הממונה על שוק ההון מינתה את יואב גפני לסגן בכיר האחראי על שיווק וייעוץ פנסיוני, השקעות ושוק ההון

 

 
יואב גפני אחראי שיווק פנסיוני באוצר יואב גפני אחראי שיווק פנסיוני באוצר
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/10/2015

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, מינתה את יואב גפני לסגן בכיר האחראי על שיווק וייעוץ פנסיוני, השקעות ושוק ההון. התחום כולל את הפיקוח על סוכני הביטוח, היועצים הפנסיוניים ובכללם הבנקים ותחום ההשקעות בגופים המוסדיים. 

גפני מוביל בתקופה האחרונה את הרפורמה בתחום השיווק והייעוץ הפנסיוני שבמסגרתה מתוכננת ההפרדה בין התפעול והשיווק הפנסיוני והקניית הזכות לכל עובד לבחור את סוכן הביטוח הפנסיוני שלו או להצטרף ישירות לקרן פנסיה. כמו כן מקדם גפני את הטיפול בצמצום ניגודי העניינים של הגורמים הפועלים בשוק ההון (רפורמת הברוקראז'). גפני (40), עובד במשרד האוצר 11 שנים, ומכהן בשנתיים האחרונות כיועץ בכיר לממונה על שוק ההון.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "אני מאחלת ליואב הצלחה רבה בתפקידו, ומשוכנעת בתרומתו ליצירת שוק תיווך הוגן ותחרותי, לטובת המבוטחים".


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x