גיל דטנר >> עדכון מעלה למניית שופרסל

מה מחיר היעד החדש?

 

 
 

גיל דטנר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/11/2015

לאחר שהעלינו בעדכון האחרון )באוגוסט( את מחיר היעד למניית שופרסל מ 6.2- ל 8.2-ש"ח, אנו שוב מעלים את מחיר היעד שלנו ל 10- ש"ח – על רקע המשבר ההולך ומחמיר ברשת מגה. למעשה, השפעת הקשיים במגה ניכרת כבר בשיפור בתוצאות שופרסל ברבעון.

האופטימיות שלנו אמנם מרוסנת )לפחות יחסית לשוק(, נוכח העובדה כי חלק ניכר מהחנויות שמגה תסגור יאכלסו על ידי שחקני דיסקאונט, שצפויים להגדיל משמעותית את המחזור של אותן חנויות - באמצעות מחירים נמוכים ואהדת הציבור - דבר שיבוא על חשבון נתח השוק של שופרסל באותם אזורים.

דגשים מהרבעון. שורת ההכנסות נותרה ללא שינוי של ממש, כאשר ירידה של 5.2% בשטח המכירה קוזז על ידי גידול של 6.8% במכירות למ"ר )וצמיחה של 1.4% במכירות בחנויות זהות(. שיעור הרווח הגולמי המשיך להשתפר ועמד על 24.7% ברבעון, בהשוואה לשיעור של 20.9% ברבעון המקביל אשתקד, ושיעור של 24.4% ברבעון השני של 2015 . החברה הסבירה את השיפור על ידי הטבה בתנאי הסחר, אך אין לנו ספק כי הפחתת הלחץ התחרותי תורמת רבות. הוצאות התפעול כאחוז מהמחזור עמדו על 22% , בהשוואה ל 21.8%- באותו תקופה אשתקד. בשורה התחתונה, הרווח הנקי הסתכם ב 47 מ' ש"ח )כולל רווח משערוך נדל"ן . בסך של 5 מ' ש"ח(, מול הפסד של 24 מ' ש"ח ברבעון השלישי של 2014 במבט קדימה. המומנטום החיובי ימשך אל תוך הרבעון הרביעי, לאור המתרחש במגה – רוב הספקים של הרשת מגבילים את חשיפתם, מה שמוביל לחוסרים בחנויות הרשת ופוגע במכירות. במבט יותר רחב, השוק נותר חלש יחסית בשל צמיחה אנמית בביקושים -

מתחילת השנה ועד לחודש אוגוסט, השוק צמח ב 1.2% בלבד במונחים כספיים. כמו כן, הסביבה האינפלציונית הנמוכה והרגישות למחירי המזון מקשים על עליות מחירים. שיעור הרווח הגולמי ייהנה מהפעלת המרלו"ג החדש ב 2016, ומסביבה תחרותית יותר נוחה. הגידול בחדירת המותג הפרטי גם הוא ייתן לחברה מנוף מול הספקים. מנגד, תיסוף הדולר, והאפשרות שמחירי הסחורות יעלו )השפעה אפשרית של מחזור אל ניניו עוצמתי במיוחד(, והתחזקות מגזר הדיסקאונט מאותתים כי יהיה קשה לשיעור הרווח הגולמי לעלות . מעל 24.5% הוצאות תפעול. 

העליות הנוספות המתכוננות בשכר המינימום ב 2016 ו 2015 יכבידו על הרווחיות של הרשת, במיוחד נוכח הקושי לגלגל את ההוצאות האלה דרך העלאת מחירים. מחיר יעד והמלצה. אנו מעלים את מחיר היעד שלנו ל 10 ש"ח, בשל ההידרדרות הנוספת במצבה של מגה והשיפור בסביבה התחרותית, אך נשארים בתשואת חסר. הסנטימנט בטווח הקצר ימשיך לעקוב אחרי גורלה של מגה.

האנליסט גיל דטנר מלאומי שוקי הון 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x