שר האוצר הכריז על הקמת קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה המשותפת לבנקים וגופים מוסדיים

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/09/2015

שר האוצר, משה כחלון, הנחה את החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, ואת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, דורית סלינגר, לפרסם מכרז להקמת קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים מכספי הגופים המוסדיים והבנקים. הקרן תפעל במודל ייחודי שלפיו יוקמו שותפויות פיננסיות, שיורכבו מבנק אחד וממשקיע מוסדי אחד או יותר, ויעמידו הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. 

במסגרת פעילותה של הקרן, המדינה תקצה בשלב הראשון ערבות בסכום של 600 מלש"ח, אשר צפוי להיות ממונף לאשראי לעסקים בהיקף של כ-6 מיליארד ₪. בנוסף, המכרז מאפשר להרחיב את סכום הערבות בעתיד ובעקבותיו את סכום האשראי בהתאם.

אחת ממטרות המכרז שיפורסם מחר (ה'), היא לאפשר לגופים המוסדיים ללמוד את מאפייני אוכלוסיית העסקים הקטנים והבינוניים, ולסלול את כניסתם העתידית לתחום באופן עצמאי או באמצעות שיתופי פעולה שונים. משמעות המהלך היא הגדלת היצע האשראי לעסקים ופתיחת אפיק השקעה חדש בפני החוסכים. 

הקרן תאפשר להעניק כלי אשראי חדשים לעסקים קטנים ובינוניים. למשל, פתיחת מסלול השקעות בתעשייה במסגרתו יועמדו הלוואות לתקופה ארוכה של עד 12 שנים ובהיקף של עד 90% מסכום ההשקעה הנדרש. בנוסף, יצואנים יוכלו לקבל הלוואות בהיקף מוגדל של 12% מהמחזור (לעומת 8% במקרה הכללי). 
במסגרת הקרן הפעילה כיום, הועמדו באמצעות הקרן הבנקאים מאז אפריל 2012 הלוואות ליותר מ-22 אלף עסקים קטנים ויותר מ-1,400 עסקים בינוניים, בהיקף כולל של כ-6.6 מיליארד ש"ח. 

שר האוצר, משה כחלון: "באמצעות הקרן, נסייע לעסקים קטנים ובינוניים ונגביר את התחרותיות במערכת הבנקאית. הבטחנו להקל על בעלי העסקים לקבל אשראי ולכן הקמנו קרן שתחזק את המגזר העסקי בישראל". 

החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו: "אגף החשב הכללי ממשיך לייצר כלי אשראי תומכי צמיחה עבור המשק. חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים תומך בפעילות משרד האוצר לתמיכה בתעשייה הישראלית".

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "אגף שוק ההון רואה חשיבות רבה בגיוון תיק ההשקעות של החוסכים לפנסיה, ומברך על שיתוף הפעולה התקדימי בין גורמים שונים בשוק ההון, לרווחת החוסכים והמשק".הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x