תנועת אומ"ץ >> ליקויים חמורים בהתנהלות מינהל הגבייה ממעסיקים והיועץ המשפטי במוסד לביטוח לאומי

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/11/2013

תנועת אומ"ץ (אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי) פנתה ליועץ המשפטי לממשלה ולמבקר המדינה,
בטענות לכשלים חמורים וקשים בהתנהלות מינהל הגבייה ממעסיקים במוסד לביטוח לאומי,
בכל הנוגע לגביית דמי ביטוח ממעסיקים.
לטענת אומ"ץ, מדובר בהפרות שיטתיות ומתמשכות, לכאורה, של הדין לאורך שנים רבות הגורמות לנזק כלכלי. בהיקף של מאות מיליוני שקלים לציבור המבוטחים – מעסיקים ועובדים שכירים כאחד.

התנועה מותחת ביקורת קשה על התנהלות היועץ המשפטי במוסד לביטוח לאומי, שלטענתה נרדם בתפקידו כשומר סף, ומשתף פעולה, לכאורה, עם הפרות חוזרות ונשנות אלה.

הטענות נגד המוסד לביטוח לאומי, כוללות מקרים בהם ביקשו מעסיקים לממש את זכויותיהם על פי הדין,
ואז זכו לאיומים, לכאורה, ממינהל הגבייה, וכתוצאה מכך, חלקם אף ויתרו על כספים המגיעים להם כדין.

כמו כן, בחלק מהמקרים דווח שכתנאי להשבת כספים, החתים מינהל הגבייה את המעסיקים על הסכמות הפוגעות, כביכול, בזכויותיהם ובזכויות עובדיהם, זאת תוך הסתרת מידע מהותי על הפגיעה בהם.

כמו כן טוענים באומ"ץ - חלק מהחוזרים המקצועיים אותם מפרסם מינהל הגבייה, נמצאו מנוגדים לדין, וחלק מהתצהירים שהוגשו לבתי המשפט על ידי בכירים במינהל הגבייה, נמצאו מטעים ושקריים לכאורה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. 
x