רמי לוי ההכנסות ברבעון השלישי של 2015 צמחו לכ-1.02 מיליארד שקל

 

 
רמי לוירמי לוי
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/12/2015


הרשת מונה כיום 34 סניפים והיא צפויה להתרחב ולמנות 42 סניפים עד הרבעון השלישי של  שנת 2016 (מתוכם 2 סניפים בזכיינות), באמצעות פתיחת 8 סניפים חדשים 

לאחרונה השיקה החברה את המותג הפרטי שיכלול בשלב הראשון כ- 400 מוצרים, החלה לייבא בשר טרי מפולין תחת המותג "רמי לוי המעדניה", הובילה דרך והוציאה את הבשר הקפוא שמופשר ומעובד, והחליטה למכור בשר טרי במחיר זול יותר מהבקר הקפוא, המופשר והמעובד. הרשת החלה תהליך של יבוא גבינות מתוך כוונה להוריד את מחירי הגבינות בעשרות אחוזים

 ביוני 2015 החלה החברה בתפעול המרכז הלוגיסטי שהקימה לטיפול בהזמנות אינטרנט באיזור גוש דן. המרכז מתפרס על פני כ- 3,000 מ"ר 

רמי לוי, מנכ"ל החברה: "רשת רמי לוי המשיכה ברבעון השלישי של שנת 2015 לדבוק באסטרטגיית החברה מזה 38 שנה: במרכזה הקפדה על סל המוצרים הזול במדינה המוצע ללקוחות שלא על חשבון איכות ושירות, והצבת טובת הצרכן בראש סדר העדיפויות. אסטרטגיה זו מוכיחה שזו הדרך הנכונה ורשת רמי לוי היא  הרשת הצומחת ביותר בישראל בענף קמעונאות המזון. אסטרטגיה זו מתבטאת בהקטנה מסויימת של רווחיות הרשת לטובת הלקוח, וזאת לצד המשך מגמת הגידול בהכנסות ובהיקפי הפעילות שלנו. אנו מאמינים כי מדיניות זו תוכיח את עצמה בטווח הארוך יותר. בתשעת החודשים הראשונים של השנה המשכנו להגדיל את היקפי הפעילות  שלנו ולחזק את הקשר עם קהל לקוחותינו. המשכנו ביישום תכניתנו לפתיחת סניפים חדשים בישובים בהם עדיין אין ללקוחותינו נגישות אלינו וחיזקנו את המותג הפרטי. "

רשת חנויות המזון, רמי לוי שיווק השקמה, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2015:

רשת רמי לוי שיווק השקמה סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2015 עם צמיחה של כ-16% בהכנסותיה לרמה של כ-1.02 מיליארד שקל, בהשוואה להכנסות של כ-885.1 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2014. העלייה בהכנסות נבעה מפתיחת  סניפים חדשים. בכך מראה הרשת את הצמיחה הגדולה ביותר בענף למרות ירידה של 3.21% במכירות החנויות הזהות.

רשת רמי לוי ממשיכה ליישם את תכנית ההתרחבות ארוכת הטווח שלה, והיא צפויה למנות 42 סניפים עד הרבעון השלישי של שנת 2016. כיום, לרשת רמי לוי 34 סניפים פעילים, מתוכם שני סניפי זכיינות, והיא פועלת להתרחבות נוספת באמצעות פתיחת 8 סניפים חדשים שיוקמו בהדרגה בערים הבאות: יבנה, מבשרת, אריאל,רחובות, בית שמש, חולון עטרות ואילת.

הרווח הגולמי של רמי לוי שיווק השקמה ברבעון השלישי של שנת 2015 עלה בכ-22% לכ-220.8 מיליון שקל (21.56% מהמכירות), בהשוואה לכ-180.6 מיליון שקל (20.41% מהמכירות) ברבעון המקביל בשנת 2014. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר מאיחוד מלוא הפעילות של חברת ביכורי השקמה החל מחודש אוגוסט 2015.

הרווח התפעולי של רמי לוי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ-21.2 מיליון שקל (2.07% מהמכירות), בהשוואה לכ-24.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (2.81% מהמכירות). הירידה בשיעור הרווח התפעולי נובעת מעלייה בהוצאות המכירה והשיווק כתוצאה מגידול בהוצאות שכר, החשמל והארנונה ומעליה בהוצאות תפעול אחרות, לרבות הוצאות חברת ביכורי השקמה שאוחדו לראשונה ברבעון המדווח, וכן בעלייה בהוצאות חד פעמיות בגין השמה והדרכה של כוח אדם בסניפים חדשים שטרם החלו לפעול ורכישת מלוא הפעילות בביכורי השקמה. 

ה-EBITDA של רמי לוי שיווק השקמה ברבעון השלישי של שנת 2015 עלה לכ-32.1 מיליון שקל, לעומת כ-31.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של רמי לוי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ-15.8 מיליון שקל,  בהשוואה לכ-20.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה בעיקרה מהירידה בשיעור הרווח התפעולי. 

רשת רמי לוי סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 עם צמיחה של כ-17% בהכנסותיה לרמה של כ-2.99 מיליארד שקל, בהשוואה להכנסות של כ-2.56 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2014. העלייה בהכנסות נבעה מפתיחת  סניפים חדשים, בקיזוז ירידה  של כ-0.86% במכירות של החנויות הזהות, ללא המכירות בשני סניפי הזכיינות, וזאת כתוצאה מהמשך הוזלת המחירים ומתן מבצעים מעמיקים לצרכן וחיזוק היסודות של החברה - הלקוחות. 

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 עלה בכ-18% לכ-632.9 מיליון שקל (21.14% מהמכירות), בהשוואה לכ-538.3 מיליון שקל (21.06%) בתקופה המקבילה בשנת 2014. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר משיפור תנאי הסחר.

הרווח התפעולי של רמי לוי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם בכ-77.3 מיליון שקל (2.58% מהמכירות), בהשוואה לכ-97.3 מיליון שקל (3.81% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בשיעור הרווח התפעולי נובעת מעלייה בהוצאות המכירה והשיווק כתוצאה מגידול בהוצאות השכר, החשמל והארנונה ומעליה בהוצאות תפעול אחרות, לרבות הוצאות חברת ביכורי השקמה שאוחדו לראשונה ברבעון המדווח. הירידה הושפעה גם מכך, שאשתקד  התוצאות כללו הכנסה חד פעמית בסך של כ-9.2 מיליון שקל שעיקרה בגין קבלת תשלום מחברת הביטוח, בעוד שבתקופה המדווחת נרשמה הכנסה חד פעמית בסך של כ-2 מיליון שקל.

ה-EBITDA של רמי לוי שיווק השקמה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם בכ-106.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-117.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של רמי לוי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם בכ-58.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-74.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה בעיקרה מהירידה בשיעור הרווח התפעולי, ומהורדת המחירים לצרכן. 

ממאזנה של רשת רמי לוי עולה, כי בקופתה מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-262 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה מסתכם בכ-328.4 מיליון שקל, וזאת לאחר חלוקת דיווידנדים בסך של כ-47 מיליון שקל מתחילת השנה, חלוקה בסך של כ-79 מיליון שקל שבוצעה בשנת 2014 וחלוקה בסך של כ-72 מיליון שקל בשנת 2013. דירקטוריון הרשת אישר חלוקת דיבידנד נוספת בסך של 13 מליון ש"ח. בסך הכל חילקה החברה 595.5 מיליוני שקל דיבידנד מאז שהונפקה לציבור במאי 2007.

בשבוע שעבר הודיעה החברה כי החל מיום ה-31.12.2015, תיפסק פעילותה של חברת הבת (100%) ביכורי השקמה, ופעילות זו תועבר לביצוע במישרין על ידי רשת רמי לוי שיווק השקמה במטרה לשפר את יעילותה התפעולית והניהולית בתחום הפירות והירקות. בהקשר זה יצוין, כי בחודש אוגוסט האחרון השלימה רשת רמי לוי שיווק השקמה את רכישת מלוא המניות של חברת ביכורי השקמה, כפי שבא לידי ביטוי בתוצאות רבעון השלישי של השנה.

רשת רמי לוי שיווק השקמה, בניהולו של רמי לוי, פועלת למעלה מ-38 שנה כרשת חנויות דיסקאונט בתחומי המזון והטואלטיקה. הרשת פועלת הן במגזר הקמעונאי והן במגזר הסיטונאי, ומפעילה כיום 32 סניפי סופרמרקט, (ועוד 2 סניפים הפועלים בשיטת הזכיינות). החברה מנהלת שיתוף פעולה עם חברת ישרכארט במסגרתו הוקם מועדון צרכני חברתי שהחברה מציעה ללקוחותיה להצטרף אליו. המועדון מציע הצטרפות בנתיב של כרטיס אשראי רגיל או כרטיס אשראי נטען שהלקוח יכול להטעין בו כסף ולבצע בעזרתו רכישות, ללקוחות שאינם יכולים לקבל כרטיס אשראי רגיל או שאינם מעוניינים בכרטיס אשראי נוסף. מאז השקתו נרשמו לשורות המועדון כ-390,000 לקוחות חדשים. לחברה כ- 140,000 מנויים סלולריים כמפעיל סלולארי וירטואלי. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x