שוק הסלולר הולך לעבור תנודיות גבוה עד שיגיע לרווחיות

 

 
 

אריאל ביטון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/11/2015

סלקום מפרסמת דוחות לא רעים לרבעון השלישי של 2015.  בהתאם לצפי, נמשכת מגמת ההתייצבות, כאשר להערכתנו, ישנה אפשרות סבירה שנתחיל לראות זחילה כלפי מעלה החל מתחילת 2016.    
 
בתחום הסלולאר החברה הציגה גידול של חצי שקל ב-ARPU, לרמה של 66 ₪.  בדומה לפרטנר, הנתון הושפע מהכנסות עונתיות מנדידה, אשר צפויות לקטון ברבעון הבא.  חלה ירידה מינורית בשיעור הנטישה (מ-10.2% ברבעון השני ל-10.1% ברבעון הנוכחי) וחל קיטון של 16 אלף מנויי סלולאר (כולם מנויי pre-paid).  לשם השוואה, פרטנר איבדה 32 אלף מנויי pre-paid, אולם פיצתה על כך בגיוס 24 אלף מנויי Post paid, נתון שתרם לקיטון נטו נמוך יותר במצבת המנויים שלה.
הסכם רכישת גולן ממתין לאישור רגולטורי, כאשר התוכנית של סלקום היא לשמר את המותג ואת התנאים של לקוחות גולן.  בכך, סלקום מכוונת ליצירת מותג דיסקאונט בדומה ל-012 של פרטנר.
 
בתחום האינטרנט (נטוויז'ן) החברה גייסה הרבעון כ-28 אלף לקוחות שוק סיטונאי (לקוחות חבילת תשתית+ספק) והגיעה ל- 70 אלף.  הפעילות בתחום הציגה יציבות יחסית בהכנסות וברווחיות התפעולית.  ה-EBITDA שמרה על יציבות, ברמה של 53 מיליון ₪, המגלמים רווחיות EBITDA של 22.3%.  החברה לא דיווחה על רווחיות פעילות מכירת שירותי אינטרנט במודל השוק הסיטונאי, בניגוד לפרטנר אשר דיווחה על הפסדים בתחום.  קשה בשלב זה להעריך האם פעילות זו איננה רווחית גם עבור סלקום, אולם סביר להניח כי לא מדובר בפעילות אשר תוביל לשיפור ברווחיות.  נכון להיום, נראה שרפורמת השוק הסיטונאי לא הובילה לשיפור ברווחיות החברות בפעילות האינטרנט ולא ברור אם בעתיד המצב ישתנה.
 
בתחום מכירות הציוד חל קיטון של כ-4%, יחסית לרבעון השני, וזאת עקב קיטון של כ-22% במכירות מכשירים, אשר קוזז חלקית על ידי גידול במכירות ציוד קצה על ידי נטוויז'ן. 
 
סלקום ממשיכה בגיוס לקוחות למוצר הטלוויזיה שלה, כאשר מצבת המנויים עמדה על כ- 50 אלף בתי אב בסוף הרבעון (יחסית למעל 40 אלף בסוף הרבעון הקודם).  בשלב זה החברה איננה מפרסמת נתונים על רווחיות הפעילות, אולם סביר להניח כי הפעילות עדיין איננה מאוזנת.  היתרון העיקרי בפעילות זו הוא האפשרות להציע ללקוחות החברה חבילות טריפל (טלוויזיה, טלפוניה ביתית ואינטרנט).  חבילות מסוג זה מסייעות בשימור לקוחות ומאפשרות תמחור נוח מבחינת החברה. 
 
השקעות – בדומה לפרטנר החברה מדווחת על ירידה משמעותית, של כ-41%, ברמת ההשקעות אותן היא ביצעה הרבעון, ביחס לרבעון מקביל ב-2014.  הרמיזה כאן היא ברורה – המצב בשוק איננו מאפשר רווחיות נורמלית והתוצאה היא ירידה באיכות השירות.  נראה שמנכ"ל משרד התקשורת מסכים עם כך ומעוניין לראות עלייה בהכנסות אשר תוביל לחזרה לרמות השקעה נורמליות.
 
בסה"כ, קצב ההכנסות הנוכחי עומד על כ-4.1 מיליארד ₪, ברווח תפעולי כ-0.4 מיליארד ₪ ו-EBITDA של כ-0.9 מיליארד ₪.  בדומה לפרטנר, נתוני הרבעון הנוכחי אינם מייצגים, כאשר הצפי הוא לשיפור בכל המדדים תוך מספר רבעונים. 
 
"נראה שהענף עומד לפני תחילת חזרה לרציונליות ופסי רווחיות, כאשר בטווח הקרוב צפויה תנודתיות גבוהה בהתאם להחלטות הרגולטור בנושא מיזוג סלקום-גולן ופתרון נושא השוק הסיטונאי בטלפוניה הקווית".

אוריאל ביטון, אנליסט התקשורת של בית ההשקעות הלמן אלדובי 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x