לאומי באזהרת רווח: המחיקות על ההשקעה ב-Vally יעלו לבנק עוד 500 מיליון שקל

ההערכה בבנק לאומי היא שצפויה הפחתה נוספת בשווי ההחזקות בבנק האמריקאי Vally Bank שתחתוך כ-30% מהרווח הנקי ברבעון השני

 

 
בנק לאומי / תמונה: dreamstimeבנק לאומי / תמונה: dreamstime
 

דניאל דותן, עורכת משנה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/07/2024

בנק לאומי דיווח היום לבורסה על כך שיצטרך כנראה לבצע הפחתה נוספת בשווי ההחזקות שלו בבנק האמריקאי וואלי (Valley).

לאור הירידה במחיר מניית Valley החל מתחילת השנה ועל פי הערכות ואומדנים ראשוניים, הבנק מעריך כי תירשם ירידת ערך, וכי סך השפעת ההשקעה בוואלי על תוצאות הרבעון השני של לאומי לשנת 2024, היא קיטון ברווח הנקי של הבנק בסך של כ-550 מיליוני ש"ח, לאחר השפעת המס.

בבנק מעריכים כי ההפחתה תחתוך 30%-25% מהרווח הנקי ברבעון השני, אולם להפחתת השווי לא צפויה להיות השפעה משמעותית על הלימות ההון הרגולטורי של הבנק.

בבנק לאומי מציינים כי הנתונים ישובו ויבחנו עוד עד למועד פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני, ומוסיפים הסתייגות:  "האמור בדיווח זה הוא מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך אשר מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של הבנק נכון למועד דיווח זה, ועל כן ייתכן שיחולו בו שינויים (לרבות שינויים מהותיים)".

x