השקת המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/08/2015


השקת המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן בעידן של הקצנה בחברה הישראלית, לקחה על עצמה הפקולטה למשפטים בבר אילן להשיק מרכז היהודי דמוקרטי כדי לנפוח רוח חדשה בהגדרתה החוקתית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

כמענה למצב הקיים, בו הדיאלוג בין שיח יהודי לשיח דמוקרטי הוא דל, התגייסה הפקולטה למשפטים בבר אילן להשקת מרכז למשפט יהודי ודמוקרטי. מטרות המרכז הן כינוס חוקרים, מורים ופעילי ציבור מרקעים שונים לחקור את הצימוד "יהודית ודמוקרטית" ולהציע חלופות מעשיות להגשימו הן במשפט והן בחברה. זאת מתוך הכרה בחשיבות לריבוי עמדות, זהויות וגישות מחקריות ועיוניות באקדמיה ובחברה.

המרכז יעסוק בתכנים הנוגעים לזהות יהודית-דמוקרטית של המדינה כגון ישראל כמדינת לאום; הגירה; מעמדם מיעוטים דתיים ולאומיים; המתחים בין מובָנים שונים של יהדות ובין זרמים יהודיים שונים; הזכות להתנגד לאופייה של המדינה כמדינה יהודית או דמוקרטית; השפעת זהותה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית על עיצוב משפטה, מרחבה הציבורי, מוסדותיה וחיי הכלכלה והתרבות שלה; ומקומם של המשפט העברי והיהדות בעיצוב משפט המדינה. המרכז יעסוק גם בדמוקרטיה ובסוגיות הדמוקרטיות כגון מבנה החוקה, עיצוב מוסדות, זכויות האדם ולמעמד המיעוטים בה, ולמקומה בקרב האומות שוחרות החירות. 

המרכז ייפתח בכנס בין לאומי בחודש דצמבר. בכנס ישתתפו שישה חוקרים אורחים מחוץ לישראל, טובי החוקרים בישראל (רות גביזון אמנון רובינשטיין ידידיה שטרן מני מאוטנר מוטה קרמינצר משה הלברטל), ושישה  שופטי בית המשפט העליון בעבר ובהווה (ביניש, ברק ברק ארז סולברג, מלצר והנדל). הכנס ישלב מגוון אירועים ובכללם: שולחנות עגולים פאנלים אקדמיים מסורתיים, בימה ספרותית, כיתות אמן, משפטים נפגשים ועוד.

אנו מצפים שהכנס ישמש  במה מרכזית להזנקת הפרוייקט וקידום העיסוק בתחום. 

מארגני הכנס הנם פרופ' שחר ליפשיץ וד"ר אורי אהרונסון 
במקביל מוקם פורום לעיצוב קוד אתי לשימוש במשאבי לאום במדינה יהודית ודמוקרטית וכן תחנך במה לשיח ציבורי בנושא יהדות ודמוקרטיה שתדון בנושאים של נישואים אזרחיים, גיור, שבת ברשות הרבים חינוך יהודי ודמוקרטי ועוד. 

הפעילות המרכז מוביל דקאן הפקולטה פרופ' שחר ליפשיץ 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x