הארכת נוהל גילוי מרצון מעמיד בספק את יעילתו

יותר מחצי מהבקשות הן אנונימיות ולכן הנוהל לא יעיל

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/09/2015

עו"ד מוטי ארניה, מומחה במיסוי בינלאומי שמלווה אינספור בקשות לגילוי מרצון אומר כי העובדה ששני שליש מהבקשות הן אנונימות מעיד על כך שהמערכת אינה שקופה וקיים חוסר ודאות גדול בנוגע לתוצאות המס, שיעור המס ותקופת ההתיישנות.

בנוסף, העובדה שרבע מהבקשות הן במסלול המקוצר מעידה על כך שהרבה מהבקשות לגילוי מרצון הן של אנשים פרטיים ולאו דווקא עשירים, כאלו שחסכו כל ימיהם והעבירו את הכסף לחו"ל מטעמים שונים או שקיבלו במתנה או בירושה. לדברי עו"ד ארניה, המשמעות היא כי למרות המשאבים הרבים שמשקיעה רשות המסים (בדיקה במחלקת החקירות והן בפקיד השומה האזרחי), התועלת המיסויית נמוכה.
יכול להיות מאד שדווקא לגבי אנשים אלה היה ראוי שרשות המסים תקל ותסתפק בדיווח מקוצר, מסכם עו"ד ארניה. "שהרי גם דיווח של כמה מאות במסלול המקוצר דורש כוח אדם והקצאת המשאבים לא מצדיקה את סכום המס. יצוין כי רשמית אכן הנוהל אמור להיות כזה, אך בפועל גם המסלול המקוצר נערכת בחינה יסודית הן של מחלקת החקירות והן של פקיד השומה האזרחי".

העובדה שפעם אחר פעם צריך להאריך או להמציא נוהל מחדש ראויה לבחינה מחדש. בארה"ב יש מסלולים מוגדרים וקריטריונים ברורים. כל אחד יודע מראש כמה מס הוא אמור לשלם, כמה שנים צריך לדווח על ההון ועל ההכנסות והאם יש קנסות, אין מקום להתחכמויות והגביה הרבה יותר יעילה וכך לא מבוזבז הון אנושי.
עו"ד ארניה סבור שכדי שהארכת המועד תוכח כיעילה, הרשות צריכה לנצל את הארכת התוקף להקלה על הנישומים מבחינה פרוצדורלית, כך למשל להגדיר קריטריונים ברורים. למרות שיש הנחיות  וקריטריונים פנימיים אלו הם חלקיים בלבד,  הם לא מפורסמים ולא פעם אלו מפורשים בצורה אחרת על ידי פקידי השומה.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x