לקראת חנוכה >> חצי מהישראלים מעדיפים את סופגניית התות

97% מדליקים נרות

 

 
משה כהן קרדיט חסדי נעמימשה כהן קרדיט חסדי נעמי
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/12/2015

49% מהציבור מעדיפים את סופגניית התות המסורתית. כך עולה מסקר שערכה עמותת חסדי נעמי באמצעות מכון הסקרים "רפי סמית" בקרב מדגם מייצג של 500 אנשים. מיד לאחר סופגניית התות מעדיפים 25% מהציבור הישראלי את סופגנית ריבת החלב ו11% מהציבור מעדיף סופגניות בטעם שוקולד. ל12% אין דעה או מעדיפים ריבה בלי מילוי. עוד עולה מהסקר ש97% מההורים לילדים מתחת לגיל 18 ציינו שנוהגים להדליק נרות בחנוכה, רובם בכל הימים. 94% מההורים מדליקים בעיקר עם המשפחה. 86% מההורים המסורתיים נוהגים להדליק נרות כל הימים  95% מההורים החילוניים נוהגים להדליק נרות לפחות פעם אחת. 

כמעט רבע מהציבור לא יקנה סופגניות. חצי מאלו שכן יקנו יבצעו את הרכישה במאפיות בוטיק!

23% מהציבור לא יקנה סופגניות – כך עולה מסקר של עמותת חסדי נעמי שנעשה על ידי מכון המחקר "רפי סמית". מתוך אלו שכן יקנו סופגניות,( 77% מהציבור) חצי יבצעו את הרכישה – במאפיות בוטיק, שליש ברשתות השיווק – ורק 8% מהם ירכשו את סופגניותיהם במכולות. 

עוד עולה מהסקר ש58% מהציבור שקונה סופגניות מוכן להשקיע רק  4 שקלים ומטה, אך 37% מהציבור שקונה סופגניות מוכן להשקיע  בין 5 ועד 9 שקלים. 5%  מרוכשי הסופגניות מוכנים להשקיע 10 שקלים  ויותר.

מהסקר עולה שהורים לילדים מוכנים לשלם פחות כסף מאשר אלו שאין להם ילדים – 36% מההורים מוכנים לשלם מעל 5 ₪ לסופגניה, לעומת  49% מאלו שאין להם ילדים שמוכנים לשלם סכום זה. 

בנוסף, מי שקונה במאפיית בוטיק מלכתחילה מבין שכנראה יצטרך להשקיע בין 5 ל9 ₪ ומוכן לעשות זאת: 59% מהקונים במאפיות בוטיק מוכנים להשקיע מעל 5 ₪  ועד ל9, לעומתם רק 21% שיקנו ברשתות השיווק, מוכנים יהיו להשקיע סכום זה. כמו כן באופן טבעי רוב האנשים שמוכנים לשלם 10 שח לסופגניה מגיעים למאפיות הבוטיק.

בנוסף, 41% מהחילוניים שקונים סופגניות מוכנים להשקיע בין 5 ל 9 ₪ בסופגניה בעוד ש73% מהדתיים לא מוכנים להשקיע יותר מ4 ₪

לדברי משה כהן מנכ"ל עמותת חסדי נעמי העמותה הגדולה בישראל לחלוקת מזון מנסיון העמותה לצד סיבות בריאותיות והעדפות טעם חלק נכבד מהאנשים שלא יקנו סופגניות בוחרים בצעד זה מטעמי חיסכון. "בישראל של היום יש אנשים שחוסכים בלחם או במקרה הטוב אוכלים לחם וגבינה לכן איני מופתע שרבע מהישראלים לא יקנו סופגניות, אין ספק שחלק גדול מהם עושה זאת לאור השיקולים הכלכליים דבר שמצער עד מאוד. עמותת חסדי נעמי תמשיך לפעול ולהוביל את פעולות הרווחה בישראל ואע"פ שעם השנים הקשיים רק גדלים כולי תקווה שיבוא יום ונהיה מובטלים"

כמעט חצי מהישראלים לא נותנים דמי חנוכה – החרדים והדתיים נותנים הכי הרבה
42% מההורים לא נותנים דמי חנוכה. כך עולה מסקר שערכה עמותת חסדי נעמי העמותה הגדולה בישראל לחלוקת מזון באמצעות מכון המחקר "רפי סמית", בקרב מדגם מייצג של 500 הורים. 31% מההורים נותנים עד 50 שקלים, 18% בין 50 ל100 ו7% נותנים מעל 100 שקלים דמי חנוכה – בעיקר חרדים ודתיים.

כמות החילוניים שנותנים דמי חנוכה הוא הנמוך ביחס לשאר האוכלוסיות: 51% מהחילוניים אינם נותנים דמי חנוכה ו49% כן נותנים דמי חנוכה.  26% מההורים החילוניים נותנים עד 50 ₪ ו17% נותנים בין 50 ל100 ₪. לעומת החילוניים אחוז ההורים הדתיים והחרדים שנותנים דמי חנוכה עומד על61%  ו39% מהם שאינם נותנים דמי חנוכה: 23% מההורים הדתיים בישראל נותנים בין 50 ל100 שח, 20% מהם נותנים עד 50 ש"ח, ו14% מעל 100.

כמות ההורים המסורתיים שנותנים דמי חנוכה הוא הגבוהה ביותר ועומד על 71%, מההורים המסורתיים בישראל, שנותנים דמי חנוכה ו29% מהם אינם נותנים דמי חנוכה: 15% מההורים המסורתיים בישראל נותנים בין 50 ל100 שח בעוד ש48% נותנים עד 50 ₪. 

אם לוקחים את הממצאים ומפלחים את הנתונים אך ורק ביחס לאוכלוסיית ההורים שנותנת דמי חנוכה  - מקבלים שאחוז ההורים המסורתיים שנותנים דמי חנוכה לילדים הוא הגבוה ביותר (71%), אולם הם נותנים לילדיהם פחות כסף מאשר חילוניים ודתיים. ההורים הדתיים נותנים לילדיהם הכי הרבה כסף  - כ22% מהם (כל הורה חמישי) נותנים דמי חנוכה – מעל 100 ₪. בעוד שרק 11% מהמסורתיים נותנים סכום זה ורק 7% מהחילוניים

ההורים הדתיים והחרדים מובילים גם במדרגה השניה של דמי החנוכה ואחוז נותני דמי החנוכה בין 50- ל100 באוכלוסיה זו עומד על 38%, בקטגוריה זו מיד אחריהם מגיעים החילוניים עם 35% והאחרונים הם המסורתיים עם 20% מהם שנותנים בין 50 ל100. נותני דמי החנוכה הנמוכים ביותר (עד 50 ₪) הם המסורתיים, כ69% מהם נותנים עד 50 ₪, כאשר אצל החילוניים מדובר ב54% ודתיים 33%.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x