מגדלי הים התיכון השלימה בהצלחה גיוס של 100 מיליון שקל בשלב המוסדי

בהנפקה נרשמו ביקושים בסך כולל של 322 מיליון שקל,בעקבות ביקושי היתר נקבעה בשלב המוסדי ריבית שקלית קבועה של 3.35%

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/11/2015

הצלחה גדולה להנפקת איגרות החוב של רשת הדיור המוגן, חברת מגדלי הים התיכון. במסגרת השלב המוסדי של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב'), נרשמו ביקושי יתר בסך של כ-322 מיליון שקל, למעלה מפי 3 מהסכום שביקשה החברה לגייס. בסופו של שלב זה, החליטה החברה לגייס מהמשקיעים המוסדיים כ-100 מיליון שקל. את הנפקת החברה הובילו החתמים פועלים-אי.בי.אי, איפקס הנפקות, אקסלנס חיתום, ברק קפיטל חיתום וא.ס. ברטמן.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב שקליות, הנושאות ריבית קבועה, עם מח"מ של 5.5 שנים, העומדות לפרעון בין השנים 2019-2023, ב-5 תשלומים שנתיים. החברה הציעה את איגרות החוב עם שיעור ריבית מקסימלית של 4.2%, אך בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע שיעור הריבית בשלב המוסדי לרמה נמוכה יותר של %3.35. איגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג של A2 עם אופק יציב.

יצוין, כי נכון לסוף המחצית הראשונה של שנת 2015, לחברה הון עצמי בסך של כ-640 מיליון שקל (כ-937 מיליון שקל הון עצמי בתוספת מיסים נדחים ), מול מאזן בסך של כ-2.58 מיליארד שקל, וכן לחודש יולי השנה לחברה חוב פיננסי בסך של כ-373 מיליון שקל, המהווה יחס חוב למאזן של כ-14.5%.

דורון ארנון, מנכ"ל רשת מגדלי הים התיכון מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת, תוך הבעת אמון בחברה ובחוסנה הפיננסי. תמורת ההנפקה תשמש את החברה בהמשך פעילותה להשבחת נכסי הרשת ולאיתור הזדמנויות השקעה בנכסים חדשים לצורך פיתוחה".

רשת "מגדלי הים התיכון" הינה החברה המובילה והוותיקה בענף הדיור המוגן בישראל. החברה פועלת מזה כ-30 שנה ובבעלותה 6 נכסי דיור מוגן: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בסביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה והבית בירושלים שהחל באכלוס בחודש פברואר 2015. בנוסף, לחברה נכס נוסף בהקמה - הבית בגני תקווה. בסך הכל בבעלות החברה למעלה מ- 1,600  יחידות דיור, מתוכן כ-325 יחידות דיור בשלבי הקמה בגני תקווה וכן כ-116 יחידות דיור בבית בירושלים  שנרכש ב-2014. הרשת שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים ובוחנת המשך ייזום או רכישה של פרויקטים נוספים בתחום. כיו"ר החברה מכהן מוטי קירשנבאום ומנכ"ל החברה הוא דורון ארנון.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x