תושבי ישראל מימשו נטו בחו"ל השקעות פיננסיות (אג"ח ומניות) בהיקף של כ-890 מיליוני דולרים

 

 
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/12/2015

תושבי חוץ –  מימושים של תושבי חוץ באג"ח ממשלתיות סחירות בחו"ל ובמק"ם 

ההשקעות הפיננסיות בישראל:

אגרות חוב ממשלתיות סחירות בחו"ל- בחודש אוקטובר הגיעה לפרעון אג"ח ממשלתית סחירה בחו"ל. בעקבות זאת, נרשמו מימושים נטו של תושבי חוץ בהיקף של כ-710 מיליוני דולרים. 

אגרות חוב ומק"ם הנסחרים בת"א – תושבי חוץ מימשו נטו באוקטובר כ-460 מיליוני דולרים במק"ם בניגוד להשקעות נטו בחודשים אוגוסט וספטמבר בהיקף של כ- 320 מיליוני דולרים, כך נמסר היום מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל. באג"ח הממשלתיות נרשמו השקעות של כ-40 מיליוני דולרים, בהמשך להשקעות נטו בסך 280 מיליוני דולרים בספטמבר. 

השקעות במניות ישראליות – בחודש אוקטובר השקיעו נטו תושבי חוץ כ-45 מיליוני דולרים במניות ישראליות סחירות בבורסה לני"ע בתל-אביב. במניות הישראליות הנסחרות בחו"ל נרשמו השקעות נטו בסך של כ- 20 מיליוני דולרים. 

ההשקעות הישירות בישראל: ההשקעות הישירות במשק, באמצעות מערכת הבנקאות המקומית, הסתכמו בחודש אוקטובר בכ-760 מיליוני דולרים. הפעילות התרכזה בענפי המחקר המדעי והפיתוח ותעשיית חומרי הדברה  וחיטוי לחקלאות.

תושבי ישראל – מימושים נטו של המשקיעים המוסדיים במניות זרות 

ההשקעות הפיננסיות בחו"ל:

בחודש אוקטובר, תושבי ישראל מימשו נטו בחו"ל השקעות פיננסיות (אג"ח ומניות) בהיקף של כ-890 מיליוני דולרים. זאת בהמשך למימושים נטו בהיקף של כ- 720 מיליוני דולרים בחודש ספטמבר. 

מניות – בחודש אוקטובר נרשמו מימושים נטו במניות זרות בחו"ל בסך של כ-870 מיליוני דולרים: מימושים נטו של כמיליארד דולר על ידי המשקיעים המוסדיים ובעיקר חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, קוזזו בחלקם בהשקעות נטו של המגזר העסקי אשר השקיע נטו כ-100 מיליוני דולרים ומשקי הבית אשר השקיעו נטו כ-35 מיליונים.

אג"ח – בחודש אוקטובר מימשו תושבי ישראל נטו אג"ח זרות בהיקף של כ-15 מיליוני דולרים: מימושים נטו בהיקף של כ-220 מיליוני דולרים על ידי המגזר העסקי, ושל כ- 100 מיליוני דולרים על ידי משקי הבית. מנגד, השקעות נטו בהיקף של כ- 310 מיליונים על ידי המשקיעים המוסדיים.

ההשקעות הישירות בחו"ל: בחודש אוקטובר מימשו תושבי ישראל נטו השקעות ישירות בחו"ל בהיקף של כ-90 מיליוני דולרים. עיקר המימושים התבצעו ע"י חברות בענף הפעילות הפיננסית והביטוח. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x