בנק ישראל רכש בספטמבר דולרים בכרבע מיליארד דולר

מה היקף הגידול ביתרות המטבע של בנק ישראל?

 


בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/10/2015

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש ספטמבר 2015 בסך 89,335 מיליוני דולרים, גידול בסך של 337 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

הגידול ביתרות מטבע חוץ בחודש ספטמבר 2015 מוסבר כדלהלן: 

א.רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 255 מיליוני דולרים, כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות, שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.

ב.העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 239 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול  קוזז על ידי:

א.העברות המגזר הפרטי בסך כ-5 מיליוני דולרים.

ב.שערוך* יתרות מטבע חוץ בסך כ- 152 מיליוני דולרים.


יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית ***

סך הכול

יתרות מטבע החוץ

דצמבר 2013

2,100

79,591**

2,199

81,790**

2014

ינואר

2,330

81,002**

2,163

83,165**

פברואר

2,680

81,956**

2,019

83,975**

מרץ

2,975

83,552

2,018

85,570

אפריל

3,265

84,479**

2,001

86,480**

מאי

3,560

84,485

1,993

86,478

יוני

3,850

84,845

1,968

86,813

יולי

4,140

85,190

1,949

87,139

אוגוסט

4,725

85,700

1,928

87,628

ספטמבר

4,725

84,298

1,890

86,188

אוקטובר

5,005

84,531

1,885

86,416

נובמבר

5,155

84,470

1,858

86,328

דצמבר

5,600

84,342**

1,759

86,101**

2015

 

 

 

 

ינואר

5,860

82,959**

1,706

84,665**

פברואר

6,105

83,675**

1,645

85,320**

מרץ

6,640

83,445**

1,538

84,983**

אפריל

6,640

84,145**

1,568

85,713**

מאי

6,890

84,214

1,550

85,764

יוני

7,150

86,549**

1,630

88,179**

יולי

7,410

86,810

1,614

88,424

אוגוסט

7,670

87,370

1,628

88,998

ספטמבר

7,925

87,708

1,627

89,335
כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
** עודכן לאחר תאריך הפרסום.
***טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x