תביעה >> המכללה התהדרה במרצה המבוקש – אך הודיעה לו כי לא ילמד במסגרתה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
עו״ד עדי ביבר לקואה. צילום: שירה לויעו״ד עדי ביבר לקואה. צילום: שירה לוי

עידו אסייג
31/12/2014

דניאל ביתן, מרצה במוסדות להשכלה גבוהה, תובע למעלה מ-200,000 שקלים ממכללת 'עדיף' ברמת גן – משום שלטענתו, המכללה מיאנה לשכור את שירותיו, בניגוד לסיכום עמו.

עו"ד עדי ביבר לקואה, המייצגת את ביתן, טוענת, כי "הדבר לא הפריע למכללה, העוסקת בהוראת מקצועות הביטוח והפיננסים, להמשיך ולעשות שימוש בשמו ובתמונתו של ביתן באתר האינטרנט שלה, ולהתהדר במוניטין שלו ברשימת המרצים".
"צוות המכללה המשיך לבקש ממנו עוד ועוד אינפורמציה עליו ועל פועלו, על מנת לעבות את הרשום באתר – תוך, מה שהסתבר בדיעבד, כהולכת שולל של ציבור הנרשמים ושל המרצה עצמו", טוענת עו"ד ביבר לקואה.

לביתן נודע כי הוא לא נכלל בסגל המרצים, רק לאחר שביקש להעביר חומרים לאתר המכללה, לקראת פתיחת הקורס אותו היה אמור להעביר. מהמכללה נמסר לו, כי עקב מעברה למשכנה החדש - הוחלט שלא לפתוח קורסים חדשים – וביניהם הקורס שלו.

לדברי ביתן, המובאים בתביעתו, הוא ביטל מספר קורסים במכללות מקבילות, כדי שיוכל לשלב בלוח הזמנים הצפוף שלו את הכיתות בהן שובץ במכללת 'עדיף'. משנודע לו כי משרתו במכללה בוטלה – כבר לא נותר לו די זמן להשתלב בתכניות הלימודים במכללות המקבילות – כי תכנית הלימודים בהן נחתמה – והוא נותר קירח מכאן ומכאן.

לאחרונה הגישה עו"ד ביבר לקואה בשמו תביעה לפיצויים נגד מכללת 'עדיף' על סך 219,908 שקל.

בכתב ההגנה שהגישה המכללה נטען כי מעולם לא התחייבה בפני ביתן על תאריך פתיחת הקורס, וכי ממילא לא אישרה את הערותיו לטיוטת הסכם העבודה.

התביעה נדונה בימים אלה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

דניאל ביתן הוא מרצה מבוקש לכלכלה, סטטיסטיקה, מימון, שוק ההון וחשבונאות, אשר מרצה במוסדות השכלה גבוהה נחשבים ומוכרים כמו אוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה הפתוחה.

לדברי עו"ד ביבר לקואה, סוכם בין מכללת 'עדיף' לבין ביתן כי הוא ילמד יומיים בשבוע במשך סמסטר, ולאחריו ימשיך ללמד במוסד – סיכום אשר גובה בהסכם.

לדברי ביתן, הוא התקבל לעבודה לאחר שהתראיין אצל מנכ"לית המכללה.

בהמשך, החליפו הצדדים תכתובות מייל, לשם קביעת תאריכי השיעורים ופרסום המרצה באתר האינטרנט של המכללה.

על פי התביעה, סיכמה המכללה עם המרצה תאריכי לימוד סופיים ליומיים בשבוע, ולאחר מכן אף שלחה לו חוזה עבודה, שאותו החזיר חתום, עם הערותיו. במקביל, צמצם ביתן את היקף משרתו במכללה למינהל ובאוניברסיטה הפתוחה, כדי לפנות יומיים לטובת מכללת 'עדיף'. בסך הכל, אומר ביתן, הוא ביטל 9 שעות אקדמיות בשבוע.

"למרות שבאוניברסיטה הפתוחה ובמכללה למינהל הרוויח ביתן משכורת גבוהה יותר", אומרת עו"ד ביבר לקואה, "הוא החליט לבטל שם מספר שעות, מכיוון  שביקש להרחיב את קשת מוסדות הלימוד שבהם הוא מרצה".

"המכללה תירצה את אי העסקה במעבר למשרדים חדשים"

לקראת פתיחת הסמסטר פנה ביתן למכללה בבקשה להעביר לאתר האינטרנט חומרים בכלכלה שהכין לסטודנטים. בתגובה, מסרה לו מזכירת המנכ"לית במייל, כי ככל הנראה מועד פתיחת הקורס יידחה. ביתן התקשר למנכ"לית, שלדבריו מסרה לו כי המכללה עוברת למשרדים חדשים, ולכן הוחלט לא לפתוח קורסים חדשים – והקורס שלו בוטל.

"ביתן נותר המום, ההודעה נחתה עליו כרעם ביום בהיר וטלטלה את עולמו התעסוקתי", אומרת עו"ד ביבר לקואה. "מדובר בהפרת הסכם עבודה מחייב  ובהצגת מצג שווא כלפיו. הרי המכללה התנהגה כלפי ביתן כעובד שלה, לרבות מסירת דו"ח ההרצאות הסופי".

ביתן כבר לא הצליח להוסיף שעות במוסדות הלימוד האחרים, ולדברי עו"ד ביבר לקואה, "מצא עצמו ניצב בפני שוקת שבורה. נגרמו לו הפסדים כספיים כבדים. ביתן פנה שוב ושוב למכללה לגבי מועד פתיחת הקורסים, ופעם אחר פעם נמסר לו כי תוך פרק זמן מסוים הם ייפתחו. המכללה טיפחה בו ציפיות שווא בחוסר תום לב משווע – ולא טרחה כלל לידע אותו כי הוחלט שלא להעסיקו".

כל אלה, טוען ביתן, לא מנעו מהמכללה להתגאות באתר האינטרנט שלה בשמו ובתמונתו כמרצה מן המניין – במשך תקופה של קרוב לשנה וחצי. בסופו של דבר הסירה המכללה את שמו מרשימת המרצים, אך זאת, לטענת עו"ד ביבר לקואה  -

"רק לאחר שקיבלה מכתב דרישה לפיצויים".

בתביעה נגד המכללה אותה הגישה עו"ד ביבר לקואה, היא דורשת שהמכללה תפצה את ביתן על הפסדי השכר, הפנסיה, דמי ההבראה, ימי החופשה, עוגמת הנפש ושימוש אסור במוניטין – בסך 219,908 שקל.
בכתב ההגנה שהגישה מכללת עדיף נטען כי מעולם לא התחייבה בפני ביתן על תאריך פתיחת הקורס, וכי ממילא לא אישרה את הערותיו לטיוטת הסכם העבודה.
בימים אלו אמור בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לדון בתביעה.

עו"ד עדי ביבר לקואה, https://www.biber-law.co.il ממשרד ביבר לקואה חייקין בראשון לציון, עוסקת רבות בדיני עבודה, הלנת שכר, תנאי העסקה, חוזי העסקת עובדים, וייצוג של חברות ועובדים בפני בתי הדין לעבודה

 

 

 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.