לפרוש בכבוד? מחקר מקיף חדש מגלה: המכה שמחכה לנשים בפנסיה

מחקר שערך אייל סיאני, בכיר בענף הפיננסים והביטוח ומנכ"ל תלפיות שותפויות, מגלה שישנו פער של עד 27% בפנסיה הצפויה לנשים לעומת הפנסיה הצפויה לגברים

 

 

 
אייל סיאני, צילום: יח״צאייל סיאני, צילום: יח״צ
 

אייל סיאני
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/06/2024

פערים בשכר בין גברים לנשים אינם דבר חדש. עם זאת, במחקר מעמיק שנעשה על ידי אייל סיאני, בכיר בענף הפיננסים והביטוח ומנכ"ל תלפיות שותפויות אשר עוסקת בחיבור עסקי ייחודי בין סוכני ביטוח ותיקים המעוניינים לפרוש לבין סוכני ביטוח צעירים, נחשפים נתונים חדשים על היקף התופעה.

במסגרת המחקר נעשתה בדיקה של נתוני  2.1 מיליון עמיתים פעילים עד גיל 60 בחמש קרנות הפנסיה המקיפות החדשות הגדולות (הראל, כלל, מגדל, מנורה והפניקס) המנהלות 90% מסך נכסי קרנות הפנסיה בישראל. 

עד לשנת 1995 חלק גדול של כספי הפנסיה של הציבור נוהל בקרנות הפנסיה הוותיקות. קרנות אלו נסגרו להצטרפות בשנת 1995  ומשנה זו החלו לפעול קרנות הפנסיה המקיפות החדשות המנהלות כיום כ-800 מיליארד שקלים עבור מיליוני עמיתים. קרנות הפנסיה החדשות שונות באופן מהותי מהקרנות הוותיקות באופן בו פנסיית הזקנה תיקבע, בין היתר, על סמך החיסכון הצבור ערב הפרישה כך שלמעשה יש חשיבות עצומה לחיסכון ולכל שקל שנועד לעת הפרישה. המחקר כאמור העלה נקודות מעניינות, מטרידות ולא מוכרות שלהלן עיקריהן:

1. פער של 26% בשכר הממוצע - ככלל, השכר הממוצע הינו השכר בגינו מופקדים כספים לקרן הפנסיה מידי חודש. בנוסף, ביחס לשכר זה, תשלם קרן הפנסיה קצבת שאירים במקרה מות המבוטח או קצבת נכות במקרה שהמבוטח איבד את כושרו לעבוד. השכר הממוצע בקרנות הפנסיה עומד על 11,360 ₪ . כמו כן, השכר הממוצע של הגברים גבוה ב-26% משל הנשים ועומד על 12,762 ₪ לעומת 10,098 ₪ לנשים. טווח הגילאים בו שיעור הפער בין גברים לנשים הוא הגבוה ביותר(33%) הינו 55-59  – פער של 2,900 ₪. טווח הגילאים בו שיעור הפער הוא הנמוך ביותר(21%) הינו 25-29 - פער של 1,850 ₪.

ישנן סיבות רבות לפער בשכר כאמור כגון רמות שכר נמוכות יותר במקצועות "נשיים" טיפוסיים, מיעוט נשים בתפקידי ניהול בכירים, נורמות תעסוקתיות שמונעות מנשים לעבוד יותר ולהתקדם כגון: מספר שעות העבודה, חופשות לידה וחלקיות משרה.

2. פערים של 21% בחיסכון הצבור הממוצע – הפער בשכר הממוצע כאמור משליך באופן ישיר גם על גובה החיסכון. החיסכון הצבור הממוצע עומד על 226,159 ₪ . החיסכון הצבור הממוצע של הגברים גבוה ב-21% משל הנשים ועומד על 249,307 ₪ לעומת 205,299 ₪. טווח הגילאים בו שיעור הפער בין גברים לנשים הוא הגבוה ביותר(33%) הינו 55-59 – פער של 90,467 ₪. טווח הגילאים בו הפער הוא הנמוך ביותר(5%) הוא 25-29- פער של 3,257 ₪.

3. פערים של 21% בפנסיה הצפויה – גובה הפנסיה הצפויה מושפע משלל גורמים. גובה השכר וגובה החיסכון הצבור הינם בין הגורמים העיקריים אשר משליכים באופן ישיר על גובה הפנסיה שתתקבל. המחקר ביצע חישובים של גובה הפנסיה הצפויה לפי נתוני ממוצע גובה השכר הממוצע והחיסכון הצבור כפי שהם כיום לרבות הנחה 'אופטימית' לפיה העובד/ת יעבדו ויחסכו באופן רצוף עד גיל 67 ולא ימשכו את כספים במהלך תקופת החיסכון.

הפנסיה הממוצעת לגברים ונשים יחד בכל הקרנות עומד על 10,264 ₪ . עם זאת, הפנסיה הממוצעת הצפויה של הגברים גבוהה ב-21% משל הנשים ועומדת על 11,295 ₪ לעומת 9,335 ₪. טווח הגילאים בו שיעור הפער בין גברים לנשים הוא הגבוה ביותר(27%) הינו 55-59 – פער של 932 ₪ . טווח הגילאים בו שיעור הפער הוא הנמוך ביותר(17%) הוא עד גיל 25-29 - פער של 2,066 ₪ .

 

גברים

נשים

פער

שכר ממוצע 

         12,762 

   10,098 

26%

ממוצע חיסכון צבור

       249,307 

 205,299 

21%

ממוצע פנסיה צפויה*

         11,295 

    9,335 

21%

*הנחות: פער גילאים מבן/בת הזוג: 3 שנים, כיסויים ביטוחיים מירביים, דמי ניהול קרנות פנסיה נבחרות לכל תקופת החיסכון, גיל פרישה 67, חיסכון רצוף עד גיל 67, הבטחת פנסיה לבת הזוג בגובה 60% , ללא שינוי בשכר, ללא משיכת כספים, שיעורי הפקדה: 20.83%.

הבעיה אינה רק נחלת הנשים

על אף שהמחקר מציג כי נתוני הנשים נחותים לעומת הגברים, אין לגברים על מה לשמוח יותר מידי וזאת מכיוון שגובה הפנסיה הצפוי לחלקם, בדומה לנשים, לא יספיק לעת פרישה בכדי להתנהל ברווחה כלכלית נאותה. לא רבים הם בני המזל שיעבדו ברציפות עד גיל 67 ויגיעו לגיל הפרישה עם חסכונות נוספים או נכסים אחרים שיוכלו להוות מקור הכנסה משמעותי נוסף וזאת במיוחד בעידן בו יידרש הרבה יותר חיסכון לעת פרישה מכיוון שתוחלת החיים עולה משנה לשנה.

ישנן לא מעט פעולות אשר יוכלו לסייע להקטין את הפערים ולהגדיל את החיסכון והפנסיה הצפויה כגון: הפקדה עצמאית בגין חלקי שכר שאינם מבוטחים, התאמת מסלולי ההשקעה, בדיקת דמי ניהול, ביטול כיסויים ביטוחיים מיותרים, אי משיכת כספי פיצויים, חיסכון פרטי במגוון מכשירי חיסכון ועוד ועוד.

מסכנה פיננסית לרווחה פיננסית

כפי שמומלץ לכל אחד להתייעץ עם הרופא ברגע שהוא חש סכנה בריאותית, כך הדבר ברגע שישנה סכנה פיננסית. בעלי רישיון פנסיוני הם "הרופא הפיננסי" והגורם המוסמך על ידי משרד האוצר לתת ייעוץ בכל הקשור לחיסכון הפנסיוני. התייעצו עמם ופעלו בהתאם בכדי לעבור מסכנה פיננסית לרווחה פיננסית. ביהדות נאמר: "איזהו חכם? הלומד מכל אדם". היו חכמים והתייעצו!

x