קצב צמיחה של 2.5% לא משפיע על האינפלציה

 

 
דודי רזניק קרדיט כפיר סיוןדודי רזניק קרדיט כפיר סיון
 

דודי רזניק
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/09/2015

מקרו

 • ירידת סביבת האינפלציה בישראל נמשכת. בחודשים הקרובים סביבת האינפלציה צפויה להיוותר שלילית, אם כי מרבית הגורמים לירידה הינם בעלי אופי חד פעמי. מאידך, מחולל האינפלציה העיקרי ממשיך להיות סעיף הדיור בלבד.

 • גם האומדן השני של נתוני הצמיחה לרבעון השני של השנה הצביע על חולשה ועל הרכב לא טוב. קצב הצמיחה בישראל ממשיך לנוע סביב 2.5% לשנה כאשר הרכב הצמיחה הינו בעייתי על רקע הנסיגה בייצוא ובהשקעות בענפי המשק.

 • יצוא הסחורות נמצא בקיפאון בחודשים האחרונים ולכן הגרעון המסחרי עלול להתרחב ברביע השלישי של השנה.

 • למרות ירידת סביבת האינפלציה וקצב הצמיחה הנמוך, בנק ישראל, ככל הנראה, ימנע מהורדת ריבית נוספת בשלב זה, וצפוי לשמור על הריבית ברמתה הנוכחית.

 • הפד הותיר את הריבית ללא שינוי בארה"ב בעיקר על רקע גורמים אקסוגניים לכלכלת ארה"ב. ככלל, הודעת הפד הייתה די "יונית" תוך הפחתת תוואי הריבית העתידי. בתוך ההודעה חבויים חששות מההתפתחות הכלכליות האחרונות בעולם,  ובעיקר בסין. דווקא לגבי הכלכלה האמריקאית חברי הפד די אופטימיים ועדין סבורים כי הריבית תעלה עוד השנה.
 •  הודעת הפד הביאה לירידת תשואות בשוקי האג"ח הממשלתיים בעולם, ירידה בשער הדולר וירידה בשוקי המניות. ככלל הודעת הפד נתפסת כפסימית לגבי הצמיחה העולמית בתקופה הקרובה.

אג"ח ממשלתי

 • עליית תשואות אפיינה השבוע, בדרך כלל, את המסחר בשוק האג"ח הממשלתי.

 • תלילות העקום השקלי גבוהה מאוד וצפויה לרדת בעקבות הודעת הפד.

 • אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ של  4 - 5 שנים. באפיק השקלי הלא צמוד מומלצת אחזקת אג"ח ארוך ל 7 שנים ומעלה בשילוב אחזקת מזומן. כן מומלצת אחזקת מח"מ ארוך יותר באפיק השקלי הלא צמוד. 

 • נראה כי הציפיות האינפלציוניות הקצרות – בינוניות מגלמות במלואן את ירידת סביבת האינפלציה. לכן, אנו ממליצים על אחזקה מאוזנת בין האפיקים.
 • מרווחי ה AS השליליים בחלק הבינוני של העקום גדלו השבוע. מומלצת רכישת אג"ח לטווח של 5 שנים כנגד קניית ריבית ה IRS לטווח דומה.

אג"ח קונצרני

 • למרות המגמה השלילית ברמת המרווחים נרשמה ירידה השבוע.

 • בחודשים יוני- אוגוסט נפדו מקרנות הנאמנות המשקיעות באג"ח לסוגיו כ 10.5 מיליארד ₪. נראה כי זו הסיבה העיקרית למהלך עליית המרווחים בשוק הקונצרני.

 • השוק ממשיך להיות זהיר מאוד בכל הקשור להשקעות בחברות נדל"ן מארה"ב. השבוע נכשלה הנפקת חברת הנדל"ן וורטון למרות הדירוג הגבוה שקבלה החברה.

 • נמשכת המלצתינו להשקעה בדירוגים גבוהים בעיקר, במח"מ של כ - 3 שנים.

דודי רזניק מנהל מחקר אגרות חובהנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x