דיון ראשון בועדת הרפורמות בהגדלת התחרות במערכת הפיננסית: חברות מימון חוץ בנקאי לא יהיו בעתיד שחקן שולי

שר האוצר, משה כחלון: "יש כשל עמוק בשוק האשראי בישראל. יש קבוצות גדולות שנהנות מרוב האשראי במשק ויש קבוצות שלמות שמודרות ממנו צריך להכניס כסף חדש לשוק"

 

 
שר האוצר משה כחלוןשר האוצר משה כחלון
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/10/2015

ח"כ רו"ח אלי כהן: "הגדלת מקורות האשראי באמצעות חברות מימון חוץ בנקאיות, היא חיונית לצמיחת המשק, שכן היא תגדיל את היקפי האשראי, בעיקר לעסקים הקטנים והבינוניים"

היום התכנסה ועדת הרפורמות בראשות ח"כ אלי כהן, בהשתתפות שר האוצר לדיון בחוק המהווה את הסנונית הראשונה לפתיחת המערכת הפיננסית לתחרות.

הועדה דנה בתיקון לחוק הבנקאות- במסגרתו יוכלו חברות מימון חוץ בנקאיות לגייס מקורות מימון בדמות איגרות חוב לשם פעילותן. 

כיום, חברות מימון חוץ בנקאיות יכולות להשתמש בהון עצמי בלבד לשם מימון פעילותן, בעוד שבמערכת הבנקאית שיעור ההון העצמי עומד על כ- 10%. מגבלה זו חוסמת את התפתחות חברות אלו ומגבילה משמעותית את היקף האשראי שהן יכולות להעמיד.

מאפייני הגופים הנוטלים אשראי במסגרת מימון חוץ בנקאי הינם בעיקר עסקים קטנים ובינוניים ומשקי בית, במגזרים אלו רמת הריכוזיות והיעדר התחרות היא הגבוהה ביותר. העסקים הקטנים והבינוניים, הם מנוע צמיחה משמעותי ביותר במשק הישראלי. על מנת לאפשר לאלה לצמוח, לייצר תחרות ומקומות תעסוקה נוספים, צריכה להיות בידם ההזדמנות לקבל הלוואות אטרקטיביות. כשכך, חשוב לפעול לגיוון מקורות המימון העומדים לרשות גופים חוץ בנקאיים. 

חברות המימון החוץ בנקאיות נשענות בחלק גדול מהמקרים על מקורות מימון בנקאיים לשם פעילותן, כשכך אין למנוע מהן גיוס מקורות אשראי בשוק ההון לרבות אגרות חוב בכפוף לסייגים שנקבעו בהצעת החוק. גופים שירצו לעשות כן יהיו חייבים לגייס על בסיס תשקיף שיאושר ע"י הרשות לניירות ערך, וידורגו לכל הפחות בדירוג השקעה.

לדברי יו"ר הועדה, ח"כ, רו"ח אלי כהן: "במסגרת התיקון לחוק הבנקאות יוכלו חברות מימון חוץ בנקאיות לגייס מקורות מימון בדמות איגרות חוב לשם פעילותן. הגדלת היקפי הפעילות של חברות המימון החוץ בנקאי תגדיל את התחרות במערכת הפיננסית, תוזיל את העמלות והריביות בצד אחד, ומן הצד השני, תגדיל את היקפי האשראי בעיקר לעסקים הקטנים והבינוניים, המהווים מנוע צמיחה עיקרי תוך הגדלת התחרות בענפי המשק השונים ויצירת מקומות תעסוקה חדשים."

לדברי שר האוצר, משה כחלון: "יש כשל עמוק בשוק האשראי בישראל. יש קבוצות גדולות שנהנות מרוב האשראי במשק ויש קבוצות שלמות שמודרות ממנו. צריך להכניס כסף חדש לשוק, לא יכול להיות שכל הכסף יגיע רק מהבנקים הגדולים. אשראי הוא החמצן של העסקים הקטנים שמוחזקים כבני ערובה בידיים של הבנקים. יש אנשים שטוענים שאין בישראל בעיית אשראי. אם לא הייתה בעיית אשראי בישראל לא היינו כאן היום. האזרחים משלמים יותר מדי בגלל חוסר תחרות וחוסר שקיות. המצב הזה חייב להיפסק והוא ייפסק."הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x