בעקבות המשבר והירידה בביקושים מודיס מורידה את תחזית מחירי מתכות

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/09/2015

האטה בצמיחה בסין, מחירי נפט נמוכים, עודף היצע והתחזקות הדולר האמריקאי יוצרים תנאים הדוחפים כלפי מטה את מחירי הסחורות

מגמת הירידה במחירי מתכות בסיס (אלומיניום, נחושת, אבץ, ניקל, פחם, עפרת ברזל) וסחורות קשורות, המאפיינת את שוק הסחורות החל משנת 2013, הואצה בחודשים האחרונים הודות לשילוב של גורמים מאקרו-כלכליים ייחודיים וגורמים ספציפיים לתעשיית ייצור מתכות הבסיס. בין גורמים אלו נמנים, ההאטה החדה מהצפוי בשוק הסיני, תגובה מוגבלת בלבד של יצרני המתכות והיעדר צמצום ההפקה, עודף היצע בשוק הפלדה העולמי, עלויות אנרגיה מופחתות והתחזקות הדולר. כל אלו יוצרים שילוב ייחודי של תנאים אשר דוחף את מחירי הסחורות כלפי מטה לרמות המחירים שאפיינו את שנות המשבר הפיננסי של 2008/09, אלא שהפעם, כך להערכת מודי'ס, התאוששות המחירים תהיה עשויה להיות ארוכה יותר. 

תחזיות הצמיחה של סין והביקוש הסיני למתכות בסיס משחקים תפקיד משמעותי בתנועת מחירי הסחורות

סין היא הצרכנית המרכזית של מתכות בסיס (נכון לשנת 2014, סין אחראית לכ- 50% מסך הצריכה העולמית של מתכות הבסיס אלומיניום, נחושת, אבץ, ניקל ופלדה). לפיכך, שיעור הצמיחה, היקף הייצוא והיקף ההשקעה בתשתיות בסין מהווים מרכיבים מרכזיים בתחזיות אנליסטים בקשר לביקוש העולמי לפלדה. כפועל יוצא, חוסר הודאות הגובר ביחס לשיעור הצמיחה בסין הגביר את החשש מפני המשך ירידה במחירי מתכות הבסיס. מחירי מתכות הבסיס נמצאים במגמת ירידה החל משנת 2013, אולם החל מחודש יוני 2015 ניכרת ירידה דרמטית במחירי מתכות הבסיס, כאשר ירידות מחירים בולטות מיוחד נרשמו בחודש אוגוסט. מודי'ס תיקנה לאחרונה את תחזית הצמיחה של סין בשנת 2016 כלפי מטה מ- 6.5% ל- 6.3%, תיקון אשר יבוא לידי ביטוי גם בירידה בהיקף הביקוש הסיני למתכות.  

צריכת מתכות הבסיס של סין כ- % מסה"כ הצריכה הגלובאלית, 2008 לעומת 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרחיש "פסימי"

2017

2016

2015

 

 

1,000

1,150

1,150

1,150

זהב ($/אונקיה)

 

 

80

105

95

100

פחם ($/טון)

 

 

0.65

0.80

0.75

0.75

אלומיניום ($/ליברה)

 

 

2.20

2.60

2.35

2.50

נחושת ($/ליברה)

 

 

4.40

5.25

4.80

5.25

ניקל ($/ליברה)

 

 

40

45

45

50

עופרת ברזל ($/טון)

 

 

0.75

0.90

0.80

0.85

אבץ ($/ליברה)

 

 

 

 

 

 

 

 בנוסף להאטה בסין, התנאים הכלכליים באירופה נותרו חלשים, ברזיל וכלכלות גדולות נוספות חוות צמיחת תמ"ג שלילית ובארה"ב, לצד צמיחה בחלק מן המדדים הסטטיסטיים, חודש אוגוסט הציג ירידה במדד מנהלי הרכש (PMI) ל- 51.1, לעומת 52.7 בחודש יולי. מכיוון ששיעור הגידול בתוצר והיקף הייצור התעשייתי הם אינדיקטורים מרכזיים לדרישה העולמית למתכות בסיס, מודי'ס תיקנה את תחזיתה למחירי סחורות הבסיס כלפי מטה, וזאת כאמור, על רקע ציפיות צמיחה נמוכות עבור הכלכלה הגלובאלית בכלל והכלכלה הסינית בפרט עבור החודשים שנותרו בשנת 2015 ועבור שנת 2016. 

תחזית מודי'ס למחירי מתכות הבסיס בשנים 2017-2015: 

עודף היצע בשל ירידה בעלויות ההפקה

במקביל לירידה במחירי הסחורות, ניכרת ירידה גם בעלות הפקת מתכות הבסיס הנובעת מפיחות בשערי המטבעות המקומיים במדינות הייצור וירידה בעלויות האנרגיה. הירידה בעלות הפקת המתכות מובילה לכך שמפיקי מתכות בעלי עלויות הפקה גבוהות, שבמצב אחר היו מפסיקים את הייצור בשל סביבת המחירים הנמוכה שאינה מכסה את עלויות ההפקה, ממשיכים להפיק מתכות ותורמים לעודף ההיצע הקיים ממילא בשוק (במיוחד בשוק האלומיניום והנחושת). עם זאת, מודי'ס מדגישים כי הירידה בעלות הפקת המתכות ממתנת, אולם אינה מבטלת לחלוטין את השפעת הירידה במחירי מתכות הבסיס. 

המשך סביבת מחירים נמוכה לפרק זמן ארוך

להערכת מודי'ס, אין גורמים משמעותיים באופק אשר עשויים להוביל לשינוי מהותי במחירי הסחורות, כך שמודי'ס צופים את המשך סביבת המחירים הנמוכה לפרק זמן ארוך. עם זאת, מציינים במודי'ס כי מחירה של כל מתכת בסיס מתנהג בצורה מעט שונה ותלוי בהיצע/ביקוש הספציפי. במסגרת זאת, מחירי מתכות מסוימות – במיוחד אלומיניום ונחושת – מושפעים גם מעסקאות גידור ופעילות משקיעים בשוק הסחורות. מודי'ס מעריכה כי מחיר האלומיניום יישאר נמוך בעיקר בשל עודף היצע. לגבי כלל השוק, מודי'ס מעריכה כי שוק הסחורות יוותר תנודתי ורגיש לשינויים בתחזיות הצמיחה בתוצר ובהיקף ההשקעות הגלובאליים. 

מחירי מתכות הבסיס בבורסת הסחורות של לונדון, ינואר 2008-אוגוסט 2015:

תרחיש הבסיס של מודי'ס עבור שנת 2016 מניח כי התנאים הנוכחיים ימשיכו גם לתוך 2016, לצד שיפור מסוים ביציבות המחירים בשל קיטון מסוים בהיצע הנובע מצמצום בהיקף הייצור. עבור שנת 2017, צופה מודי'ס עלייה במחירי מתכות הבסיס בשל שיפור בנתוני הצמיחה העולמיים, גידול בביקוש למתכות בסיס והמשך הקיטון בהיצע. מודי'ס צופה התפתחות דומה גם במחירי עפרות הברזל והפחם אשר חוו לאחרונה ירידת מחיר משמעותית. מודי'ס מעריכה כי ההאטה בצמיחה בסין, לצד עלייה בהיצע עפרת הברזל ימשיכו לדחוף את מחירי עפרות הברזל והפחם כלפי מטה, כאשר שיפור מסוים צפוי בשנת 2017, לאחר שחלק מן היצרנים (אלו שעלויות הייצור שלהם גבוהות יחסית, ולא משתלם עבורם לייצר כאשר המחירים כה נמוכים) ייצאו מן השוק.  הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x