אושרה תוכנית פינוי בינוי ברחוב טהון, קריית היובל, ירושלים

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2015

ועדת המשנה להתנגדויות, דנה ביום ב', (23.11) בתכניות לשני מתחמים לפינוי-בינוי ברחוב טהון, שבשכונת קריית היובל שבירושלים והחליטה לאשר את התכניות.

התכניות הנן תכניות מפורטות המתייחסות לשני מתחמים, 3 ו- 4 בתכנון הכולל להתחדשות רחוב טהון בקרית היובל, ירושלים. מדובר בתכניות שהוגשו ע"י יזמים פרטיים וקודמו במקביל. התכניות מציעות הריסה של המבנים הקיימים בתחומן והקמת בינוי חדש, המממש את חזון תכנית האב יובלים גנים, ביצירת שדרה ציבורית- עירונית אינטנסיבית ומרובת שימושים לאורך רחוב טהון, שתהווה חלק משמעותי בשלד המרחב הציבורי של שכונות קריית היובל ועיר גנים.

תכנית 101-0201467 מתייחסת למתחם 3 בתכנון הכולל לרחוב טהון, הממוקם בין רחוב חנה סנש לשד' הנרייטה סאלד, ובתחומו שטח ציבורי פתוח וחנייה. שטח המתחם כ- 8 ד' וקיימות בו 36 יח"ד בחמישה בניינים מתקופת השיכון הציבורי. תכנית 101-0244947 מתייחסת למתחם 4, הממוקם ממזרח לרחוב חנה סנש, בקרבה למרכז המסחרי של קריית היובל, ששטחו כ- 3 ד' וקיימות בו 30 יח"ד בשני בניינים. 

שתי התכניות מציעות יחד תוספת של 189 יח"ד ל-66 יח"ד הקיימות (סה"כ 255 יח"ד) בשורת מבנים חדשים בעלי חזית מסחרית היוצרים שדרה עירונית לאורך רחוב טהון. במתחם 3 מוצעים שישה בנייני מגורי בגובה שמונה קומות ומגדל בגובה 19 קומות בפינת שד' הנרייטה סאלד, מול פסל "המפלצת" ("הגולם") ובמתחם 4 מוצעים שני מגדלים בגובה 20 קומות. בנוסף מוצעים מתחם 3 גינה ציבורית ושטח מבונה לטובת הציבור ובמתחם 4 גינה ושטח מבונה לצרכי ציבור.
שתי התכניות מציעות הרחבה של תחום הדרך ברחוב טהון, באופן אשר יאפשר מעבר קו רכבת קלה לאורכו בעתיד. 

התכניות לוו בדו"ח שמאי מפורט בהתאם לתקן 21 והוכנו בליווי תסקיר חברתי שכלל מיפוי אוכלוסייה וצרכים של הדיירים הקיימים, ומציעות תמהיל יחידות דיור הכולל גם דירות קטנות. 
הועדה קיבלה חלק מההתנגדויות, דחתה את מרביתן ואישרה את התכנית. ככלל התרשמה הועדה כי קיימת הסכמה רחבה לתכנית בקרב תושבי המתחם.
דלית זילבר, הממונה על המחוז, ברכה על התכניות, וציינה כי "מדובר במתווה איכותי להתחדשות עירונית, המתחשב בערכי המקום, מאפשר תוספת יח"ד משמעותית במרקם העירוני, תוך שיפור משמעותי של המרחב הציבורי." 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x