת, זהו עדיין שיעור נמוך משיעור מצמצמי הדיור טרם פרוץ המלחמה ומאז שבנק ישראל החל להעלות את הריבית במשק.
 

   סיכום מספרי העסקאות לפי פלחי שוק וסגמנטים, אפריל 2024
 

שיעור שינוי בהשוואה

לחודש הקודם, ב%-

שיעור שינוי בהשוואה

לאפריל 2023 ב%-

 

אפריל 24

 

-9.8

83.6

7,345

סה"כ עסקאות, כולל מחיר למשתכן

-7.6

90.4

6,782

עסקאות בשוק החופשי בלבד

-13.9

119.4

3,264

סה"כ דירות חדשות שנמכרו

 

-9.7

 

157.5

 

2,701

דירות חדשות שנמכרו בשוק החופשי  בלבד

-6.1

62.4

4,081

מספר עסקאות יד שניה

-8.6

108.3

1,175

מספר דירות שנרכשו להשקעה

-1.5

51.0

1,339

מספר דירות שמכרו משקיעים

 

-7.4

 

97.4

 

4,254

מספר דירות שנרכשו כ"דירה

ראשונה," כולל בסבסוד ממשלתי

-15.2

49.4

1,916

מספר דירות שרכשו משפרי הדיור


 

 

x