גב-ים השלימה גיוסי חוב בהיקף כולל של 1.34 מיליארד שקל

החברה מדווחת על שיא בגיוסי חוב כשהשלימה בשבוע האחרון גיוסים בהיקף כולל של 1.34 מיליארד שקל במח"מ משוקלל של 3.3 שנים

 

 

 
אבי יעקובוביץ׳, צילום: אלדד רפאליאבי יעקובוביץ׳, צילום: אלדד רפאלי
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/07/2024

גב-ים מדווחת על הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה י"א), בהיקף של כ-740 מיליון ש"ח, מח"מ 4 שנים, בריבית צמודה בשיעור 3.34%.

הנפקת נע"מ סחיר (סדרה 2), בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח, לשנה, בריבית שקלית בשיעור ריבית בנק ישראל + 0.16%. לאחר עסקת הגנה מדדית שערכה החברה, יעמוד שיעור הריבית הצמודה על כ-1.58%.

בנוסף, החברה הבת גב-ים נגב הנפיקה סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב') אשר תיסחר ברצף המוסדי, בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח, מח"מ 4 שנים, בריבית צמודה בשיעור 3.84%.

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים: "הביקושים הגבוהים בהנפקות השונות, בהיקף כולל של למעלה מ-2 מיליארד ש"ח, והצלחתן, באחת התקופות המורכבות והמאתגרות ביותר למדינת ישראל, מהווים הבעת אמון של שוק ההון בחברה, בלקוחות החברה - חברות הטכנולוגיה הבינלאומיות המובילות בעולם ובארץ, באיכות נכסיה, ובאסטרטגיה העסקית שלה, אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. 

"הגיוסים, בהיקף כולל של כ-1.34 מיליארד ש"ח, מספקים לחברה רוח גבית להמשך פעילות הייזום האינטנסיבית לשנים הבאות, במוקדי הנדל"ן האיכותיים ביותר בישראל, ביניהם מטרופולין ת"א, מרחב הרצליה, פארק מתם והפארקים האקדמיים בבאר שבע ובירושלים, ואשר כוללת צבר פרויקטים בפריסה רחבה באזורי ביקוש, וכולל 10 פרויקטים, בשטח של כ-410 אלף מ"ר (חלק החברה), בהשקעה של כ-4.4 מיליארד ש"ח (חלק החברה).  

"תמורת ההנפקות תשמש את החברה ואת החברה הבת למימון פעילותן השוטפת ולפירעון התחייבויות קודמות, באופן שיסייע, בין היתר, בהקטנת שיעור המינוף של החברה ובהגדלת ה-FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה".

שלוש ההנפקות, בהיקף כולל של כ-1.34 מיליארד ש"ח, במח"מ משוקלל של 3.3 שנים, בשיעור ריבית משוקללת ממוצעת של 3.06%, נערכו בהובלת הפניקס חיתום. 

לגרף גב ים לחצו כאן

55 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 27.08 מיליון בגב ים
קרנות נאמנות שמחזיקות את גב ים. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

קסם אקטיב מניות נדל"ן 

3.59%

169087.8

פורטה מניות ישראל

1.73%

3425840.44

מיטב ת״א 125 

1.47%

7768704.3

אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל

1.34%

1265464.83

אזימוט השקעות

1.09%

306709.53

קסם אקטיב מניות יתר

0.96%

437548.02

קסם יתר 

0.92%

247070.88

אי.בי.אי. יתר

0.48%

133350

מיטב LONG RUN

0.48%

1024021.32

הפניקס קסם ת"א 125 

0.47%

2390005.38


x