מרווחי הריבית של הבנקים בשוק האשראי לעסקים הקטנים, מחייבים אותנו לפעול

מנכ"ל חברה הוצא מהדיון לאחר שהאשים את חברי הכנסת כי הם פועלים מטעם הבנקים

 

 
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2015

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית קיימה היום דיון סוער, בפרק הבנקאות מתוך חוק ההסדרים.

יו"ר הוועדה, חה"כ אלי כהן (כולנו) פתח את הדיון: "בסיום הישיבה הקודמת, לאחר ששמענו את התייחסויות חברי הכנסת והגורמים המקצועיים, היו מספר סוגיות שהטרידו אותנו ונרצה לשמוע את משרד האוצר בעניינן. סוגיית המגבלות עד להקמת הרגולטור הפיננסי החדש, שבימים אלה עובדים עליו, וכן נושא תקרת ה-400 מיליון ₪ כהגדרת עסקים קטנים, אליו מבקש להתייחס חה"כ פריג'"

חה"כ עיסאווי פריג' (מר"צ): צריך מנגנון פיקוח כדי להבטיח שכל מה שנעשה אכן הולך לעסקים הקטנים, ועל זה אני רוצה שנתמקד בדיון.  אנחנו חייבים לקשור את המנגנון עם התיקונים שאנחנו מציעים כאן.

חה"כ אורלי לוי-אבקסיס (ישראל ביתנו): " ההצדקה לחוק הוא עסקים קטנים ו-400 מיליון ₪ זה לא עסקים קטנים ואפילו לא בינוניים".

כפיר בטט, אגף התקציבים באוצר: "הורדנו מהצעת החוק את סמכות שר האוצר להגדיל את התקרה הגיוס משניים וחצי מיליארד לחמישה מיליארד. דיברנו על אחוז מסוים שילך לעסקים מתחת לסדר גודל מסוים, כדי שגם העסקים הממש קטנים יוכלו ליהנות מהחוק. נגדיר גם שתעודות ההתחייבות שיונפקו ע"י החברות יהיו בדירוג הסחירות המקובל".

"לגבי סוגיית המחזור של ה-400 מיליון", המשיך בטט "המטרה היא להגביר את התחרות של גורמים חוץ בנקאים אל מול המערכת הבנקאית. מבדיקה שלנו, הגופים שבסדר גודל של 200-300 מיליון, שגם הם תלויים באשראי מהבנקים, וצריך להגברי את התחרות גם ביחס אליהם. לכן, לעמדתנו לא צריך לעצור במאה מיליון ₪, אלא להקצות אחוז מסוים לעסקים משקי בית בסדר גודל זה"

מר מיכה אבני, מנכ"ל פנינסולה הוצא החוצה מהדיון לאחר שתקף את חברו הוועדה: "המטרה של החוק, למיטב הבנתי, זו ליצור תחרות למערכת הבנקאית, יותר מלסייע לעסקים הקטנים, שאף זה קרוב לליבי. חברי הכנסת כאן הם עתודה ניהולית בנקאית, והם כנראה מדברים מטעם בנק זה או אחר".

מר רן מלמד, סמנכ"ל עמותת ידיד: "ההופעה של מנכ"ל פנינסולה רק מדגימה באיזו כוחניות יפעלו המלווים האלה אם לא יהיה עליהם מנגנוני פיקוח. איך הם יתנהגו למשקי בית, בתירוץ של תחרות מול הבנקים. אני חוזר על בקשתי להגבלה של 100 מיליון ₪, כפי שגם מבקש חה"כ פריג'".

עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר: "צריך להסתכל גם על החברות שאמורות לגייס אשראי ולהעביר לעסקים הקטנים, והן לא חברות פילנתרופיות. יש עלות לגיוס אשראי, של הכנת תשקיף, נאמן, חתם, והכל נדרש להנפקה בבורסה. ברור שחברה שנותנת רק לעסקים קטנים, שוק עם סיכון גבוה כי 80% מהם נסגרים תוך חמש שנים, תתקשה לגייס משקיעים, אלא ע"י פרמיה הרבה יותר גבוהה. אם באמת רוצים לעזור, בוא נקבע לבנק שגם הם מחוייבים לתת מספר אחוזים גם לעסקים קטנים ומשקי בית בעייתיים. במגבלות הנוכחיות לא יהיו גופים מסחריים שילכו להנפקות הללו, ויכול להיות שכבר עדיף רגולטור".

חה"כ לוי-אבקסיס: "אם נישאר בלי רגולטור, לא עשינו שום דבר. זו טעות אחת גדולה במצב הזה. צריך לקבוע לרגולטור את הנתיב ואת המטרה. צריך לתת לו כלים מה לבדוק ואיך לבדוק, וצריך שיהיו לו שיניים במקרה של הפרת הכללים".

חה"כ פריג': "מה יקרה אם אחת מאותן חברות תיפול? הרי מהיכן יבוא הכסף, מהפנסיות שלנו! הרי זה יהיה כמו כדור שלג, כל המשק ירעד. חברות שעוסקות במכירת כסף ואשראי זו רגישות אחרת לגמרי".

מר דני מזרחי, מנכ"ל חברת אופל בלאנס: "נושא אי ההסכמה למישכון, מביא לכך שבעצם אתם דוחפים אותנו למתן אשראי רק באותם מקומות שאין בהם כלל בטוחה ולא מצאו כל מענה במערכת הבנקאית. גופים לא ירצו לתת הלוואות לאנשים או עסקים שהם נטולי בטחונות".

חה"כ אורי מקלב (יהודת התורה): "אנחנו היום הרי מעלים הצעות חוק שמחייבות את הבנקים לשלוח ללקוח הודעות התראה לפני שכל הליך משפטי מתחיל. וזה הבנקים שיש עליהם רגולציה של בנק ישראל! אז מי יפקח על אותן חברות? מי יגן על אותו לווה?"

מר ברוך לוברט, משרד האוצר: "יש היום חוק הלוואות חוץ בנקאיות שנותן הגנה יש תיקון שמונח על שולחן הכנסת לשדרג את החוק. אנחנו כממשלה אמרנו שהחוק לא מספיק, והפצנו תזכיר שמקים רגולטור חדש, גוף בתוך משרד האוצר. אנחנו הולכים במקביל עם החקיקה, ומקווים שתתחיל כבר בנובמבר. אך כרגע האינטרס של האשראי מצדיק לא להמתין, ויש הוראות שאמורות להסדיר את זה בתקופת הביניים"

מר כפיר בטט: "תכלית החוק היא איום תחרותי על הבנקים, כי החברות מתחת לסך ה-400 מיליון, אין להם איום תחרותי אל מול הבנקים".

מר ארבל לוין, מנהל נושא המימון בסוכנות לעסקים קטנים: "אנו מטפלים בעסקים של עד מאה מיליון. אשראי הוא דבר מאוד מגוון והשאלה אם זו הגדלת היקף האשראי או שיפור האשראי, משנה מאוד את מחיר ההלוואה.  אנחנו לא מתנגדים, כל עוד יש אחוז מסוים צבוע לעסקים שמתחת למאה מיליון".

רן מלמד: "הכוונה האמיתית בסעיף המישכון היא שבעלי עסקים קטנים לא יאבדו את ביתם. אולי צריך לשקול לעשות תיקון שהאיסור יהיה רק על דירת מגורים עיקרית או משהו דומה".

עו"ד רוני טלמור, משרד המשפטים: "ההסדר השלם והסופי נמצא בתהליכים, ואנחנו לא התנגדנו. היום גופים כאלה כבר פועלים ללא פיקוח וללא רגולטור – זה כבר המצב הקיים. זה מתייחס לאיסור הקיים היום עליהם לגייס מימון דרך הנפקה. יחד עם זאת, התנאים שמוסיפים כאן בחוק, ללא מפקח מוגדר, פשוט לא יאכפו".

מר יואב גפני, אגף הפיקוח על שוק ההון: "ההצעה לגבי פיקוח ע"י אגף שוק ההון בלתי רלוונטית כי המסגרת החוקית של פיקוח שכזה לא קיימת בחוק".

חה"כ פריג': "יש עלינו  אחריות. אני פוחד שנגיע למצב שיפגעו אנשים, כי אם לא משכון נכסים, הבטוחה שאדם יכול להעמיד היא גופו. זה לא אחראי להעביר את החוק בכל מחיר: יש להוריד את התקרה למאה מיליון ₪ במקום 400 והפיקוח זה תנאי בל יעבור, כאשר את פיקוח הביניים יש לתחום את זה לתקופה זמנית בהוראת שעה -  תקופת התקציב העכשווי עד 2016.

מר נדב שמש, יועץ שר האוצר: "אנחנו גם מפחדים שאנשים ייחנקו וינוצלו, ובמצב הנוכחי ילכו אל השוק האפור. אנחנו מנסים לייצר פה עוד אלטרנטיבות של חברות רציניות. ומגבילים לשניים וחצי מיליארד כדי שלא תהיה קטסטרופה. אתם צריכים להכריע בין המצב כמות שהוא, של שוק אפור ואנשים נחנקים, לבין אותה שנה עד שיגיע הרגולטור".

לוי-אבקסיס: "כששר האוצר היה שר התקשורת הוא ניסה לעשות מהלך של בנק חברתי, ואז האוצר עצר אותו. למה היום אנחנו לא מקימים בנק חברתי כשהוא שר האוצר? אין פה הסדר של האשראי, אלא הגדלה של מקורות האשראי. האם כדי לצמצם את הריכוזיות אנחנו יוצרים תופעה חדשה, שגם היא רעה חולה? כמה אנשים ישלמו את המחיר שאנחנו פה כחברי כנסת לא דאגנו להם?!" 

יו"ר הוועדה, חה"כ כהן, אמר כי הוא נוטה לקבל את דעת הגורמים לגבי הורדת תקרת ההכנסה מ-400 מיליון ₪. יו"ר הוועדה פנה לנציגי האוצר וביקש למצוא פתרונות מוסדרים לנושא הרגולציה לתקופת הביניים, עד להקמתו של הרגולטור המובטח, לאחר שבנק ישראל ואגף הפיקוח על שוק ההון אמרו כי לא נמצאים בידיהם כיום הכלים להיות המפקח.

"אנחנו רואים היום במערכת הבנקאית את חוסר התחרות, וברור שיש כאן בעיה. דווקא בשוק הנדל"ן אנו לא רואים את הבעיה באשראי באותה חריפות, ולכן יש פתרונות אחרים שניתן לגייס כבטוחות שאינם ביתו של אדם, כמו למשל המלאי של העסק. מרווחי הריבית של הבנקים בשוק האשראי לעסקים הקטנים, מחייבים אותנו לפעול", אמר יו"ר הוועדה.

בשבוע הבא יוקראו סעיפי הצעת החוק וחה"כ יצביעו עליו.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x