שר האוצר משה כחלון בביקור בטכניון : "נשקיע כמה משאבים שצריך בכדי לפתור את משבר הדיור"

 

 
שר האוצר משה כחלוןשר האוצר משה כחלון
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/08/2015

שר האוצר ובכירי משרדו ביקרו בטכניון ונפגשו עם מומחים מהמרכז לחקר העיר והאזור. במפגש, בו השתתפו בכירי הטכניון ומומחים מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים נדונו סוגיות בתכנון, בדיור ובבינוי.

שר האוצר משה כחלון, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר ערן ניצן, ראש מטה הדיור במשרד האוצר אביגדור יצחקי ומ"מ מנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון נפגשו היום עם מומחים בטכניון ודנו עמם בסוגיות של תכנון, דיור ובינוי. בתום המפגש הודה השר לאנשי הטכניון על התובנות החשובות שהציגו בפניו. 

התובנות שהציגו מומחי הטכניון בפני השר  ורעיונותיהם עשויים לתרום לייצוב מחדש של משקי הדיור והבניה ולהבטחת המשך הצמיחה וצמצום הפערים במדינה. השר אמר כי "הממשלה הגדירה את פתרון משבר הדיור הלאומי כיעד המרכזי שלה ואנחנו מתכוונים להשקיע את כל המשאבים הנדרשים בכדי לפתור אותו. תוך חודשיים וחצי הפסקנו את הספסור בקרקעות ולאחר שנים רבות אנחנו מכניסים את היד עמוק לכיס בכדי לפתור את המשבר. המשבר הוא כל כך עמוק שאי אפשר לפתור אותו רק באמצעות רגולציה, צריך להשקיע משאבים. בנוסף, חייבים להעלות את הפריון של העובדים בענף הבניה שלא עלה כבר עשרות שנים. השילוב של כל הגורמים במשרד האוצר היום הוא שילוב מנצח. אני מאמין גדול בשיתוף פעולה עם האקדמיה, נקים צוות משותף עם הטכניון שילווה אותנו בפתרון המשבר."

נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא אמר במפגש כי מעורבות בפיתוחה של המדינה היא מרכיב מרכזי בחזונו של הטכניון.

פרופ' שמאי אסיף, ראש המרכז לחקר העיר והאזור בטכניון הציע במפגש לזהות ולפתח את פוטנציאל ההתחדשות הכלכלית-חברתית של השיכונים הוותיקים הפרוסים ברחבי הארץ ובעיקר באזורי המצוקה, הציע דרכים להמריץ רשויות מקומיות לפיתוח מלאי הדיור בתחומן, ולהאיץ את פיתוחם של מעונות סטודנטים. "התכנון איננו הבעיה אלא הפתרון לצורכי הדיור, התעסוקה, השירותים, המשק ואיכות החיים," אמר פרופ' אסיף, "השר כחלון, שסמכותו כוללת עתה גם את רשויות התכנון ומקרקעי ישראל, אינו רק שר האוצר, הוא היום שר התכנון של מדינת ישראל. לכן מוטלת עליו אחריות גדולה לעתידה של מדינת ישראל, לאיכותה ומכאן גם להישרדותה בדורות הבאים."


חברי המרכז לחקר העיר והאזור, הפועל במסגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הציגו המלצות וכלים מבוססי-מחקר העשויים לקדם תכנון ובינוי התואמים את הצרכים ואת הביקושים לאורך זמן.

פרופ' אמנון פרנקל הדגיש את ההזדמנות שבחיבור בין התכנון לאוצר ואת הצורך בתכנון אסטרטגי ארוך טווח, שייצב את המשק ויכין את ישראל לאתגרי המאה ה-21.

פרופ' נעמי כרמון הציגה המלצות לקידום התחדשות עירונית על בסיס לקחי מחקרים. פרופסור-משנה יוסף ג'בארין העלה את מצוקת הדיור ומחדלי התכנון ביישובים הערביים בישראל, והציע דרכים ליישום החלטות צוות 120 הימים שעסק בבעיית הדיור במגזר הערבי.

ד"ר מירב אהרון קראה לפיתוח מרחבי איכות חיים כפתרון ליוקר הדיור והציגה כלים להבטחת תרומת צה״ל ליצירת קפיצת מדרגה בנגב.

פרופ' ארזה צ'רצ'מן הציעה לנצל את החידושים בתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה לבניית אמון מחודש בין מערכת התכנון לציבור, ועו"ד ד"ר ניר מועלם הציע כלים משפטיים לקידום הדיור והחידוש העירוני.

פרופ' ארנון בנטור מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון הציג דרכים לקיצור משך הבניה וייעולה, למיזעור הצורך בייבוא עובדים זרים ולהסרת חסמים, באופן שיתרום לגידול משמעותי בהיקף הביצוע בענף הבניה.

המשנה לנשיא ומנכ"ל הטכניון מתניהו אנגלמן הציג בפגישה את יוזמת הטכניון לקידום בניית מעונות לסטודנטים בשכר דירה מופחת ולהגדלה משמעותית של ההיצע למגורים לסטודנטים, זאת במסגרת תכנית האב החדשה לטכניון. אנגלמן הציע לשר האוצר לאמץ יוזמה זו כפתרון לדיור סטודנטים גם ברמה הארצית.

במפגש השתתפו גם יו"ר הוועד המנהל של הטכניון גדעון פרנק, המשנה לנשיא הטכניון לענייני מחקר פרופ' ווין קפלן, דיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון פרופ' יהודה קלעי, סגנית מנהלת מינהל התכנון שירה ברנד ונציגי רשות מקרקעי ישראל צפון.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x