מכון המחקר הבינלאומי "ראנד" יסייע לצוות הממשלתי בגיבוש אסטרטגיה ארוכת טווח למשק הישראלי

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, מינו את ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, פרופ' יוג'ין קנדל ומנכ"ל משרד האוצר, חיים שני, להוביל גיבוש אסטרטגיה ארוכת טווח שתקדם את מדינת ישראל להיות בין המדינות המובילות בעולם באיכות החיים של כלל אזרחיה.

 

 
 

אלי ממו
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/07/2011


ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, מינו את ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, פרופ' יוג'ין קנדל ומנכ"ל משרד האוצר, חיים שני, להוביל גיבוש אסטרטגיה ארוכת טווח שתקדם את מדינת ישראל להיות בין המדינות המובילות בעולם באיכות החיים של כלל אזרחיה.

במסגרת זו, הוקם צוות היגוי מצומצם בו חברים גם המשנה לנגיד בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, הממונה על התקציבים באוצר דר' אודי ניסן וראש אגף תכנון מדיניות במשרד רה"מ, אודי פראוור. הצוות פועל בשיתוף קבוצות שונות בחברה הישראלית ובכללן, גופי ממשל, המגזר שלישי והמגזר העסקי מתוך הנחה שהחוסן החברתי- כלכלי של המדינה יקר לכולם.

מהי אסטרטגיה לטווח ארוך ומדוע יש בה צורך?

בכתב המינוי ראש הממשלה ושר האוצר הדגישו שהתפקוד הממשלתי סובל לרוב מהעדר תכנון ארוך טווח מספק, דבר הפוגם ביכולתן של ממשלות ישראל לאמץ ראייה רחבה ולהוביל שינויים בני קיימא. בהתאם לכך מתחזק הצורך ביצירת תשתית שתבטיח המשכיות בעיצוב המדיניות החברתית-כלכלית כך שהמשק והחברה יהיו ערוכים לאיומים אסטרטגיים עתידיים ויזהו הזדמנויות לצמיחה ושגשוג לא רק בשנים הקרובות אלא אף עשור או שניים קדימה.

התכנית האסטרטגית תכלול ניתוח נקודות חוזק וחולשה של המשק הישראלי ותתמקד בניתוח מעמיק של מספר תחומים מרכזיים בציר החברתי – כלכלי. בנוסף, התכנית תכלול המלצה לאימוץ מנגנונים בתוך משרדי הממשלה שיעסקו בתכנון ארוך טווח על מנת להבטיח שתכנית העבודה של הממשלה תכלול באופן שיטתי גם היבטים אסטרטגיים ולא רק היבטים קצרי טווח.

מה קורה בארץ ובעולם?

בחודשים האחרונים קיים הצוות דיונים רבים ולמד מהניסיון של מדינות בעולם, אשר בחרו להוביל תהליכים דומים, ביניהן צרפת, בריטניה, סינגפור, אסטוניה, סלובניה ועוד. הניסיון מהעולם מלמד כי על מנת ליצור תהליך משמעותי ומוצלח חשוב שהוא יונהג על ידי הממשלה תוך יצירת מחויבות בקרב כלל הגורמים הרלוונטיים מכל קצוות הקשת בישראל.

גם בארץ, הוצגו בעבר תכניות אסטרטגיות שונות שגובשו במסגרת יוזמות ברוכות של המגזר השלישי וגורמים פרטיים, לדוגמת "ישראל 2028" "חזון 15", "ישראל 2020" ועוד. בהקשר זה יצוין כי זו הפעם הראשונה שבה הממשלה בוחרת להוביל תהליך מסוג זה.

מדוע  בחר צוות ההובלה להסתייע במכון מחקר בינלאומי "ראנד"?

הוחלט כי בדומה למדינות אחרות, יש מקום להיעזר גם בשירותי מומחים בעלי ניסיון בינלאומי רחב ומעמיק. תפקידם יהיה לסייע לצוות הממשלתי באיסוף חומרים, הצגת השוואות בינלאומיות מקיפות ומודלים של תהליכים דומים שעשויים  להתאים לישראל. מיותר לציין, כי אין אפשרות להעתיק תכניות אחרות שגובשו בעולם בשל מאפייניה הייחודיים של ישראל.

בתאריך ה- 17.3.2011 פרסמו משרדי ראש הממשלה והאוצר מכרז למתן שירותי יעוץ לסיוע לצוות ההובלה בגיבוש אסטרטגיה כלכלית חברתית למדינת ישראל. היום בסיום הליך המכרז הפומבי נבחר מכון המחקר העולמי RAND וזאת מבין חברות ייעוץ מובילות שניגשו למכרז.

"RAND" הינו מכון מחקר הפועל ללא כוונת רווח ועוסק ב-60 השנים האחרונות בייעוץ לגופי ממשל בעולם בסוגיות של מדיניות ואסטרטגיה, כדוגמת ארה"ב, סין, בריטניה ועוד. יצוין כי בהתאם לתנאי המכרז, מכוןRAND  חבר לחברת הייעוץ הישראלית שלדור והיא תהווה חלק מהצוות למשימה זו.

ליווי צוות ההיגוי יעשה בראשותו של הפרופ' סטיבן פופר, חוקר בכיר ב-RAND, פרופ' לכלכלה, מדע וטכנולוגיה, בעל ניסיון של למעלה מעשרים שנה בייעוץ מסוג זה. התמחותו המרכזית היא בשינוי ומעבר שעל ממשלות לעשות במטרה לשפר את הישגי המדיניות הכלכלית והחברתית שלהן.  


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x