החשב הכללי המשיך לבצע השבוע סדרה של עסקאות גידור מסוג דולר-שקל

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/08/2015


בימים שני ושלישי השבוע ביצעה יחידת ניהול החוב בחטיבת המימון עסקאות גידור בהיקף של 300 מיליון דולר נוספים על החוב במטבע חוץ

מתחילת 2015 בוצעו עסקאות גידור בהיקף של למעלה ממיליארד דולר, מתוכן עסקאות אירו-שקל בהיקף של 100 מיליון אירו. 

החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו: "אנו נמשיך לפעול על מנת לגדר את החוב במטבע זר במטרה להגביר את הוודאות ולצמצם את חשיפת החוב הממשלתי לשינויים בשערי מטבע חוץ, תוך ניצול תנאי השוק ובכלל זאת שערי החליפין שתומכים בביצוע עסקאות אלו".


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x