השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל בחודש יולי 2015

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/09/2015

ההשקעות הפיננסיות בישראל:

אגרות חוב ומק"ם הנסחרים בת"א – בחודש יולי תושבי חוץ מימשו נטו כ-380 מיליוני דולרים באג"ח ממשלתיות, בעיקר באג"ח לא צמודות לטווח בינוני-קצר, הנסחרות בתל אביב. במקביל, תושבי חוץ מימשו נטו כ-100 מיליוני דולרים במק"ם, כך נמסר היום מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל. 

השקעות במניות ישראליות – בחודש יולי תושבי חוץ השקיעו נטו סך של כ-420 מיליוני דולרים בבורסה לני"ע בתל-אביב, וכ-30 מיליוני דולרים במניות ישראליות הנסחרות בחו"ל. 

ההשקעות הישירות בישראל: ההשקעות הישירות במשק, באמצעות מערכת הבנקאות המקומית, הסתכמו בחודש יולי בכ-470 מיליוני דולרים. הפעילות התרכזה בענפי המידע והתקשורת והתעשייה והחרושת.

תושבי ישראל – השקעות נטו של המשקיעים המוסדיים בעיקר במניות זרות 

ההשקעות הפיננסיות בחו"ל:

בחודש יולי, תושבי ישראל השקיעו נטו בחו"ל היקף של כ-770 מיליוני דולרים:

מניות – תושבי ישראל השקיעו נטו במניות זרות בחו"ל כ-870 מיליוני דולרים: המשקיעים המוסדיים ובעיקר קרנות הפנסיה, השקיעו נטו כ-590 מיליוני דולרים, בעיקר בקרנות נאמנות זרות בחו"ל ובתעודות סל. 

כמו כן, משקי הבית השקיעו נטו במניות זרות בחו"ל היקף של כ-200 מיליוני דולרים, והמגזר העסקי השקיע נטו   כ-60 מיליונים.

אג"ח – בחודש יולי מימשו נטו תושבי ישראל באג"ח זרות כ-100 מיליוני דולרים: מימושים נטו בהיקף כולל של  כ-130 מיליונים על ידי המגזר העסקי והמשקיעים המוסדיים, ומנגד השקעות נטו בהיקף של כ-30 מיליוני דולרים ע"י משקי הבית.ההשקעות הישירות בחו"ל: תושבי ישראל השקיעו נטו בהשקעות הישירות בחו"ל היקף של כ-50 מיליוני דולרים. עיקר ההשקעות התבצעו ע"י חברה בענף התעשייה והחרושת. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x