LIVE – גיוסים בקרנות נאמנות ביוני – מור ו-אי.בי.אי. בגיוס חזק

יוני בקרנות הנאמנות – גיוסים בגופים השונים | מור ו-אי.בי.אי. בגיוס גבוה כולל גיוס בקראות אקטיביות-מסורתיות | הראל, איילון ותמיר פישמן בגיוס חיובי במסורתיות | ילין לפידות, מיטב ואנליסט בפדיון בקרנות מסורתיות | היקפי הפדיונות לא גבוהים על פי הדיווחים עד כה | כתבה מתעדכנת

 

 
Photo-Chirawan-Somsanuk-Dreamstime.comPhoto-Chirawan-Somsanuk-Dreamstime.com
 

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/07/2024

יוני סוגר חודש חיובי נוסף, וסוגר את המחצית הראשונה של החיובית של השנה. הבורסה המקומית סיכמה את מחצית השנה, לפיה מדד תא-125 עלה בכ-3%, בדומה למדד ה-Dow Jones ולעומת עלייה חדה של כ-14% במדד ה-S&P 500 שבארה”ב, ועלייה של כ-8% במדד ה- STOXX 50 EURO באירופה.

מדד ת”א-35 עלה בכ-6% בעיקר בזכות המניות הדואליות הכלולות בו, ואילו מדד ת”א-90 ירד בכ-3.5% בעיקר בהשפעת מניות הנדל”ן הכלולות בו. עליות שערים אפיינו את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדד ת”א-רשתות שיווק שעלה בכ-15%, ומדדי חברות ההייטק ת”א-טכנולוגיה ות”א גלובל-בלוטק שעלו בכ-10% ובכ-7.5%, בהתאמה.

לפי נתוני תחזית תשואות גופי הגמל והפנסיה שפורסמה באתר FUNDER, ההערכה היא לתשואה חיובית של 1.1% במסלולים הכלליים החודש, ועלייה של 1.5% במסלולי המניות. התשואה במחצית הראשונה של השנה מסתמנת על 5.5% במסלולים הכלליים ו-10.2% במסלולי המניות.

השוק ממשיך בכיוון החיובי

בארץ אין ממש התפתחויות בגזרה הבטחונית, וממתינים לראות כיצד תתפתח החזית הצפונית, אם בכלל.

מבחינת המדדים בעולם, S&P500 עלה החודש 2.72%, הדאו עלה החודש 0.65%. הנאסד"ק עלה החודש ב-4.23%. מתחילת השנה עלו המדדים S&P500 עלה בכ-14.5%, הדאו ג'ונס עלה בכ-3.78% והנאסד"ק עלה בכ-17%.

מבחינת סקטורים, מרבית הסקטורים בארה"ב סקטור הטכנולוגיה מוביל עם עלייה של 4.7%, צריכת מותרות עלתה במעל 4%, נדל"ן עלה כמעט 3.5%, ושירותי תקשורת עלו מעל 3%. שירותים ירדו 4.6%.

מבחינת מדינות, גרמניה ירדה החודש סביב 5%, בריטניה ירדה 3.4%. לעומתם ברזיל ירדה מעל 10%.

מבחינת סחורות, נפט עלה סביב 1.5%, שאר הסחורות ירדו, כשהסחורות החקלאיות ירדו סביב 7-10%. גז טבעי ירד כמעט 10%.

נתוני גיוסים/פדיונות

אי.בי.אי. גייסו החודש קצת מעל מיליארד שקלים בסך הכל, כולל גיוס של 54 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. אי.בי.אי. גייסו 930 מיליון שקלים בקרנות כספיות, וגייסו עוד 92 מיליון שקלים במוצרי מדדים. מתחילת השנה גייסו אי.בי.אי. כ-12 מיליארד שקלים, כולל גיוס של 358 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. 

איילון גייסו החודש 330 מיליון שקלים בסך הכל, כולל גיוס של 40 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. איילון גייסו עוד 290 מיליון שקלים בקרנות כספיות. מתחילת השנה גייסו איילון 945 מיליון שקלים בסך הכל, כולל גיוס של 195 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות.

אלטשולר שחם גייסו החודש כ-15 מיליון שקלים, כולל גיוס של 10 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. אלטשולר שחם גייסו 124 מיליון שקלים בקרנות כספיות, ופדו כ-8 מיליון שקלים בקרנות מחקות. מתחילת השנה פדו אלטשולר שחם 606 מיליון שקלים, לרבות פדיון של 860 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

אנליסט גייסו החודש 55 מיליון שקלים בסך הכל, אולם פדו 13 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. אנליסט גייסו 23 מיליון שקלים בקרנות כספיות, ועוד 46 מיליון בקרנות מחקות. מתחילת השנה גייסו אנליסט 377 מיליון שקלים בסך הכל, כולל גיוס של 215 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות.

ברק גייסו החודש 6 מיליון שקלים, מתחילת השנה פדו כ-3 מיליון שקלים.

הראל גייסו החודש כ-407 מיליון שקלים בסך הכל, כולל גיוס של כ-31 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. הראל גייסו עוד כ-208 מיליון שקלים בקרנות כספיות, וגייסו עוד כ-169 מיליון שקלים במוצרי מדדים. מתחילת השנה גייסו הראל כ-5.6 מיליארד שקלים, כולל גיוס של 669 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות.

ילין לפידות גייסו החודש 261 מיליון שקלים בסך הכל, אולם פדו 302 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. ילין לפידות גייסו 319 מיליון שקלים בקרנות כספיות, וגייסו עוד 244 מיליון שקלים במוצרי מדדים. מתחילת השנה גייסו ילין לפידות כ-3.6 מיליארד שקלים, אולם פדו 767 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות.

מגדל גייסו החודש בסך הכל 220 מיליון שקלים, אולם מציגה פדיון של 205 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. מגדל גייסו 117 מיליון שקלים בקרנות כספיות, ועוד 308 מיליון שקלים במוצרי מדד. מתחילת השנה גייסו מגדל כמעט 4 מיליארד שקלים, כולל 248 מיליון שקלים גיוס בקרנות אקטיביות-מסורתיות.

מור גייסו החודש בסך הכל 396 מיליון שקלים, לרבות גיוס של כ-125 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. מור גייסו כ-115 מיליון שקלים בקרנות כספיות, ועוד כ-156 מיליון שקלים במוצרי מדד. מתחילת השנה גייסו מור מעל 5 מיליארד שקלים, כולל כ-1.4 מיליארד שקלים גיוס בקרנות אקטיביות-מסורתיות.

מיטב גייסו החודש בסך הכל 53 מיליון שקלים, אולם פדו 184 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. מיטב גייסו 227 מיליון שקלים בקרנות כספיות, ועוד 8 מיליון שקלים במוצרי מדדים. מתחילת השנה פדו מיטב 33 מיליון שקלים, אולם פדו 426 מיליון שקלים בקרנות אקטיביות-מסורתיות.

סיגמא גייסו החודש 81 מיליון שקלים, הכל באקטיביות-מסורתיות. מתחילת השנה גייסו כ-420 מיליון שקלים. 

פורסט פדו החודש 26 מיליון שקלים. מתחילת השנה פדו 55 מיליון שקלים.

קסם גייסו החודש 490 מיליון שקלים, אולם מציגים פדיון של 159 מיליון שלקים בקרנות אקטיביות-מסורתיות. קסם גייסו כ-1.2 מיליארד שקלים בקרנות כספיות, ומציגים פדיון של 558 מיליון שקלים במוצרי מדדים. מתחילת השנה קסם מגייסים כ-2 מיליארד שקלים (בנטרול צדדים קשורים), אולם מציגים פדיון של 464 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות.

תמיר פישמן גייסו החודש 40 מיליון שקלים, הכל באקטיביות-מסורתיות. מתחילת השנה גייסו תמיר פישמן 467 מיליון שקלים.

גופי הוסטינג

כל הגיוסים/פדיונות בגופי ההוסטינג הם בקרנות אקטיביות-מסורתיות.

אלפאטק גייסו החודש כ-4 מיליון שקלים. מתחילת השנה גייסו כ-35 מיליון שקלים.

אלפי בנדק פדו החודש כ-4 מיליון שקלים. מתחילת השנה גייסו כ-15 מיליון שקלים.

אקסיומה גייסו החודש כ-21 מיליון שקלים. מתחילת השנה גייסו כ-196 מיליון שקלים.

ב.אלטרנטיב לא גייסו ולא פדו החודש. מתחילת השנה פדו 17 מיליון שקלים.

ברומטר פדו החודש 45 מיליון שקלים. מתחילת השנה פדו 240 מיליון שקלים.

גביש גייסו החודש כ-4 מיליון שקלים. מתחילת השנה גייסו כ-16 מיליון שקלים.

דרך גייסו החודש כ-15 מיליון שקלים. מתחילת השנה גייסו כ-16 מיליון שקלים.

עציוני פדו החודש כ-5 מיליון שקלים. מתחילת השנה גייסו כ-40 מיליון שקלים.

פורטה פדו החודש 26 מיליון שקלים. מתחילת השנה פדו 129 מיליון שקלים.

פורצ'ן גייסו החודש 79 מיליון שקלים. מתחילת השנה גייסו 395 מיליון שקלים.

פלקון גייסו החודש כ-2 מיליון שקלים. מתחילת השנה גייסו כ-4 מיליון שקלים.

פסטרנק שוהם גייסו החודש 30 מיליון שקלים. מתחילת השנה גייסו 290 מיליון שקלים.

פרופאונד פדו החודש כ-10 מיליון שקלים, מתחילת השנה פדו כ-18 מיליון שקלים.

קבין גייסו החודש 80 מיליון שקלים. מתחילת השנה גייסו 930 מיליון שקלים.

שופן גייסו החודש כ-700 א' שקלים. מתחילת השנה גייסו כ-5 מיליון שקלים.

מנהלי הקרנות – השווקים מתמחרים שינויים קרובים

שוחחנו עם מנהלי הקרנות השונים לקראת כתבה זו, וקיבלנו מהם תובנות שונות על המצב בשווקים – הבחירות, תשואת איגרות החוב הממשלתיות ועוד.

טמיר שפירא, צילום: פאנדר

טמיר שפירא, מנכ"ל אילים קרנות נאמנות, התייחס לתנודתיות הגבוהה בארץ וציין כי אכן "חודש יוני התאפיין בתנודתיות גבוהה מהרגיל בשוק המניות בארץ והתחזקות של שער הדולר לעומת השקל".

שפירא ציין כי עובדה זו "מחזקת את החשיבות הרבה לפיזור גאוגרפי, סקטוריאלי ומטבעי בתיקי ההשקעות אותו ניתן לקבל דרך קרנות הנאמנות המסורתיות האקטיביות בקטגוריה אג"ח כללי המועדפת על ידי הציבור". לדבריו, "המשקיעים רואים שביצועי הקרנות המסורתיות האקטיביות גבוהים משמעותית מהתשואה שניתן לקבל במוצרים דפנסיביים כגון פיקדונות בנקאיים וקרנות כספיות ומסיטים אליהן בהדרגה את כספם משם". 

איך אתה רואה את השוק המקומי בימים אלה?

"שוק המניות המקומי הפך למעניין מאד בימים אלו כאשר חלק מהחברות האיכותיות בו, בעלות פעילות עסקית מצוינת, נסחרות בתימחורים נוחים במיוחד עקב לחץ רוחבי המופעל על השוק הישראלי כולו. הכלכלה הישראלית, שידעה להתאושש בעבר מתקופות קשות ומאתגרות ולחזור לשגשג במהרה, נהנית כיום מהגידול הדמוגרפי הגדול ביותר מבין המדינות המפותחות, מיסודות כלכליים איתנים ומהווה מובילה עולמית בתחומי הטכנולוגיה, תעשיות ביטחוניות ויצוא של גז טבעי. תהליך עתידי של הורדות ריבית והרצון של בנק ישראל לתמוך בכלכלה ובמשק הישראלי עקב המלחמה, עשויים לתת רוח גבית לשווקים ולתמוך בהמשך הסטת כספי הציבור לקרנות הנאמנות המסורתיות האקטיביות". 

מבחינת השוקים בחו"ל, ציין שפירא כי אלה "ימשיכו לקבל רוח גבית מחברות ה-AI המושכות את תשואות מדדי המניות המובילים בעולם מעלה, מגמה העשויה להערכתנו לצבור תאוצה גם בהמשך השנה ובכלל שכן מדובר במהפכה של ממש שתייעל כמעט כל תחום בחיינו. ברכיב האג"ח, להערכתנו, תשואות אגרות החוב אטרקטיביות והזדמנותיות כיום ואנו סבורים שריביות הבנקים המרכזיים לא יישארו ברמתן הנוכחית לאורך זמן ועשויים לרדת לשיעור נמוך יותר בהמשך, לכן נעדיף לקבע כבר כיום את תשואות האג"ח בארץ ובחו"ל ברמות הנוכחיות לשנים קדימה."

ליאור כשריאן, מגדל קרנות נאמנות, צילום: עמי ארליך

ליאור כשריאן, מנכ"ל מגדל קרנות נאמנות, התייחס אף הוא לכיוון השווקים בסיכום חודש יוני ואמר, "בחודש החולף ראינו את המשך הכיוון החיובי בשווקים שסיכמו מחצית שנה ראשונה חזקה, בעיקר בהובלת מניות חברות הטכנולוגיה הגדולות, שמשכו את המדדים המובילים בבורסות האמריקאיות לרמות שיא". 

כשריאן מוסיף, כי "רבים מהמשקיעים מניחים שרק המניות הגדולות היו אחראיות על העליות בשוק האמריקאי, אולם 175 ממניות מדד ה-S&P500 סיכמו את מחצית השנה הראשונה בעליות בשיעורים דו-ספרתיים". 

עוד בעניין המתרחש בעולם הוסיף כשריאן, כי "אפשר לראות שהמשקיעים ממשיכים להביע עניין במניות של חברות ביטחוניות, נוכח חוסר היציבות הגיאו-פוליטי הנמשך בזירות שונות ברחבי הגלובוס, בהן זירת סין-טאיוון, המלחמה באוקראינה והמשך התחמשות מדינות אירופה, והמתרחש באזורנו".

רונן ברקוביץ, מנהל מחלקת קרנות נאמנות באלטשולר שחם, צילום: רמי זרנגר


רונן ברקוביץ, מנהל מחלקת קרנות נאמנות, אלטשולר שחם, התייחס אף הוא לשווקים בסיכום יוני. ברקוביץ' התייחס לבחירות המתקרבות בארה"ב ואמר "לאחר הדיבייט המפורסם בשבוע שעבר עושה רושם שהשוק מתחיל לתת דגש רב יותר על ההשלכות הצפויות ולתמחר נכסים בהתאם. אחד הסקטורים שנפגעו הכי הרבה בשבוע החולף הוא סקטור האנרגיה הירוקה, ולא קשה להבין למה. ככל שדונלד טראמפ מתחזק בסקרים, הצהרות כמו 'הקשקוש המוחלט שנקרא משבר האקלים' כהגדרתו, מעלות חשש ברור מצעדים מיידים שהוא עלול לנקוט עם היבחרו לתפקיד הנשיא. אפקט נוסף שבולט מאז סוף השבוע האחרון הוא החולשה הניכרת באגרות החוב האמריקאיות, כשההסברים לכך נובעים הן מהחשש שמועמד רפובליקני, ככל שייבחר, ינקוט בגישה פיסקלית מרחיבה כמו הורדת מיסים והזרמת נזילות לשווקים, מה שיגרור להמשך לחצים אינפלציוניים ודחיית האופציה להורדת הריבית, והן החשש מהדחתו של הנשיא המכהן ביידן עוד בטרם הבחירות והצבת מועמד חדש מטעם הדמוקרטים ובהתאם חוסר וודאות בדבר מי הוא יהיה".

איגרות החוב הממשלתיות בישראל חזרו לרדת, והתשואות חזרו לעלות, איך אתה רואה את זה?

"תשואות אגרות החוב של מדינת ישראל עולות ושוברות שיאים תקופתיים, כך שההפסד בהן מתחילת המלחמה הולך ומאמיר ופרמיית הסיכון של מדינת ישראל כפי שמשתקף בשוק החוב עולה משמעותית מעל המקבילות בדרוג דומה. העלייה בתשואות אגרות החוב הינה תוצאה ישירה של המצב הגיאופוליטי בישראל ומלווה ביציאת כסף מאסיבית של משקיעים זרים בחודשים האחרונים. אף על פי שבהסתכלות לטווח הארוך תשואות אגרות החוב הנוכחיות יכולות היחשב אטרקטיביות במידה מסוימת, סימני השאלה בדבר הימשכות המלחמה, עומק הגירעון, ההשפעה על הכלכלה, האינפלציה ובכלל, גבוהים מאוד וחוסר הרצון של משקיעים להיחשף לסיכון, בסך הכל ברורה וצפויה להמשיך כך כל עוד חוסר הוודאות נמשכת ברמה גבוה שכזאת".

משה אלמוג, מנכל משותף קסם מבית הפניקס בית השקעות, צילום: טומי הרפז

משה אלמוג מנכל משותף בקסם, מבית הפניקס בית השקעות
אמר לגבי הבחירות בארה"ב כי "סוחרי מניות במגזרים רבים מסדרים מחדש את פוזיציות שלהם לאחר העימות הנשיאותי בין הנשיא ג'ו ביידן לנשיא לשעבר דונלד טראמפ. הביצועים החלשים של ביידן הגבירו את הסנטימנט סביב סיכוייו של טראמפ להשיג כהונה שנייה בבית הלבן. 

התוצאה, מניות בתי סוהר פרטיים, חברות כרטיסי אשראי, אנרגיה וחברות ביטוח בריאות, הקבוצות שעשויות לזכות מנשיאות נוספת של טראמפ, נסחרו אחרי העימות הראשון ברמה גבוהה יותר, בעוד שמניות אנרגיה מתחדשת וקנאביס נצבעו באדום.
בנוסף, עקום תשואות ה-Treasuries הפך לתלול יותר – הגירעון צפוי להישאר ברמה גבוהה, סביבת האינפלציה "חמה" יותר וכן, קרב המכסים עלול להעלות הילוך".

תשואות איגרות החוב של ממשלת ישראל עולה, כיצד זה משפיע על שוק איגרות החוב? כיצד אתם מגיבים לזה?
"שוק האג"ח בארץ מגלם את הסיכון הביטחוני על כל השלכותיה – על הפעילות, על הגירעון ועל סביבת האינפלציה. בשווקים ממתינים להתבהרות התמונה הביטחונית ולתוכנית סדורה של ממשלת ישראל בנוגע לצעדים לצמצום הגרעון והחוב בטווח הבינוני. 
אין ספק שעליית התשואות באפיק הממשלתי מעיבה על נכסי הסיכון כגון מניות והשוק הקונצרני. בסביבה כזו, משקיעים הופכים לסלקטיביים יותר בבחירת ההשקעות , כרגע המגמה בשוק העדפת חברות/ענפים עם מאזנים חזקים, רמת הנזילות גבוהה ומינוף נמוך יותר. 
במבט קדימה, לכשתהיה התפתחות חיובית בגזרה הביטחונית, ניתן לשער כי המגמה תתהפך ולכן גם בשוק המאתגר כיום ניתן למצוא הזדמנויות".

נתוני תעשיית קרנות הנאמנות

סיכום יוני

על פי נתוני הבורסה, ביוני הוזרמו לקרנות האקטיביות כ-4.6 מיליארד שקל, בהמשך לסכום דומה שהוזרם לקרנות אלה בחודש הקודם. כ-3 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות הכספיות בהמשך לכ-3.8 מיליארד שקל שהוזרמו לקרנות אלה בחודש הקודם.

כ-900 מיליון שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות במניות בחו"ל לעומת כ-200 מיליון שקל נטו שהוזרמו בחודש הקודם, ואילו מהקרנות המשקיעות במניות בארץ נמשכו כ-100 מיליון שקל, זאת לאחר שלא בוצעה בהן פעילות מהותית נטו בחודש הקודם.

כ-600 מיליון שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות באג"ח בארץ לעומת כ-100 מיליון שקל שנמשכו מקרנות אלה בחודש הקודם, וכ-200 מיליון שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות באג"ח בחו"ל לעומת כ-900 מיליון שקל שהוזרמו בחודש הקודם.

סיכום המחצית הראשונה

בסיכום המחצית הראשונה של השנה מציינים בבורסה כי התמתנה הזרמה הכספים לקרנות הכספיות, והוזרמו כספים לקרנות האקטיביות המשקיעות באג”ח בת”א. כ-17.1 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות הכספיות בהמשך להיקף של כ-53 מיליארד שקל שהוזרמו אליהן ב-2023. להתמתנות ההזרמות לקרנות אלה כבר ברבעון האחרון של שנת 2023 תרמו ציפיות להורדת הריבית במשק שהתממשו בתחילת השנה, ועדיין נמשכות.

כ-1.8 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות האקטיביות המשקיעות באג”ח בארץ לעומת משיכות ענק בסכום של כ-23 מיליארד שקל בשנת 2023. היפוך המגמה בקרנות אלה, השנה, הינו תוצאה של הורדת הריבית במשק.

כ-2 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות האקטיביות המשקיעות באג”ח בחו”ל לעומת כ-2.2 מיליארד שקל שהוזרמו לקרנות אלה בכל שנת 2023 , וכ-800 מיליון שקלים הוזרמו לקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בחו”ל בדומה לסכום שהוזרם לקרנות אלה בשנת 2023.

בחודש יוני הוזרמו לקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות) כ-2.4 מיליארד שקל נטו, בהמשך לסכום דומה שהוזרם לקרנות אלה בחודש הקודם. כ-2 מיליארד שקל רכישות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל, בעיקר מדד S&P 500, המשך לרכישות נטו בסכום של כ-1.6 מיליארד שקל בחודש הקודם.

בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים בוצעו מכירות בסכום של כ-100 מיליון שקל נטו, זאת לאחר רכישות נטו בסכום של כ-400 מיליון שקל בחודש הקודם.

כ-400 מיליון שקל רכישות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים, בעיקר מדדי תל בונד-60 ותל בונד צמודות 1-3, פי שניים לעומת סך הרכישות נטו בחודש הקודם.

כ-100 מיליון שקל רכישות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב בינלאומיים, כמחצית סך הרכישות נטו בחודש הקודם.

שינוי בהיקף הנכסים

מבחינת היקף הנכסים, על פי נתוני הרשות לניירות ערך, היקף הנכסים בקרנות מנוהלות עומד על 289 מיליארד שקלים, בסך הכל גידול של כ-4.3 מיליארד שקלים החודש. היקף הנכסים בקרנות מחקות עומד על כ-88 מיליארד שקלים, עלייה של כ-3 מיליארד שקלים החודש. בקרנות סל היקף הנכסים עומד על כ-142 מיליארד שקלים, עלייה של כ-2 מיליארד שקלים החודש. סה"כ נכסי הקרנות עומד על 518 מיליארד שקלים, וסך הגידול החודש עומד על כ-9 מיליארד שקלים.

מתחילת השנה גדל סך היקף הקרנות בסך של כ-62 מיליארד שקלים, היקף הקרנות המנוהלות גדל בכ-32 מיליארד שקלים, היקף הקרנות המחקות גדל בכ-13.4 מיליארד שקלים והיקף קרנות הסל גדל בכ-16.6 מיליארד שקלים.

בחלוקה לקטגוריות, הגידול הגדול ביותר נרשם בקרנות מניות בחו"ל עם גידול של כ-8.3 מיליארד שקלים, לאחר מכן גידול של כ-4.2 מיליארד שקלים בקרנות הכספיות. סיכום שלוש קטגוריות האג"ח – מדינה, חברות והמרה ומשולבות, מציג החודש ירידה של 462 מיליון שקלים.

סיווג קרנות ('כותרת-על')

מספר הקרנות

שווי נכסים ליום 27/06/2024

שיעור מנכסי הקרנות

שינוי מתחילת החודש

שינוי מתחילת השנה

גמישות

44

3,991

1

-68

201

מניות בארץ

268

65,737

13

-3,987

-1,190

מניות בחו"ל

606

124,535

24

8,302

29,424

ממונפות ואסטרטגיות

59

2,833

1

231

337

קרן כספית

48

129,848

25

4,202

22,508

אג"ח בארץ- מדינה

199

21,561

4

-152

-912

אג"ח בארץ - חברות והמרה

414

74,017

14

-4

4,207

אג"ח בארץ משולבת- כללי

428

79,017

15

-306

3,582

אג"ח בחו"ל

102

14,074

3

647

3,586

סחורות

9

344

0

-1

22

אגד קרנות

28

1,162

0

20

102

קרן גידור בנאמנות

26

507

0

0

295

סה"כ קרנות מנוהלות

1,084

288,588

56

4,273

32,278

סה"כ קרנות מחקות (לא נסחרות)

677

87,729

17

2,954

13,368

סה"כ קרנות סל

474

141,916

27

1,663

16,555

סה"כ לשוק הקרנות

2,235

518,233

100

8,890

62,202


x