מלחמת העולמות בין מיילן לפריגו עולה שלב

לעת עתה מיילן לא תצטרף למדדי הבורסה

 

 
יור החברה רוברט קורי ומנכל יוסי ביינארט הבורסה יור החברה רוברט קורי ומנכל יוסי ביינארט הבורסה
 

יניב פרידמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/11/2015

הבוקר הבהירה הבורסה, לעניין כניסתה של מיילן למדדי הבורסה, כי הואיל וחברת מיילן פרסמה הצעה לרכישת מניות Perrigo Company Plc ("הצעת הרכש" ו"פריגו") ומאחר שקיימת יותר מאפשרות אחת למועדים ולשלבים של הצעת הרכש, כי אז תודיע הבורסה כי 

1. במקרה שהצעת הרכש תיענה - החלפת מניות פריגו במניות מיילן במדדי הבורסה מיילן תצורף למדדי הבורסה באופן המפורט להלן, לפי העניין:

במקרה בו תיענה הצעת הרכש שפרסמה חברת מיילן לרכישת פריגו (כלומר, רוב בעלי המניות של פריגו יענו להצעת הרכש שפרסמה חברת מיילן) – מיילן (ני"ע: 1136704) תחליף  במועד עדכון המדדים שיחול ב-15 בדצמבר. את פריגו (ני"ע: 1130669) במדדים בהם נכללת פריגו. ההחלפה כאמור תבוצע לכל המאוחר
תפורסם ב-15 בנובמבר 2015 (לאחר הודעת מיילן לפיה הצעת הרכש נענתה). הודעה על מועד ואופן צירופה של מיילן למדדי הבורסה וגריעתה של פריגו מהמדדים,

2.במקרה בו הצעת הרכש לא תיענה, תיווסף מיילן למדדי הבורסה במועד עדכון המדדים 2. במקרה שהצעת הרכש לא תיענה - הוספת מניות מיילן למדדי הבורסה  החצי שנתי שיחול ב-15 בדצמבר 2015. מהמדדים לא יגרעו מניות בשל צירוף מיילן למדדים.

3. יובהר כי מיילן לא תצורף למדדי הבורסה במסלול מהיר. (לאחר הודעת מיילן לפיה הצעת הרכש לא נענתה). הודעה על אופן והתנאים לצירופה של מיילן למדדי הבורסה,(לאחר הודעת מיילן לפיה הצעת הרכש לא נענתה). הודעה על אופן והתנאים לצירופה של מיילן למדדי הבורסה, תפורסם ב-15 בנובמבר 2015

מילן,המתחרה הגדולה של טבע,החלה מהיום להיסחר ברשום כפול גם בארץ היום בבורסה. כמי שסירבה להצעה של טבע לקנייה בסכום של 40 מיליארד דולר. כנראה יש לה תוכניות אחרות והיא לקנות את חברת התרופות פריגו כבר סירבה להצעת מחיר של 30 מיליארד דולר.

יו"ר מיילן, רוברט קורי אמר כי "אני שמח על קבלת הפנים החמימה שקיבלנו בבורסה הישראלית. אנחנו מחויבים לישראל, בלי קשר לעסקת פריגו. השוק הישראלי מאוד מעניין אותנו, אנו רוצים להכיר אותו מקרוב, אני סקרן לגבי התרבות העסקית ומאוד נרצה לעשות כאן עסקים לטווח ארוך".
 
מנכ"ל הבורסה, יוסי ביינארט אמר כי מנכ"ל הבורסה, יוסי ביינארט אמר כי "אנחנו גאים על כניסתה של חברת מיילן לבורסה ואנו מקווים – כפי שאומר הציטוט המוכר – שזוהי תחילתה של ידידות מופלאה וארוכת טווח

הצהרות ומעשים לחוד, לפיכך יש שלושה תרחישים אפשריים:

מיילן מצליחה לקנות את פריגו, מיילן מוותרת על פריגו, אבל נשארת בישראל ומגדילה פעילות, אולי אפילו רוכשת חברה מקומית, והאפשרות האחרת, זו שתגרום הכי פחות נחת למשקיעים, היא שמיילן, במידה ולא תצליח לרכוש את פריגו, תחליט לסגור את העסק ולעזוב את הבורסה. 

בכל מקרה, אין ספק שיהיה מעניין לראות אם המהלך של מיילן השתלם לה והאם בסופו של דבר היא אכן תרכוש את פריגו

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x