מומחים פנסיונים מזהירים: מתחילת 2012 קופות גמל ייסגרו למשיכת הון

חוסכים שיבקשו למשוך את כספי החיסכון שלהם בדרך הונית ולא קצבתית יצטרכו לשלם מס של 35%-45%; התיקון תקף רק לכספים שהופקדו משנת 2008 ואילך.

 

 
 

שלי אפלברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/08/2011

רגע לפני שמגיע סוף 2011 וקופות גמל מסוימות ייסגרו למשיכה הונית ויאפשרו לחוסכים רק משיכה קצבתית, מומחים פנסיונים ממליצים לכל חוסך וחוסך, בפרט עצמאיים, לבדוק את עת הקופה שברשותם.

בין אם מדובר בעצמאי או בשכיר, מי שמסיים לעבוד אחרי ה-1 לינואר 2008 ונשארו בקופת הגמל שלו פיצויים פטורים ממס מהשנים האלו או שהפקיד תגמולים כמעמד עצמאי, עדיף לו למשוך את כספים אלה החוצה - מכיוון שמ-1 לינואר 2012, הוא יקבל אותם כקצבה. במידה וירצה למשוך אותם לא כזאת, ימוסה בין 35%-45%, אלא הפיצויים זכאים לפטור לפי שיעור המס האישי שלהם.

כמו כן, במידה וילכו לעולמם, יורשיהם יהיו זכאים לכ-20 שנות קצבה או השלמה ל-240 קצבאות לא פטורות ממס אם הגמלאים כבר קיבלו חלק מהקצבה.

מדובר בכל העובדים שעזבו מעסיק מסוים משנת 2008 ואילך כאשר בבעלותם קופת גמל הונית אישית לפיצויים שבה כסף הפטור ממס והחליטו מטעמים אישיים להשאיר אותו בקופה.

"הימנעות מקריאת הדו"חות ששולחים לכם מחברת הביטוח או קופת הגמל עלולות לעלות לכם ביוקר", אומר יוני קופרמן, מנכ"ל מבטח סימון שסיפר כי חברות הגמל התריעו כבר במארס על החוק החדש, אך רוב הזכאים למשיכת הכספים לא נענו להטבה עד היום. "רבים מהזכאים לא מודעים כלל לאפשרות שפתוחה בפניהם עד סוף השנה הנוכחית בלבד, והיא קבלת כל הסכום על ידי משיכה חד פעמית ומיידית בניכוי מס של 15% מהרווח הנומינאלי בלבד", הדגיש קופרמן.

ישנם 4 קהלים מרכזיים לגביהם הוראת השעה רלוונטית והם עדיין יכולים לפנות לקופות הגמל שלהם ולמשוך את כספם במשיכה חד פעמית:

א. מי שבשנת המס 2007 מלאו לו 60 שנה לפחות, היה באותה עת עמית עצמאי בקופת גמל לתגמולים והמשיך להפקיד באופן עצמאי לקופה זו גם אחרי ינואר 2008.

ב. מי שבשנת המס 2007 מלאו לו 60 שנים לפחות והפקדתו הראשונה לקופת גמל שלא משלמת במעמד עצמאי הייתה לאחר ה-1 בינואר 2008  ולפני ה-18 לנובמבר 2010.

ג. מי שהיה מוטב של עמית שנפטר והכספים שנצברו בחשבונו של המנוח הועברו לאחר ה-1 לינואר 2008 לחשבונו של המוטב בקופת גמל שלא משלמת.

ד. מי שפרש מעבודתו לאחר ה-1 לינואר 2008 ובחר להשאיר את הפיצויים בקופת גמל אישית, ככספים הוניים נזילים (פיצויים פטורים ממס או לאחר ניכויו).

"מי שכספיו נצברו בקופת ביטוח, עומד בפני אפשרות נוספת לשימור היכולת העתידית למשוך את כספי הגמל במשיכה הונית ולא קצבתית: להמיר את הכספים למעמד פרט בתנאי שיעשה זאת במהלך החודשים שנותרו עד סוף 2011", אמר אבי רוזנבאום, מנהל המטה המקצועי של מבטח סימון.

רוזנבאום הוסיף, כי בגין כספים שהופקדו עד דצמבר 2007, לא השתנו הכללים והם ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי או קצבה חודשית בהתאם לסוג הקופה בהם הופקדו מלכתחילה ובכפוף לתקנות קופ"ג.

לדוגמא, מי שמחזיק בקופה ב-100 אלף שקל שמקורם בפיצויי פיטורים מלפני 2008 ויכול היה להוציא אותם ב-2008 - פטור ממס עד 12 אלף שקל לכל שנת עבודה. אך במידה ויחליט להשאיר את הכסף בקופה ולא למשוך אותו, יהיה פטור גם בכל עת לאחר מכן.

התיקון קשור אך ורק לתוכניות הוניות - תגמולים שהופקדו עד תיקון 3 ב-2008, תמיד ניתן יהיה למשוך אותם בגיל הפרישה במשיכה אחת.

פורסם לראשונה ב-TheMarker


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x