בנק ישראל מעדכן את אופן חישוב המשקלות בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי

חלקו של היורו יורד, מה עולה?

 

 
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/10/2015

בנק ישראל מחשב ומפרסם מדד שער חליפין נומינלי אפקטיבי על בסיס יומי, בדומה לבנקים מרכזיים אחרים. מדד זה מורכב מממוצע משוקלל של מספר שערי חליפין, המבטא את החשיבות היחסית של כל מטבע בסחר החוץ של ישראל. 

המשקולות במדד הקיים עודכנו לאחרונה בשנת 2009, ומאז חלו שינויים בהרכב הסחר של ישראל.  לפיכך, בחן בנק ישראל את עדכון המשקולות במדד על מנת שייצג בצורה המדויקת והעדכנית ביותר את שער החליפין הנומינלי אפקטיבי. נוסף על השינויים בהתפלגות הסחר בסחורות, המדד המעודכן מבוסס גם על נתוני ההתפלגות הגיאוגרפית של הסחר בשירותים עסקיים, אשר לא היו זמינים בעת חישוב המשקלות למדד הישן. חלקם של שירותים אלו בסחר גדל בהתמדה והגיע להיקף של כרבע ממנו. 

המשקולות במדד החדש מחושבות על בסיס נתוני זרמי סחר בילטרליים של סחורות ושירותים תוך תיקון לתחרות מצד שלישי – המתבטאת בכך שהיצוא הישראלי מתחרה ביצרנים ממספר רב של מדינות בכל שוק אליו הוא מייצא, ולא רק ביצרנים המקומיים של אותה מדינה. המדד החדש כולל 33 מדינות ו – 26 מטבעות (הפער נובע מכך ש-8 מדינות אירופאיות הנכללות במדד משתמשות באותו מטבע - האירו), לעומת המדד הקודם שכלל 38 מדינות ו-28 מטבעות.

עדכון המשקולות הביא לעלייה במשקל של הדולר האמריקאי, כתוצאה מהכללת הסחר בשירותים שכמחצית ממנו מתקיים עם  ארה"ב, וכן לעלייה במשקלה של סין, כתוצאה מהגידול בסחר עמה. במקביל חלה ירידה במשקלן של מדינות גוש האירו. בסך הכול, השפעת השינויים על המדד עצמו אינה גדולה, והמדד החדש מצביע על תמונה דומה לזו העולה מהתפתחות המדד הישן.  כתוצאה מהתחזקות הדולר בעולם בשנה האחרונה, המדד המעודכן מצביע על רמת שער חליפין מפוחתת מעט לעומת המדד הישן, אולם גם על פי המדד החדש רמת שער החליפין הנה המיוספת ביותר מזה זמן רב.

טבלה: עדכון המשקולות של המטבעות העיקריים בשער החליפין האפקטיבי

(אחוזים)

המטבע

המשקל הישן

המשקל החדש

אירו

32.6

26.4

דולר

24.8

26.4

יואן

5.7

10.2

פאונד

5.2

6.0

לירה טורקית

3.9

4.6

שאר המטבעות[1]

27.8

26.4[1]  המשקולות המלאים מופיעים כאן לקישור למסמך המלא נא כאן


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x