אושר >> נותני שירותי מטבע יוכלו להעביר לגורמי האכיפה מידע לצרכי הליך פלילי‎

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/07/2014

אושר: נותני שירותי מטבע יוכלו להעביר לגורמי האכיפה מידע לצרכי הליך פלילי

 מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014.

מוצע לתקן את חוק הלבנת הון, התש"ס–2000 ולהתיר לרשם נותני שירותי מטבע או למפקח מטעמו להעביר לגורמי האכיפה והחקירה מסמכים שהגיעו לידיהם במסגרת תפקידם, אם הם סבורים כי הדבר נדרש לצורך הליך פלילי.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מכיוון שלא נקבעו בחוק איסור הלבנת הון הוראות לעניין העברת מידע פלילי מהרשם לרשויות אכיפת החוק, מנוע הרשם מלהעביר מידע ומסמכים שגילה ואשר מעלים חשש לביצוע עבירה פלילית, לרשויות ולגורמי אכיפה וחקירה לצורך בירור העבירה. זהו מצב לא סביר שבו עובד ציבור שמגלה, אגב ביצוע עבודתו, חשש לביצוע עבירה פלילית אינו רשאי לגלות את המידע לגורם הרלוונטי לצורך המשך חקירה וטיפול בעניין.

בהצעת חוק זו מוצע לאפשר העברת מסמכים מהרשם או ממפקח שמינה הרשם לפי סעיף 11 יד לחוק איסור הלבנת הון, לגורמי האכיפה והחקירה, אם הרשם סבור שמסמכים אלה יכולים לשמש לצורכי הליך פלילי. ההצדקה לתיקון האמור התחדדה נוכח קבלת נתונים על תפקיד נותני שירותי המטבע בהלבנת הון ובהעלמת מס, וכחלק מהמאבק בהון השחור. נתונים אלה, המבוססים על פעילות גורמי הפיקוח והאכיפה בשנים האחרונות, מלמדים שבמקרים רבים עבירות הלבנת הון והעלמות מס מבוצעות תוך שימוש בשירותיהם של נותני שירותי מטבע."

סגן שר האוצר מיקי לוי: "כיום מנועים הרשמים להעביר לרשויות האכיפה מידע שגילו, לצורך ברור העבירה. במקרים רבים עברות העלמת מס מבוצעים תוך שימוש בשרותיהם של נותני שירותי מטבע. זה מצב לא סביר שבו עובד ציבור שמגלה אגב עבודתו, אינו רשאי להעביר את המידע לתורך טיפול בעניין."

15 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת חוקה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x