המודל של הרפורמה בבנקים מגיע מארה"ב

 

 
יגאל אלקסלסי,יור E-loanיגאל אלקסלסי,יור E-loan
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/12/2015

תגובתו של יגאל אלקסלסי, יו"ר E-loan, פלטפורמת ההלוואות Peer2Peer לפרסום מסקנות ועדת שטרום: 

"הועדה לקחה בחשבון בשיקוליה שיש חשיבות עליונה לבחון את הצעדים  כפי שנבחנו ובוצעו באנגליה ובארה"ב. יש להניח בצד את המחלוקות בין בנק ישראל למשרד האוצר בדבר הפרדה זו או אחרת של חברות כרטיסי האשראי מהבנקים שכן צעדים אלו הוכיחו יעילות נמוכה בעולם לעניין תחרות. יש לפעול במהירות להטמעת ההמלצות האחרות ובמיוחד אלו המאפשרות גישה אחידה למידע על צרכן האשראי לכלל הגופים המתחרים על מתן אשראי (BANK API), בניית מודל דירוג איכותי לכלל הציבור בישראל ואפשרות לפעול במודל של הלוואות Peer to peer  לעסקים קטנים ובינוניים דבר שטרם אושר על ידי הרשות לניירות ערך". עוד הוסיף אלקסלסי כי "כל פיקוח בישראל על פלטפורמות Peer to peer הוא מבורך ואנו ממליצים לאמץ את מודל הפיקוח האנגלי בעניין זה. חשוב לזכור כי הגופים המציעים כעת במדינות אלו את האשראי הזול ביותר לצרכנים ולעסקים קטנים בעולם הם פלטפורמות Peer to peer וכי על המדינה לעודד אקטיבית פעילותם של פלטפורמות אלו ויש להקטין מיידית את מרווח בין אשראי לפיקדון בישראל". 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x