עופר קליין על נתוני הצמיחה >> נתוני תוצר חלשים

בהראל מעדכנים תחזיות כלפי מטה

 

 
עופר קליין, הראלעופר קליין, הראל
 

עופר קליין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/08/2015

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר, הראל פיננסים: 

"האומדן הראשון לצמיחת התוצר המקומי הגולמי ברבעון השני של 2015, עמד שיעור מזערי של 0.3 אחוז בשיעור שנתי (מינוס 1.6 אחוזים בתוצר העסקי). נתון צמיחה חלש זה דומה לשיעור הצמיחה ברבעון שבו התנהל מבצע צוק איתן – רק שהפעם ללא המבצע הצבאי. בדיקת הרכב הצמיחה מגלה שהחולשה נובעת כמעט מכל הסעיפים:
 
  • ההוצאה לצריכה פרטית גדלה בשיעור זעום של 0.9 אחוז, לאחר 5.5 אחוזים ברבעון הקודם.
  • ההוצאה לצריכה ציבורית עלתה בשיעור מזערי של 0.4 אחוז, לאחר 0.5 אחוז ברבעון הקודם.
  • השקעה בנכסים קבועים ירדו ב-3.8 אחוזים, לאחר התכווצות של 8 אחוזים ברבעון הקודם. מתוך זה השקעה בבתי מגורים עלו ב-4.6 אחוזים ברבעון השני.
  • יצוא הסחורות והשירותים ירדו ב-12.5 אחוזים, לאחר ירידה של 11.1 אחוזים ברבעון הקודם.
  • יבוא הסחורות והשירותים ירדו ב-7.2 אחוזים לאחר עלייה של 2.4 אחוזים ברבעון הקודם.
 
לאור האינדיקטורים הראשונים ציפינו  לנתון חלש אך חלק מהנתונים נראים חלשים באופן מוגזם ואינם עקביים עם נתוני גביית המיסים והמדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל, ומכאן שיש סיכוי טוב שיעודכנו כלפי מעלה בהמשך.
 
כשבוחנים את הנתונים במחצית השנה הראשונה בהשוואה למחצית הראשונה אשתקד מתקבלת תמונה שמייצגת נכון יותר את המצב במשק: רואים גידול ניכר בצריכה הפרטית (4.8%) ובהשקעה לדיור (3.8%) וירידה בשאר הסעיפים אך בעיקר ביצוא (מינוס 8.6%).
 
בהנחה שהנתונים נכונים המשמעות היא:
א. עדכון כלפי מטה בתחזית הצמיחה שלנו לשנת 2015 מ-3.1% ל-2.5%.
ב. דחיה במועד העלאת הריבית בישראל ואפילו אפשרות להורדת ריבית, על כל מה שמשתמע מכך לגבי שער החליפין ועקומי תשואות האג"ח."


עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר, הראל פיננסים
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x